• Quranda söz təkrarları

  Quranın indiyə qədər araşdırdığımız möcüzəvi xüsusiyyətlərindən əlavə bir də “riyazi möcüzə”ləri vardır. Bu möcüzəyə bir nümunə, Qurandakı bəzi söz təkrarlarının…

  davamı: Quranda söz təkrarları

 • Quranda əbcəd hesabı

  Ərəb əlifbasındakı hər hərfin ədədi dəyəri vardır. Yəni ərəbcədə hər hərf bir rəqəmə uyğun gəlir. Bundan istifadə edilərək müxtəlif hesablamalar…

  davamı: Quranda əbcəd hesabı

 • Quran təqlid edilə bilməzliyi

  Bu hissəyə qədər Quranın, elmi və tarixi bucaqlardan möcüzəvi xüsusiyyətlərinə toxunduq. Bütün bunlarla yanaşı, Quran eyni zamanda ədəbi istiqamətdən də…

  davamı: Quran təqlid edilə bilməzliyi

 • Quranda işarə edilən kimyəvi elementlərdən bəziləri

  (Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.) Bütün…

  davamı: Quranda işarə edilən kimyəvi elementlərdən bəziləri

 • Quran Allahın sözüdür

  Bu kitabda nəticə hissəsinə qədər araşdırdığımız bütün məlumatlar, bizlərə açıq həqiqəti göstərir: Quran elə bir kitabdır ki, içində verilən xəbərlərin…

  davamı: Quran Allahın sözüdür

 • DNT və genetika tarixinin başlanğıcı

  (Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.) Bilindiyi…

  davamı: DNT və genetika tarixinin başlanğıcı

 • Halley ulduzu və 76 il

  (Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.) Müasir…

  davamı: Halley ulduzu və 76 il

 • Hemoqlobin və dəmir

  (Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.) Quranın…

  davamı: Hemoqlobin və dəmir