Quran

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “And olsun, Biz Musaya və Haruna, təqva sahibləri üçün bir aydınlıq və bir öyüd (zikr) olaraq, haqq ilə batili bir-birindən ayıran (furqan)ı verdik.” (Ənbiya surəsi, 48) Tövrat-ı Şərif, Tövrat. Məsələn, heç hökmündə görürlər, halbuki, Allah Quranda Tövratı tərifləyir. “And olsun, Biz Musaya və Haruna, təqva sahibləri üçün bir aydınlıq və bir öyüd” bir nur, “bir öyüd (zikr) olaraq, haqq ilə batili bir-birindən ayıran (furqan)ı” Tövratı  “verdik” deyir Allah.

 

Adnan Oktarın 28 dekabr 2009-ci il tarixli Kral Karadeniz, Adıyaman Asu və Ekin TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: 116-cı ayədə “Dilinizin uydurduğu yalana əsasən: “Bu halaldır, o haramdır!”—deməyin”. Bu saxtakar hocaların dediyi kimi, durduq yerə bu haramdır, bunu seyr etməyin, bunu etməyin… Çünki Allaha qarşı yalan uydurmuş olursunuz”—deyir. Quranda açıq bir hökm yox ikən, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in belə bir bəyanı yox ikən, elə deyilmi? Şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar”—deyir. Bax, “Dilinizin uydurduğu yalana əsasən”, yəni demək ki, dili yalana vərdiş etmiş saxtakarlar var. Gecə-gündüz yalan danışır. Adın nə desən, yalan deyər yəni. Sağa dönür yalan, sola dönür yalan. Klassik saxtakar. Din adamlarından belə tiplərlə qarşılaşırıq, elə deyilmi? Bax Allah onun üçün deyir ki; “Dilinizin uydurduğu yalana əsasən: “Bu halaldır, o haramdır!”—deməyin”. Öz-özünüzə fətva çıxarmayın deyir Allah. Yalan uydurmayın, çünki Allaha qarşı yalan uydurmuş olursunuz”—deyir. Şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar”—deyir.

 

Adnan Oktarın 5 yanvar 2010-cu ildəki Mavi Karadəniz və Kocaeli TV-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Heç şübhəsiz, mənim vəlim, kitabı endirən Allahdır.” Yəni məni qoruyan, Quranı endirən Allahdır. “O salehlərin qoruyuculuğunu (vəliliyini) edir.” Allah yolunda olan hər kəsin qoruyucusu; Mehdi (ə.s)-ın, hz. Məsih (ə.s)-ın, Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin, Məsih (ə.s)-ın tələbələrinin, Axırzaman müsəlmanlarının. “Onlara bir ayə gətirmədiyin zaman:” sən onu, (enməyən ayəni) yığıb-toplasana deyərlər.” Yəni Peyğəmbər (s.ə.v)-in Quranı özünün yazdığına inanan bir çox pozğun var, indi də elə tiplər var. O zaman da bu tip insanlar vardı.

“De ki: “Mən, yalnız mənə Rəbbimdən vəhy olunana uyaram.” Peyğəmbər (ə.s) yəni mən vəhyə uyuram, deyir, öz-özümə bir şey etmərəm deyir. “Bu, Rəbbinizdən olan bəsirətlərdir;” Bəsirət, bəsirət, yəni ağıllı, gözəl, doğru düşünmə. “…İman edəcək bir birlik üçün hidayət və rəhmətdir. Quran oxunduğu zaman, dərhal onu dinləyin və susun.” Haramdır. Məsələn, Quran oxunur, mən Topqapıda da gördüm, məsələn Quran oxunur, turistlər qışqırır-bağırır, danışırlar, yəni bu çox qəribə bir şeydir. Bax, “Quran oxunduğu zaman, dərhal onu dinləyin və susun.” Allah deyir. Məsələn, çayxanalarda da Quran oxunur, millət işində-gücündədir, qışqırıb-bağırırlar. Olmaz, haramdır. Susub dinləmək lazımdır.

“…Ümid edilər ki, rəhm olunarsınız.” Bu bilinməyən fərzlərdəndir. Baxın, “Quran… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Səcdə surəsini açmısan. Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. “Əlif-Lam Mim. Özündə şübhə olmayan bu Kitabın endirilməsi aləmlərin Rəbbi tərəfindəndir.” (Səcdə surəsi, 2) Yəni bəzi saxtakarların o uydurduğu kitab kimi deyil, Allahın Peyğəmbəri (s.ə.v)-ə endirdiyi haqq vəhyə əsaslanan, saf vəhyə əsaslanan kitabdır. “Yoxsa onlar: “Bunu uydurdu” mu deyirlər?” uyduranlar var, uyduran saxtakarlar var. “Xeyr; o, Rəbbindən olan bir haqdır; səndən əvvəl özlərinə bir xəbərdar edici gəlməmiş bir qövmü xəbərdar etməyin üçün (onu sənə endirdik). Ümid edilər ki, hidayət taparlar.” (Səcdə surəsi, 3) Allah Qatından endirilmiş haqq bir kitabdır.

 

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: Ənfal surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, 46-cı ayə. “Allaha və Rəsuluna itaət edin”, yəni Qurana uyun, Rəsul (s.ə.v)-in sünnəsinə uyun. “Çəkişib bir-birinizə düşməyin“, ayrı-ayrı məmləkətlər, ayrı-ayrı qruplar meydana gətirib, məzhəblər meydana gətirib bir-birinizə düşmən olmayın. “Kəvər kimi doğrayacaq” deyir Cübbəli, bunu etməyin deyir Allah. “Zəifləyər, gücdən düşərsiniz”, zəifləmək nə deməkdir? Gücünüz gedər, mübarizə əzminiz qırılar, səfeh ruhu meydana gələr, deyir  Allah. “Zəifləyib gücdən düşərsiniz.” Yəni olar mı, necə olsun, imkanı var mı? İslam Birliyi də olmaz, haşa, Türk-İslam Birliyi də olmaz, ölmüşük, bitmişik bunu deyərsiniz deyir Allah. Amma bir-birinizlə münaqişə etsəniz, camaatlara ayrılsanız, qruplara ayrılsanız, bölünsəniz, şəxsi mənəvidir deyə Mehdiliyi ortalıqdan qaldırmağa çalışıb, müsəlmanları  ayrı-ayrı, kiçik-kiçik qruplara bölüb, onları da özləri içərisində mübarizə aparan bir modelin içərisinə girməyin, deyir Allah. Bax “gücünüz gedər” deyir. Gücü qalmır adamın, taqəti qalmır. “Səbir edin şübhəsiz, Allah səbir edənlərlə bərabərdir”. Deməli, vaxt alacaq, inşaAllah.