sistem

ADNAN OKTAR-IN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(11 MAY 2011; 12:30)

Zumər surəsi 22. Şeytandan Allaha sığınıram. “Allah, kimin sinəsini İslama açmışdırsa, artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, (elə) deyilmi?” deyir Allah. Nə gözəl, bax tam əbcədi 1990 tarixini verir şəddəsiz, şəddəli 2022. “Allah, kimin sinəsini İslama açmışdırsa,” kimə hidayət vermişdirsə “artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, (elə) deyilmi?” Risalə-i Nura da işarə vardır burada da, inşaAllah, inşaAllah. “Lakin” deyir Allah, dəccaliyyətə də işarə edir. Ayənin ikinci qismi dəccaliyyətdir. Birinci qismi mehdiyyətə, ikinci qisim dəccaliyyətə işarə edir. “Lakin Allahın zikrindən (yana) ürəkləri qatılaşmış olanların vay halına.” “Məhv edəcəyəm dəccaliyyəti” deyir Allah. “Məhz onlar, açıq-aşkar bir pozğunluq içindədirlər.” “Açıq-aşkar azğındırlar” deyir. Darvinist, materialist, ateist sistemi Allah işarə edir.

qurani-kc999rim-3

 

Hz. Mehdi (ə.s) dövründəki kameralı ünsiyyət sistemləri

Hz. Mehdi (ə.s)ın zamanında şərqdəki bir müsəlman qərbdəki müsəlman qardaşını görə biləcək, qərbdəki də şərqdəkini görə biləcək.” (Bihar-ül Envar, 52-ci cild, səh. 391)  

 

Hədisdə, Axırzamanda yaşanacaq texnoloji inkişaflara və kamera sistemlərinə diqqət çəkilmişdir. Kameralı telefonlar, televiziyalar, peyk və digər xəbərləşmə sistemləri vəsiləsiylə insanlar artıq dünyanın hər hansı bir yerində olan dostları ilə asanlıqla görüşə bilirlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu texnoloji inkişafı 1400 il əvvəl bizlərə xəbər vermişdir və hz. Mehdi (ə.s)-ın bu dövrdə gələcəyini söyləmişdir.

R0064

 

Göyərçinlərdə maqnetik mövqetəyinetmə sistemi

Aparılan son bir təcrübə poçt göyərçinləri istiqamət tapmaqda dünyanın maqnit sahəsindən faydalandıqları nəzəriyyəsi üçün əhəmiyyətli dəstək oldu.

 

İnsanlar məlumatı uzaqdakı alıcılara çatdırmaqda keçmiş dövrlərdən bəri göyərçindən faydalanmışdır. Məsələn, göyərçinlərin 1150-ci ildə Bağdadda məlumat çatdırma məqsədli istifadə edildiyinə dair qeydlər var.
guvercin1

 

Dünyaca məşhur “Reuters” xəbər agentliyinin qurucusu Paul Reuter, 1850-ci ildə Belçikanın Brüssel şəhəri ilə Almaniyanın Axen şəhəri arasında, 45 göyərçindən ibarət olan bir flot ilə xəbər və birja təhvil qiymətlərini paylamışdır.

 

Poçt göyərçinləri çox uzun məsafələri qət edə bilər. Daha sonra geriyə dönməyi bacaran bir göyərçin üçün ən uzağa uçma rekordu 1689 mildir.(təxminən 2719 km.)

 

Elmi adı Columba Livia olan göyərçinlərin necə olub da geriyə dönə bildikləri sualı, bu günə qədər bir sirr olaraq qalırdı. Yəqin olan açıqlamalar arasında güclü bir qoxu hissiyatı ilə maqnit sahələrini qəbul etmə qabiliyyəti ön plana çıxırdı. Elm adamları on illərdir sürən işlərdən sonra, göyərçinlərin həqiqətən maqnit sahələrini aşkarlaması qabiliyyətinə sahib olduğunu ortaya çıxardılar.

 

Chapel Hill-dəki Cornell Universitetindən Cordula Mora və yoldaşları göyərçinləri bir tunelin içinə qoydular. Bunun damında olan bir maqnit halqa işlədildiyində tunelin mərkəzində maksimum səviyyəyə çatan bir maqnit sahə meydana gətirirdi. Mora, dörd göyərçini maqnit sahə işləyərkən tunelin bir tərəfində; dayandıqda isə digər… ardı...

 

Ağıllı müdafiə sistemi: Kamuflyaj

Kamuflyaj hərbçiliyin dəyişilməz ünsürlərindən biridir. Düşmənə özünü hiss etdirmədən hücum etmək və ya düşmənin hücumu əsnasında özünü gizlətmək çox əhəmiyyətlidir.

Buna görə də cəbhədəki əsgərlər geyimləri, dəbilqələri ilə, hətta üzlərinə sürtdükləri boyalarla özlərini gizlədər, yəni kamuflyaj edərlər.

Maraqlı olan kamuflyaj deyilən bu ağıllı üsulun yalnız insanlar deyil, heyvanlar tərəfindən də istifadə edilməsidir.

 

Çox effektiv taktika

Kamuflyaj edən canlılar yaşadıqları mühitə son dərəcə uyğun şəkildə yaradılmış bədən quruluşları, formaları, rəngləri və naxışları ilə xüsusi olaraq mühafizə olunmuşlar. Bu canlıların bəzilərinin bədənləri olduqları şəraitlə o qədər uyğundur ki, ətraflarındakı bitkilərdən ayırd edilmələri son dərəcə çətindir

050 3a

Bəzi böcək növləri toplu şəkildə kamuflyaj edərək düşmənlərindən qorunurlar. Məsələn, Madaqaskarda rast gəlinən tropik yarımsərtqanadlılar (lat. Hemiptera ) dəstəsindən olan taxtabitilərinin qanadları parlaq və rənglidir. Bu fotoşəkildəki kimi bir ağac gövdəsində toplu halda dincəldikləri zaman bir böcəkdən çox çiçəyə bənzəyirlər. Bu da böcək axtaran ovçuları yanıldır.1

Üzərində yaşadığı çiçəklə eyni rəngdə olan bir hörümçək ağac budağı kimi hərəkətsiz dayanan bir ilan, qurumuş yarpaqla eyni qanadlara sahib olan bir böcək, üzərində olduğu bitkilərin rəngini və formasını alan bir qurbağa… Bütün bunlar təbiətdəki kamuflyajın maraqlı nümunələridir. Bizə kamuflyajın xüsusi olaraq yaradılmış bir üsul olduğunu göstərirlər.

 

 

050 1a

Yencək hörümcəklərinin solda görünən… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl iqtisadi böhranlar yaşanacaqdır

“Bütün bunlar (Axırzaman əlamətləri) ÖLKƏLƏRİN DƏYİŞMƏYƏ MƏRUZ QALACAĞI, QULLARIN ZƏİF VƏZİYYƏTƏ DÜŞƏCƏYİ VƏ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ÇIXMASINDAN ÜMİD KƏSİLƏCƏYİ BİR DÖVRDƏ BAŞ VERƏCƏKDİR. Məhz o zaman mənim soyumdan olan QAİM (HZ. MEHDİ (Ə.S)), BİR QÖVMLƏ ORTAYA ÇIXACAQ VƏ ALLAH BU QÖVM VASİTƏSİLƏ HAQQI ÜSTÜN GƏTİRİB ONLARIN ELM QILINCLARI İLƏ BATİLİ SÖNDÜRƏCƏKDİR… Ey insanlar, Mehdinin çıxışı ilə müjdələnin. Çünki Allahın vədi həqiqətdir, boşa çıxmaz. Onun hökmü geri çevrilməzdir. O, hər şeyi hikmət üzrə edər və hər şeyi bilər. ALLAHIN FƏTHİ YAXINDIR.”  (Yenabiu’l-Mevedde, sf. 440)

yelroseglbql6

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamana işarə edən hədisi-şəriflərində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl yaşanacaq bəzi hadisələrdən və yeniliklərdən xəbər vermişdir. Bu hədislər, Axırzamanda yaşadığımızı başa düşməyimiz üçün son dərəcə əhəmiyyətli əlamətlərdir. Bu hədisdə də, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etməsindən ümid kəsildiyi; bəzi söz arası din alimlərinin “Hz. Mehdi (ə.s) şəxsi mənəvidir, gəlib keçmişdir, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini gözləməyin, hz. Mehdi (ə.s) bu əsrdə gəlməyəcək, əsrlər sonra gələcək dolayısıyla İslam əxlaqının hakimiyyəti də bu əsrdə olmaz…” kimi izahlar edəcəkləri bir dövr təsvir etmişdir.

Bu dövrdə dünyada baş verən böhranları xəbər vermiş, bəzi ölkələrdə siyasi rejimlərin dəyişəcəyini ifadə etmişdir. Həqiqətən də yaşadığımız dövrdə kommunist rejimlə idarə olunan bir… ardı...