Axırzaman, Hz. Mehdi və Hz. İsa

1 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ÜZÜ GÖZƏL VƏ NURLUDUR 1-ci qaynaq >>>
2 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ALNINDA XAL VARDIR 1-ci qaynaq >>>
3 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN SAĞ AYAĞINDA QARA İZ VARDIR 1-ci qaynaq >>>
4 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ALNINDA İZ (YARA İZİ) VARDIR 1-ci qaynaq>>> 2-ci qaynaq>>>
5 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ALNI AÇIQ VƏ GENİŞDİR 1-ci qaynaq>>>2-ci qaynaq>>> 3-cü qaynaq >>>
6 HZ. MEHDİ (Ə.S) QIYIQ GÖZLÜDÜR 1-ci qaynaq >>>
7 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BƏDƏNİ ƏRƏBİ, YƏNİ ƏSMƏRLƏ QARIŞIQ AĞDIR 1-ci qaynaq >>>2-ci qaynaq>>> 3-cü qaynaq>>>
8 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ƏNDAMI BƏNİ-İSRAİL GÖRÜNÜŞÜNDƏDİR 1-ci qaynaq >>>2-ci qaynaq>>> 3-cü qaynaq >>>4-cü qaynaq >>>
9 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN KÜRƏYİNDƏ YARPAQ ŞƏKLİNDƏ XAL VARDIR 1-ci qaynaq >>>
10 HZ. MEHDİ (Ə.S) PEYĞƏMBƏR SOYUNDANDIR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

3-cü qaynaq >>>

4-cü qaynaq >>>

5-ci qaynaq >>>

6-cı qaynaq >>>

7-ci qaynaq >>>

11 HZ. MEHDİ (Ə.S) ORTA BOYLUDUR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

12 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BUDLARI ENLİ VƏ UZUNDUR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

3-cü qaynaq >>>

13 HZ. MEHDİ (Ə.S) ENLİ BƏDƏNLİDİR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

3-cü qaynaq >>>

14 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN QARNI ENLİDİR 1-ci qaynaq >>>
15 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BURNU… ardı...

 
1 HZ. MEHDİ (Ə.S.) QAFQAZDAN GƏLƏCƏKDİR.    “MÜSƏLMANLARDAN BİR ŞƏXS (HZ. MEHDİ (Ə.S)) GƏLƏCƏK, BU ŞƏXSİN ŞƏRƏFİ QAFQAZIN ƏN ULU DAĞINDAN ƏTRAFA GÜNƏŞİN ŞÜASI (işıq şüaları) KİMİ ŞÖLƏ SAÇACAQ (ətrafa işıltılar saçacaq). (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti nəşriyyatı: VI, səh. 107) 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

2 HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN BİR ADI DA “ASLAN”DIR       1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

3 HZ. MEHDİ (Ə.S.) DÖVRÜNDƏ AVTOMOBİL 1-ci qaynaq >>
4 HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN HƏM  ƏLİ, HƏM AYAĞI AYRI-AYRI ZƏNCİRLƏNƏCƏK.

Mömin şəxs (hz. Mehdi (ə.s)) dəccalı gördüyündə: “Ey insanlar! Rəsulullahın zikr etdiyi dəccal budur” deyər. DƏCCAL DƏRHAL ONUNLA ƏLAQƏDAR ƏMRİNİ VERƏR, o şəxs qarnı üzərinə uzadılar və arxasından: “Onu alıb yaralayın” deyər. Artıq o şəxsin kürəyi və qarnı döyə-döyə genişlədilər. Bu dəfə DƏCCAL ONU (HZ. MEHDİ (Ə.S.)-I) İKİ ƏLİNDƏN VƏ İKİ AYAĞINDAN TUTUB FIRLADIB ATAR.  (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, səh. 40)

İnsanlar dəccalın onu atəş içinə atdığını sanarlar. Halbuki. o cənnət içinə atılmışdır.

.

1-ci qaynaq >>
5 HƏDİSLƏRDƏ İFADƏ EDİLƏN, “GÖYDƏN BİR ƏLİN UZANIB, “BU HZ. MEHDİ (Ə.S.)-DIR, ONA TABE OLUN DEMƏSİ”, TV VƏ İNTERNETDƏ HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN ƏLİ GÖRÜNƏCƏK .

MƏHZ O… ardı...

 
1 FİTNƏLƏRİN ÇOXALMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

3-cü qaynaq >>

2 GENİŞ QƏTLİAMLARIN MEYDANA GƏLMƏSİ 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

3-cü qaynaq >>

3 MƏSCİDLƏRİN DAĞIDILMASI 1-ci qaynaq>>
4 HARAMLARIN HALAL SAYILMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

5 İRAN-İRAQ SAVAŞI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

6 ƏFQANISTANIN İŞĞALI 1-ci qaynaq>>
7 FIRATIN SUYUNUN KƏSİLMƏSİ 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

8 BİR ORDUNUN SƏHRADA BATMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

9 RAMAZAN AYINDA AY VƏ GÜNƏŞ TUTULMALARI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

10 QUYRUQLU ULDUZUN DOĞULMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

11 AZƏRBAYCANIN İŞĞALI 1-ci qaynaq>>
12 KƏBƏ BASQINI VƏ KƏBƏDƏ QAN AXIDILMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

13 ŞƏRQ TƏRƏFİNDƏN ATƏŞİN GÖRÜNMƏSİ 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

14 SAXTA PEYĞƏMBƏRLƏRİN ÇOXALMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

15 GÜNƏŞDƏN BİR ƏLAMƏTİN MEYDANA ÇIXMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

16 BÖYÜK ŞƏHƏRLƏRİN YOX OLMASI

1-ci qaynaq>>

17 ZƏLZƏLƏLƏRİN ÇOXALMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

18 HZ. MEHDİ YOLLARIN KƏSİLDİYİ DÖVRDƏ ÇIXACAQ 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

19 İQTİSADİ BÖHRAN… ardı...

 

İmam hz. Məhəmməd Baqir (ə.s) da belə buyurur: “Bu məsələnin sahibi üçün təklik dövrü olacaq, O təklik dövründə Mehdinin gücə ehtiyac olacağı üçün (Onun yanında İmam Həzrətlərinə zərər vermələri mümkün olmayan müşayiətçi) 30 adam olacaq. Onlar üçün İstanbul necə də gözəl iqamətgahdır.”

(Biharu’l Envar Cild.52 Səh.153 Hədis 6)

 

 

MEHDİ CAMAATINDA HƏMİŞƏ MÜNAFİQ TƏMİZLİYİ OLACAĞI SƏBƏBİNDƏN HAQQ CAMAAT HƏMİŞƏ AZ SAYDA OLACAQ.

 

“…Belə ki sizdən yalnız gözdəki sürmə qədər və ya yeməkdəki duz qədər qalacaq. Və mən sizə bir nümunə verəcəyəm: Adamın birinin bir miqdar buğdası vardır. Onu təmizləyər və bir evə qoyar, uzun müddət sonra geri döndüyündə onun qurdlandığını görər, onu təkrar ayırar və təmizləyər sonra təkrar evə qoyar. Uzun müddət sonra döndüyündə onun təkrar qurdlandığını görər. Təkrar onu ayırar və təmizləyər və həmişə eyni işi təkrarlayar.

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 246)