Image result for KuranBu kitabda nəticə hissəsinə qədər araşdırdığımız bütün məlumatlar, bizlərə açıq həqiqəti göstərir: Quran elə bir kitabdır ki, içində verilən xəbərlərin hamısı doğru çıxmışdır və çıxır. Elmi mövzularda, keçmişdən və gələcəkdən verilən xəbərlərdə ya da riyazi şifrələmələrdə o dövrdə heç bir insan tərəfindən bilinməyəcək həqiqətlər ayələrdə xəbər verilmişdir. Bu məlumatların o dövrün məlumat səviyyəsiylə və texnologiyasıyla əldə edilməsi mümkün deyil. Əlbəttə ki, bu vəziyyət, Quranın insan sözü ola bilməyəcəyinin açıq-aşkar isbatıdır.

Quran, hər şeyi yoxdan var edən və elmiylə bütün varlıqları əhatə edən Qüdrətli Allahın sözüdür. Allah bir ayəsində, Quranla əlaqədar olaraq, “…Əgər o, Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət tapardılar.” (Nisa surəsi, 82) buyurur. Quranın içində yer alan hər məlumat, bu İlahi kitabın bilinməyən gizli möcüzələrini ortaya qoyur. İnsana düşən isə, Allahın endirdiyi bu İlahi kitaba sıx sarılmaq və onu özünə yol göstərici olaraq qəbul etməkdir. Allah, Quranda bizlərə belə bildirir:

 

Bu Quran Allahdandır, Ondan başqası tərəfindən uydurula bilməz. Lakin o, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmiş, içində də heç bir şəkk-şübhə olmayan kitabları müfəssəl izah edəndir. Yoxsa: “Məhəmməd onu özündən uydurdu!” – deyirlər. De: “Əgər doğru danışırsınızsa, ona bənzər bir surə də siz gətirin və Allahdan başqa, kimi bacarırsınızsa, köməyə çağırın!” (Yunis surəsi, 37-38)

 

Bu, Bizim nazil etdiyimiz mübarək bir Kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna. (Ənam surəsi, 155)