deyil

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (2 DEKABR 2011, 20:00)

“Allah aranızdan camaatı çəkindirənləri”-yəni müsəlmanlara mane olanlar “aman getmə, başqa yerə getmə” deyənləri-“və öz qardaşlarına: “Bizə qoşulun!”“deyənləri bilir. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə bir müsəlman olardı, onu döndərirdilər. Müsəlmanların yanına buraxmırdılar. “Sən bir dur”-deyirlər. Digər qardaşlarına da “bizə qoşulun” deyirlər. “Yanımıza gəlin. Onların yanından ayrılın. Bizə qoşulun”-deyirlər. Onlardan əlbəttə ki, şəxsiyyətsiz, vicdansız, Allahsız, kitabsız olanlar da bunları dinləyirlər. Çünki onlara bu, cazibədar gəlir. “Onlardan, azı xaric cihada qoşulmazlar”-deyir Allah. “Kefinə, zövqünə uyğun yaşamaq istəyərlər, mənfəətinə uyğun yaşamaq istəyərlər” deyir Allah. Əhzab surəsi, 18-ci ayədə.

“Çünki sizə qarşı xəsislik edirlər. Yəni “sizlərə heç bir şeyini vermək istəməzlər”-deyir Allah. Əhzab surəsi, 19-cu ayədə. Eqoist, yəni öz mənfəətlərinin arxasınca gedərlər. Heç bir şey vermək istəməz, öz maraqlarını düşünərlər. Özlərinin zəngin olmasını, özlərinin yaxşı olmasını, özlərinin rahat yaşamasını istəyərlər. “Onlara qorxu gəldikdə,”-yəni çətin vəziyyətə düşsələr-“ölüm ayağında bayılan adam kimi, dönüb sənə baxdıqlarını görürsən.” Baxışları pozular, dəli kimi, axmaqca, cahil bir baxışla baxarlar. “Qorxu keçib getdikdə isə qənimətdə xəsislik edib acı dilləri ilə səni sancarlar.” Mala və dünyaya ehtiras göstərərək, bu səfər dilləri bir anda azğınlaşar, kəskinləşər və müsəlmanlara kəskin dilləri ilə hücum etməyə başlayarlar, oyunla təhqir edərlər, böhtan atarlar. “Onlar iman gətirməmişlər, beləcə Allah onların əməllərini puça çıxartmışdır.”Amma mütləq boşa çıxır. Bunlar münafiq olaraq yaradıldığı üçün məğlub olaraq da yaradılır. Etdikləri boşa çıxır. “Bu Allah üçün çox asandır”-deyir Allah.

 

Adnan Oktarın 23 aprel 2011 A9 tv, Aksu tv və Qaziantep Olay tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Nur surəsi, 46. Allah belə buyurur; şeytandan Allaha sığınıram. “And olsun Biz, açıqlayıcı ayələr endirdik.” Yəni şərh edən, açıqlayan eyni zamanda, “Allah, dilədiyini doğru yola yönəldib-istiqamətləndirər.” Yəni hidayət verər və doğru yola yönəldər, istiqamətləndirər. 2044 tarixini verir. Dünya hakimiyyəti tarixini verir, inşaAllah. “Onlar deyərlər ki: “Allaha və elçisinə iman etdik və itaət etdik” sonra bunun ardından onlardan bir qrup üz döndərər. Bunlar iman etmiş deyildirlər.” Allaha və elçisinə iman etdinsə, o zaman Qurana görə hərəkət etmək lazımdır, niyə xurafata görə hərəkət edirsən, deyilmi? İnşaAllah.

“Aralarında hökm etməsi üçün Allaha və Rəsuluna çağırıldıqları zaman, onlardan bir qrup üz çevirər.” Hara dönür? Xurafata dönür, Qurana görə hərəkət etmir. Xurafat dediyində havaya hoppanır. “Əgər haqq lehlərindədirsə, ona boyun əyərək gəlirlər.” Yəni  İslam Birliyi yoxdur, Türk-İslam Birliyi yoxdur desən, plov sərbəst, sarığın boyunu da səkkiz metr edəcəksən desən, onda gəlir. Amma  İslam Birliyi, Türk-İslam Birliyi dediyində o xoşuna gəlmir. Baxır orada o zaman işlər uzanacaq. Evliliyi var, işi gücü var, ticarəti var, yeməsi, içməsi var, deyilmi? Kefi, zövqü var. O zaman onu qəbul edə bilmir. Amma asan olan, maraqlarına uyğun… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 il sonra gözlənilir

İmam Rəbbani həzrətləri Məktubati-Rəbbani adlı əsərində 261-ci məktubda hz. Mehdi (ə.s)-ın, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 (min) il keçdikdən sonra, “min ilə ikinci min il arasında” gələcəyini bildirir:

Rabbani

(İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 1-ci cild, 261. Mektub, səh. 628)

 

Burada imam Rəbbani çox açıq və aydın bir şəkildə öz vəfatından sonra deyil, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in irtihalından, yəni vəfatından sonra deyir. Bu ifadə əhəmiyyətlidir, çünki bəzi insanlar imam Rəbbani həzrətlərinin heç bir şərhə məhəl qoymayacaq qədər dəqiq olan “yəni Rəsulullah əfəndimizin irtihalından (vəfat etməsindən) etibarən” ifadəsini “imam Rəbbaninin vəfatından sonra” şəklində səhv şərh edir.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan narahat olan haqqında danışılan kəslər özlərinə görə hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışını mümkün qədər irəlidəki illərə təxirə salmağa və bu şəkildə də öz ağıllarına görə 500-600 il qazanmağa çalışırlar.

 

Halbuki, imam Rəbbani həzrətlərinin yuxarıdakı şərhlərinə görə, inşaAllah hz. İsa (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s), bu min ilə ikinci min il arasında gələcəklər. (yəni hicri 1400-cü illərdə.) Ümmətin ömrü Rəsulullah (s.ə.v)-dən intiqal edən (nəql edilən) rəvayətlərə görə hicri 1500-cü ili keçməyəcək.


bis susleme5

Ətraflı məlumat üçün baxın:

 

 

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ZÜHURUNUN GUYA BİR SONRAKİ ƏSRƏ QALDIĞI

YƏNİ ÖZÜNÜN HİCRİ 1400-CÜ İLDƏ ZÜHUR ETMƏYƏCƏYİ İDDİASINDA OLANLARA CAVABLAR

 

Ona qarşı Əhli-beyti Nəbəvinin silsilə-i nuranisinə (Peyğəmbərimizin nurani soyuna) bağlanan, əhli vəlayət (vəlilərin) və əhli kamalın (kamil iman sahiblərinin) başına keçəcək Əhli-beytdən Məhəmməd hz. Mehdi adında bir şəxsinurani (nurlu bir şəxs), o Süfyanın şəxsimənəvisi olan cərəyanı münafiqanəni (münafiqlik axınını) öldürüb (təsirsiz hala gətirib) dağıdacaq…

(Mektubat, səh. 56-57)

1

Ustad Səid Nursi həzrətləri Məktubatında hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan bir adam olacağını ifadə etmişdir. Bu sözündə hz. Mehdi (ə.s)-ın bir camaat ya da bir birlikdən ibarət bir şəxsimənəvi olduğunu deyil, soyu Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyu olan, kamil iman sahibi və vəlilərin başında onlara liderlik edəcək nurani bir adam olduğunu açıq şəkildə bəyan etmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın Axırzaman şəxslərindən olan Süfyanın şəxsimənəvisi olaraq vəzifə yerinə yetirən münafiqanə axınlarla fikri bir mübarizə edəcəyi və onları mənəvi şəkildə təsirsiz hala gətirəcəyini ifadə etmişdir.

…Axırzamanın o böyük şəxsi, Əhli-beytdən (Peyğəmbərimizin soyundan) olacaq.

(Şüalar, səh. 442)

Ustad Şüalar səh. 442-də də yenidən hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan olan bir şəxs olduğunu təkrarlamışdır. Ancaq bir insan bir soya daxil ola bilər, bir şəxsimənəvinin Əhli-beytdən… ardı...

 

De: “Həmd olsun Allaha! (Nəml surəsi, 93)

Uca Allah bu ayədəki hökmü ilə ayələrinin yaşadığımız xarici dünyada görüləcəyini və mömin qullarının bunları bilib tanıyacağını vəd edir. Allahın dəlillərini bilib tanımaq, insanı imana və Quran əxlaqını yaşamağa aparan əsas yoldur. Ayədə xəbər verildiyi kimi, Allah möminlərin ürəklərini gücləndirmək, onların Özünə olan sevgi və bağlılıqlarını artırmaq üçün, nəfslərində və ətraflarında meydana gələn hər şeyin ‘haqq’ olduğunu onlara göstərməsi bütün iman edənlər üçün böyük bir rəhmətdir.

 

Ayənin davamında da, Allahın qullarının etdiklərindən xəbərsiz olmadığı, hər şeyin Allahın məlumatı daxilində olduğu xəbər verilir. Bu ayənin hökmünə görə möminlər, həyatları boyunca başlarına gələn hər şeyin Allahın özlərinə olan vədinə əsasən reallaşdığını bilərək hərəkət edərlər. Allaha olan imanları, sevgiləri və buna bağlı olaraq da təslimiyyət və sədaqətləri davamlı olaraq artar. Allahın hər zaman möminlərin dostu və köməkçisi olduğunu, bütün dualarına cavab verdiyini bilir və Ona qarşı böyük bir sevgi duyarlar. Çətinliklər qarşısında Allahın razılığını qazana bilmək üçün təslimiyyətlə səbir edər, Allahı vəkil edərək Ona sığınarlar. Allahın bildirdiyi din əxlaqını yaşayarkən və təbliğ edərkən qarşılaşdıqları çətinliklərin bu əxlaqı yaşamalarına və elmi mübarizələrinə mane olmasına icazə verməz, mənfi kimi görünən vəziyyətlərdə, din əxlaqının yayılmasının qarşısını almaq üçün səy göstərən kəslərin düşündüklərinin əksinə həmrəyliklərini daha da gücləndirirlər. Bu da möminlərin həqiqətən güclü bir Allah sevgisinə və sədaqət duyğusuna sahib olduqlarının ən gözəl dəlillərindən biridir.