zülm

Adnan Oktarın 22 aprel 2011 A9 Tv və Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Hud surəsi, 117-ci ayə; “Xalqı, islah edən kəslər ikən, sənin Rəbbin o ölkələri zülm ilə həlak edəcək deyildi.” Yəni, bir ölkədə, bir yerdə haqqıyla təbliğ varsa; nəhy-i anil münkər, əmr-i bil maruf varsa, mehdiyyət varsa, o ölkədə zülmlə həlak olmur. Bədiüzzaman deyir ki; “Risalə-i Nurun intişarı, Türkiyənin ll Dünya müharibəsinə girməsinə maneə törətdi” deyir və Qurandan əbcədlə də buna işarə edən də şərhləri var. Həqiqətən, Risalə-i Nur külliyyatı, o dövrdə bütün Anadolunu əhatə etmişdi. Qəribə bir şəkildə dünya liderləri, dünyanı idarə edən qaranlıq güclər toplandılar, heç cür Türkiyəni döyüşə salma qərarını ala  bilmədilər. Allah aldırmadı. İblislə, şeytanla çox boğuşdular, şeytana çox təkid etdilər, amma şeytandan o icazəni heç cür ala bilmədilər. Şeytanın ağzı burulmuşdu çünki, danışa bilmədi şeytan və ll Dünya müharibəsinə Türkiyəni sala bilmədilər. Risalə-i Nurun bərəkətiylədir, inşaAllah. Allahın icazəsiylə, inşaAllah.

qurani-kc999rim-3

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) Axırzamanda Fələstində baş verəcək zülm

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda dünyanın bir çox yerində dəccaliyyətin səbəb olduğu qarışıqlıqların, ixtilafların, qan tökülmələrinin, fitnələrin olacağını xəbər vermişdir. Müsəlmanların da bu çətin şəraitdə müxtəlif çətinliklərə məruz qalacaqlarınıbildirmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dəccaliyyət fitnəsinin təsirli olacağı dediyi yerlərdən biri də Fələstindir. Hədisdə keçən Beytül Məqdis ifadəsi, Məscidi-Əqsaya yaxın bir yer olduğunu bildirir, yəni Fələstin bölgəsindən bəhs edilir. Dövrümüzdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in xəbər verdiyi kimi, fələstinli müsəlmanlar böyük bir mühasirə altındadırlar, aclıq və hər cür çətinliklərlə imtahan olunurlar.

 

Naim, Kaabdan belə rəvayət edilir:

“Dəccal, Beytül Məqdisdə (Məscidi-Əqsaya yaxın yerdə, Fələstində) MÖMİNLƏRİ MÜHASİRƏYƏ ALAR VƏ ONLARA (MÖMİNLƏRƏ) ELƏ ŞİDDƏTLİ BİR ACLIQ BAŞ VERƏR Kİ, aclıqdan yaylarının kirişini (ipini) belə yemək məcburiyyətində qalarlar.” (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, səh 48)


imanhak11 hosgoru_islam02

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə bütün müharibələr, zülm və fitnələr sona çatacaqdır

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə fitnə və döyüş atəşi sönəcək, zülm, gecə basqınları və yağmalama adəti ortadan qalxacaq, müharibələr yox olacaq. (El-Mehdiyy-il Mev’ud, cild. 1, səh. 264)

Hz. Mehdi (ə.s) insanları böyük bir bəladan, hər kəsi ehtiva edən və kor bir fitnədən qurtaracaq. (El-Mehdiyy-il Mev’ud, cild. 1, səh. 264)

Bəli, dünyanı fitnə və düşmənçilik bürüyəndə, hər yer zülm, fəsad və talan etməklə dolduqda, dəlalət və inhiraf qalalarını dağıtmaq (haqqı qoyub batilə sapan mərkəzləri fikirlə təsirsiz hala gətirmək), qaranlıq və daş ürəkləri tövhid, insaniyyət və ədalət nuruyla işıqlandırmaq üçün Allah uca islahatçısını (hz. Mehdi (ə.s)-ı) göndərəcək. (El-Mehdiyy-il Mev’ud, cild. 1, səh. 310)


R0006

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda dünyanın bir çox bölgəsində dəccaliyyətin səbəb olduğu qarışıqlıqların, qarşıdurmaların, qan tökmələrin, fitnələrin olacağını xəbər vermişdir. Müsəlmanların da bu çətin mühitdə müxtəlif çətinliklərə məruz qalacağını söyləmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dəccaliyyət fitnəsinin təsirli olacağını söylədiyi yerlərdən biri də Fələstindir. Hədisdə keçən “Beytül-Makdis” ifadəsi, Məscidi-Əqsaya yaxın bir diyar mənasını daşıyır, yəni Fələstin bölgəsindən bəhs edir. İndiki vaxtda eynilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəbər verdiyi kimi, Fələstinli müsəlmanlar böyük bir mühasirə altındadır, aclıq və cürbəcür çətinliklərlə imtahan olunur.

Naim Kaabdan çıxarış etdi, dedi ki:

Dəccal Beytül-Makdisdə (Məscidi-Əqsaya yaxın diyar, Fələstin) möminləri mühasirəyə (əhatə altına) alar və onlara (möminlərə) elə şiddətli bir aclıq üz verər ki, aclıqdan yaylarının dirəyini belə yemək məcburiyyətində qalarlar. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, səh.   48)


imanhak11 hosgoru_islam02

 

Hz. Mehdi (ə.s), insanların zülmdən yandıqları bir dövrdə zühur edəcək

Əbul Hicaf da Peyğəmbər (s.ə.v)-in üç dəfə belə buyurduğunu rəvayət edir: ”HZ. MEHDİ (Ə.S) BARƏSİNDƏ SİZLƏRƏ MÜJDƏLƏR OLSUN. XALQIN DAĞILDIĞI  VƏ ÇƏTİNLİKLƏRİN  BAŞ  VERDİYİ ZAMAN  HZ. MEHDİ (Ə.S) ZÜHUR  EDƏCƏK. ZÜLM VƏ HAQSIZLIQLA DOLAN YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. QULLARIN ÜRƏYİNƏ ALLAHA QULLUĞU YERLƏŞDİRƏCƏK VƏ ƏDALƏTİ HƏR KƏSİ ÖRTƏCƏK.

(Peygamberin Ehl-i Beytinden Olan Hz. Mehdi (a.s.), sf 16; Bihar-ül Envar, c.51, s.74)

73

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın xalqın məzhəb ayrılıqları olduğu, qruplaşıb bir-birindən ayrıldıqları, irq ayrı-seçkiliklərin yaşandığı, iqtisadi çətinliklərin baş verdiyi, anarxiya və terrorun şiddətini artırdığı bir dövrdə zühur edəcəyi xəbər verilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu hədisi 3 dəfə təkrar etmişdir. Bu dövrdə insanların iqtisadi böhran, bahalılıq və başlarına gələn maddi və mənəvi çətinliklərdən, yaşadıqları zülmlərdən ötəri davamlı şikayət edəcəklərini də ifadə etmişdir.