Xurafat

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-dəki CANLI REPORTAJI (22 DEKABR 2010)

 

Şeytandan Allaha sığınıram. Yunis surəsi, 15. “Onlara ayələrimiz açıq-aşkar sənədlər olaraq oxunduğunda,” baxın, onlara Quran ayələri açıq-aşkar sənədlər; baxın bağlı deyil. Dəqiq, aydın olar, “açıq sənədlər olaraq oxunduğunda”. Mövzunu açıqlayacaq, dəqiqləşdirəcək, aydınlaşdıracaq, dəqiqliklə “oxunduğunda, Bizimlə qarşılaşmağa ümid etməyənlər,” münafiqlər, fırıldaqlar, əhli küfr. “Deyərlər ki: “Bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir.” Bax, xurafatçıların məntiqi. “Bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir.” Bu, necə olacaq? Xurafat ilə olar. Münafiqin dini xurafat üzərində quruludur. Quran  üstəlik xurafat və yaxud mənə vəhy gəldi deyər, yeni əlavələr edər. “De ki: “Mənim onu öz nəfsimə görə dəyişdirməyim mənim üçün mümkün deyil.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranda nə varsa mən onu xəbərdar edənəm, deyir. “Mən, yalnız mənə vəhy olunana uyaram.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranda nə vəhy olunursa, deyir mən ona uyuram. Peyğəmbər (s.ə.v) mən özbaşıma, öz düşüncəmə görə hərəkət etmərəm, deyir. Nəyə görə hərəkət edirmiş? “Mən, yalnız mənə vəhy olunana uyaram. “Qurana görə hərəkət edərəm. “Əgər Rəbbimə üsyan etsəm, həqiqətən, mən böyük günün əzabından qorxaram.” deyir. Peyğəmbər (s.ə.v) üsyan edə bilməz, inşaAllah. On dördüncü ayədə də;  “sizi yer üzündə xəlifələr etdik.” Deyir. Bunun əbcədi 2048-dir. “Bir də deyərlər ki: “Rəbbindən üzərinə bir ayə (möcüzə) endirilərdi”. İzah edirəm, bir mələk gəlsin, bu adamın Mehdi (ə.s) olduğunu söyləsin, kimi. “Rəbbindən üzərinə bir ayə (möcüzə) endirilərdi”. Küfr, münafiqlər bunu söyləyir. “De ki: “Qeyb yalnız Allahındır, siz gözləyin; mən də sizlərlə birlikdə gözləyənlərdənəm.”

 

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (12 DEKABR 2011; 22:00)

ADNAN OKTAR: Bax, Allah təala, Əraf surəsi, 32-33-cü ayələrdə buyurur: “De ki, Allahın qulları üçün üzə çıxartdığı zinəti”-zinət nədir? Bəzək əşyaları “…Və təmiz ruziləri kim haram etmişdir?” Kim haram edir? Xurafatçılar, müşriklər. Diqqət edin: “Allahın, haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi Ona şərik qoşmağınızı”-yəni “Allah belə dedi” deyərək yalan danışağı-“və bilmədiyiniz şeyləri Allahın əleyhinə söyləməyinizi haram buyurmuşdur”, deyir. Sən nə deyirsən? “Allah dedi” deyərək, Allah adına yalan danışırsan. “Ayə göstər” -deyirəm; “Yox” deyirsən. Xurafatdır? “Bol” deyirsən.

 

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SOHBƏTİ (3 NOYABR 2011; 20:00)

ADNAN OKTAR: Baxın, Əraf surəsi, 32-33-cü ayələr. “De ki; Allahın qulları üçün üzə çıxartdığı zinəti” -yəni bəzəkləri, gözəllikləri, müsəlmanların gözəl görünməsi üçün lazımlı hər cür vəsait-” və təmiz ruziləri “, halal olan yeməkləri kim haram etmişdir? Xurafatçılar haram edir. Quranla edir? Xeyr, xurafatla. Baxın, Allah təala deyir: “Haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi”-yəni Quran ayəsi olmadığı halda-“nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşmağınızı”, yəni Allah adına hökm vermənizi, bütlər yolu ilə Allah adına hökm uydurmanızı, ortaya hökm gətirmənizi, “və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyinizi Allah haram etmişdir” deyir. Münafiq, xurafat tayfası… ardı...

 

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (12 DEKABR 2011, 22:00)

ADNAN OKTAR: Allah buyurur: “Allah, (bu) vəsflərinə görə cəzalandıracaqdır”, Ənam surəsi, 139-cu ayədə, Allah: “Belə saxta, uydurma, xurafat yaratdığınıza görə bəlanızı verəcəyəm”-deyir. Allah bu saxta oyunun cəzasını verəcəyini bildirir.

 

Adnan Oktarın 3 fevral 2011 Samsun Aks Tv-dəki söhbətindən

Adnan Oktar: “Həqiqətən, Mənim ayələrim sizə oxunurdu, lakin siz topuqlarınız üzərində geri dönürdünüz.” Çox mənalıdır; geriyə dönmək, mürtəcelik. Mürtəcelər Quranı qəbul etməzlər, qısacası Qurandan narahat olarlar. Mürtəce xurafata çox əhəmiyyət verər. “Buna (ayələrimə) qarşı böyüklük göstərərək; gecə vaxtı  sayıqlamalar sərgiləyirdiniz.” Xurafatlar, əlavələr, çıxarmalar. Gecə yarısı Qurana əlavə edir, çıxarma edir. “Onlar, yenə də o sözü (Quranı) gərəyi kimi düşünmədilərmi?” Allah daima Qurana diqqət çəkir.

Biz də gecə-gündüz Qurana diqqət çəkirik. Quranın kafiliyi əgər qəbul edilməzsə, fəlakət heç cür bitməz. Quran üstəgəl xurafat, rəzil olarsan. “Yoxsa onlara, keçmişdəki atalarına gəlməyən bir şey mi gəldi?” Xurafatın digər şərhidir. “Yoxsa onlara, keçmişdəki atalarına gəlməyən bir şey mi gəldi?” Bir vəhyə əsaslanmır. “Haradan çıxdı bu məlumat?” deyir  Allah. “Ya da öz elçilərini tanımadılarmı ki, indi onu inkar edirlər?” Çünki Peyğəmbər (s.ə.v) elə bir şey söyləməmişdir. Belə bir vəhy yoxdur, belə bir hökm yoxdur.

Peyğəmbər (s.ə.v) adına yalan uydururlar. “Yaxud: “Onda bir dəlilik var” deyirlər?” İlk etdikləri şey budur. Allah yolunda mübarizə aparan biri oldu mu ilk iddia dəlilik iddiasıdır. “Xeyr, o, onlara haqq ilə gəlmişdir və onların çoxu haqqı çirkin qarşılayırlar.” Haqla gəlmək nə deməkdir? Daima doğrunu söyləyir. Mehdi (ə.s) gələcəksə, mütləq Mehdi… ardı...

 

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (3 NOYABR 2011; 20:00)

 

ADNAN OKTAR: Muminun surəsi, 68. “Onlar yenə də o sözü”, Quranı, “lazımı kimi düşünmürlərmi?” düşünmür təbii ki. ” Yaxud onlara ulu babalarına gəlməyən bir şey gəldi?” Yəni fanatiklərdən soruşur. Cənabı Allah: ” ulu babalarına gəlməyən bir şey gəldi?” Onlar da deyir ki: “bizə gəldi, xurafat gəldi bizə, biz də xurafata tabe oluruq” deyirlər.

 383141_247287252008571_897306617_n_493356696383

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (12 DEKABR 2011; 22:00)

 

ADNAN OKTAR: Muminun surəsi, 68. Allah ” Məgər kafirlər bu Söz haqqında düşünmürlərmi? Yaxud onlara ulu babalarına gəlməyən bir şey gəldi?” deyir. Bizə gəldi, deyirlər. Müşrik böyüklərinə, münafiq böyüklərinə onların dediyinə görə guya hökm gəlmişdir.

adnan-oktar-dan-akil-insanlar-yorumu_normal_1950306