Tarix, siyasət və strategiya

Şamda Türkiyə, Suriya, Fransa və Qətərin iştirakı ilə təşkil edilən “Sabitlik üçün dialoq zirvəsi”, Türkiyənin son dövrdə Yaxın Şərqdə və Qafqaz regionunda icra etdiyi aktiv, qabaqcıl siyasətin nə qədər əhəmiyyətli və vacib olduğunu yenidən ortaya qoydu. Türkiyənin xüsusilə, Suriya İsrail sülh görüşlərində etdiyi vasitəçilik vəzifəsi yığıncaqda təqdirlə xatırlandı. Fransa prezidenti Nichola Sarkozi: “Türklər çox gözəl fəaliyyət göstərdilər. Bu, müzakirələr ilə nəticələnməlidir. ETDİYİ BU HƏRƏKƏTƏ GÖRƏ BÜTÜN AVROPA TÜRKİYƏYƏ MİNƏTDARDIR” -sözləri ilə, Türkiyənin boynuna götürdüyü məsuliyyətin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu və Türkiyənin bu mövzuda son dərəcə müvəffəqiyyətli olduğunu gündəmə gətirdi.

 

Bu hadisələrin Hörmətli Adnan Oktarın etdiyi açıqlamalarla böyük uyğunluq içərisində olması da çox diqqət çəkicidir. Hörmətli Adnan Oktar danışıqlarında, Türkiyənin qonşu bölgələrdə və dünyada qardaşlığın, sevginin, dostluğun hakim olmasına vəsilə olan böyük bir ölkə olacağını, Türkiyənin qabaqcıl olması ilə Fələstinin, Suriyanın, İraqın, İsrailin, Ermənistanın, Şərqi Türküstanın, Rusiyanın, Amerikanın, qısacası, bütün dünyanın çox rahatlayacağı bir sistem meydana gətiriləcəyini, Türkiyənin fəaliyyətlərindən Avropanın da, Amerikanın da məmmuniyət duyacağını vurğulamaqdadır. Meydana gələn hadisələr, Hörmətli Adnan Oktarın söylədiklərinin son dərəcə doğru, son dərəcə məqsədəuyğun olduğunu bir daha təsdiq etməkdədir.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN AÇIQLAMALARINDAN NÜMUNƏLƏR

Azərbaycandan “525-ci Qəzet” və “Atv”, 27 avqust 2008

Türkiyə bölgədə Amerikanın da lehinə, Rusiyanın da lehinə olan fəaliyyət göstərir.… ardı...

 

Baş qərargah rəisi İlker Başbuğ Diyarbəkir səfəri əsnasında terrorla mübarizənin təsirli olması və terrorun tamamilə sona çatması üçün Vətəndaş cəmiyyəti quruluşlarının icra edəcəyi təhsil və mədəniyyət fəaliyyətlərinin şərt olduğuna diqqət çəkdi. Xüsusilə, gənclərin yaxşı və doğru təhsil almasının terror problemini böyük nisbətdə həll edəcəyini ifadə etdi. “Diyabəkiri və diyarbəkirlini sevirik” sözləri ilə sevgi və məhəbbətin əhəmiyyətinə işarə etdi. “Vanlısı, qarslısı, ərzurumlusu, ədirnəlisi, (əllərini iki yana açaraq) bax belə olmalıdır! Bir neçə münafiq ortalığı pozur. Münafiqlərə fürsət verməyək” sözləri ilə də birliyin, dostluğun və qardaşlığın bir daha əhəmiyyətini vurğulayan cənab Başbuğ, “Terrorla mübarizəni Türkiyənin bütün vətəndaş təşkilat və quruluşlarının hamsı ilə davam etdirməliyik” -dedi.

 

“Türkiye”, 6 sentyabr 2008

ordu turkiye060908

“Posta”, 6 sentyabr 2008

ordu posta060908

“Hürriyet”, 6 sentyabr 2008

ordu1 hurriyet060908ordu2 hurriyet060908

 

SARKOZİ: “ÖZÜMÜZÜ DİNDƏN MƏHRUM ETMƏK DƏLİLİKDİR VƏ MƏDƏNİYYƏTİMİZ İLƏ DÜŞÜNCƏMİZƏ QARŞI SƏHV ETMİŞ OLARIQ”

Aydınlanmanın, yəni materializmin və din əxlaqına qarşı fəlsəfi axınların, çıxış yeri və sanki mərkəzi olaraq qəbul edilən Fransa, çox gözəl və müsbət dəyişiklik dövrünü yaşayır. Bu böyük mədəni dəyişiklik Hörmətli Adnan Oktarın nəhəng əsəri “Yaradılış Atlası”nın Fransaya çatması ilə başladı. Yaradılış Atlası ilə tanış olan fransızlar, Atlasda yer alan və darvinizmi elmi olaraq yerlə bir edən gerçəkləri gördükdən sonra, təxminən bir əsr yarımdır aldadılmış olduqları gerçəyini qavrayıb din əxlaqına yönəlməyə başladılar. Bu yönəlişin ilk göstəricilərindən biri, “Science Actualités” adlı Fransız elmi saytı tərəfindən aparılan anket oldu. Bu anketin nəticələrinə görə, bir zamanların ən darvinist ölkəsində fikri bir inqilab reallaşmış və darvinizmə inanların sayında ciddi bir eniş yaşanmışdı. Anketdə, insanların təkamüllə meydana gəlmədiyinə inananların nisbəti 92%, təkamülə inananların nisbəti isə 5% olaraq çıxdı. Fransız mətbuatında və internet saytlarında yer alan xəbərlər isə, xüsusilə gənc əhalinin Yaradılış gerçəyinə inanıb müdafiə etməyə başladığını və bu dəyişiklikdə Hörmətli Adnan Oktarın elmi işlərinin böyük təsiri olduğunu ortaya qoydu. Bir çox fransız qəzet və jurnalında, “Yaradılış Atlası”nın Fransaya çatması “Fransız tarixinin ən böyük məğlubiyyəti olaraq” xarakterizə edilərkən, məşhur “Politis” jurnalı çox əhəmiyyətli bir nöqtəyə diqqət çəkməkdə idi: Bu da Fransız məktəblərində başlayan… ardı...

 

Yaradılış Atlasının nəşr olunmasından və bütün dünyaya elan edilməsinin ardından, böyük dövlətlərin liderlərində ciddi bir dəyişmə meydana gəlmişdir. Əvvəldən təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən liderlər, bu əhəmiyyətli kitabın təsiriylə təkamül nəzəriyyəsinin aldanma olduğunun fərqinə varmış və bunu açıqca ifadə etmişlər. Fransa prezidenti Nicholas Sarkozy bu mövzudakı ən əhəmiyyətli nümunələrdən biridir. Sarkozynun müxtəlif dövrlərdə verdiyi bildirişlər, Yaradılış Atlasının təsirini göstərər xüsusiyyətdədir:

 

 

“Le Monde” qəzeti

 

“Əgər dinlər insanları kindən, barbarlıqdan uzaqlaşdırmağa qadir deyildirsə, nasizm və kommunizmin meydana gətirməyə çalışdığı Allahsız bir dünyanın heç də üstünlüyü görünmür.

Nə Tövratda, nə Quranda mənasında və ya məzmununda, 20-ci əsr boyunca Avropada totalitarizm və Tanrısız din adına törədilən heç bir qırğını əmr edən tək bir sətir tapa bilməzsiniz.”

 

 

“Sabah” qəzeti, 15 fevral 2008-ci il

 

“Acılara din deyil, dinsizlik səbəb oldu”

Dünyəvilik mövzusunda dünyanın ən həssas ölkələrindən biri olan Fransada prezident yenə böhranla xəbər başlıqlarındadır. Nicolas Sarkozy, Fransız Yəhudi dərnəyinin bir mərasimindəki çıxışında “müsbət dünyəvilik” anlayışını dilə gətirdi. Sarkozynun “20-ci əsrin acılarına din deyil, dinsizlik səbəb oldu. Qəlbində Tanrını daşıyan bir insanın təhlükəli deyil, zərərsiz olduğunu düşünürəm. Dini yox saymayan dünyəvilik anlayışı lazımdır. Cəmiyyət gözündə müəllim, din xadimi ya da keşişdən aşağıda görməmək lazımdır. Bunlar fərqli şeylərdir.” sözləri, din və dövlət işlərini… ardı...

 

Mustafa Karaman hoca 9 fevral 2013-cü il tarixindəki çıxışında risalələr ilə əlaqəli ard-arda xətalı şərhlər edir.

Ustad Sünuhatın “YUXUDA XİTABƏ” olaraq adlandırdığı hissəsində 1916-cı ildə Rüyayı-Sadıka yəni dünyada həqiqiliyi ortaya çıxan sadiq yuxu olaraq adlandırdığı bir yuxusunu demişdir. Yuxusunda möhtəşəm məclisə girdiyini, məclisdən bir şəxsin ona “EY FƏLAKƏT, HƏLAKƏT ƏSRİNİN ADAMI, SƏNİN DƏ RƏYİN VAR. FİKRİNİ BƏYAN ET.” deyə xitab etdiyini izah edir.

Ancaq Mustafa Karaman hoca, Mehdiyyət məsələsini izah etdiyi zamanda, Ustad Həzrətlərinin bu izahatını da yenə səhv izah edərək özünü dinləyən yüzlərlə insanı yanlış istiqamətləndirir.

Mustafa Karaman hoca; Bədiüzzaman həzrətləri üçün söylənilən; “Fəlakət əsrinin adamısan” ifadəsini “YƏNİ HƏRBİ UMUMİYYƏNİ GÖRDÜN” şəklində izah edir. Bu açıqlama qismən doğrudur. Ancaq Karaman hoca, daha sonra keçən; “EY FƏLAKƏT, HƏLAKƏT ƏSRİNİN ADAMI, SƏNİN DƏ RƏYİN VAR. FİKRİNİ BƏYAN ET.” ifadəsindəki “…HƏLAKƏT (YIXILMA-MƏHV OLMA) ƏSRİNİN ADAMI…” ifadəsini həqiqi mənasından uzaqlaşdıraraq; “YƏNİ BU XİTAB QİYAMƏTƏ QƏDƏR SƏNİN DAVAN KEÇƏRLİ, DİGƏRLƏRİ SƏNİN KÖLGƏNDƏ QALACAQ MƏNASINA GƏLİR” şəklində izah edir. Halbuki, həlakət kəlməsi Nur tələbələrinin öz saytlarında belə izah olunur:

Görüldüyü kimi “HƏLAKƏT” sözünün mənası süqut, məhv olma mənasını verdiyinə baxmayaraq Karaman hoca neyəsə bu ifadə tamamilə şəxsi və emosional izahatla tələbələrinə açıqlayır və ustadın risalədə nəzərdə tutduğu mənanı əslindən… ardı...