Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

Təxminən bir əsr yarımdır darvinist və materialist təlqinlərin təzyiqi altındakı Avropa xalqı, Yaradılış Atlasının Avropada paylanması ilə ilk dəfə gerçəkləri açıqca görmə imkanı tapdı. Təkamül nəzəriyyəsinin elmi bir dəyəri olmadığını, ideoloji qayğılarla gündəmdə tutulduğunu gözlər önünə sərən bu əsər, Avropa xalqında ciddi inanc dəyişikliyinə səbəb oldu. Fərqli ölkələrdə aparılan anketlər, darvinizmə inananların sayında əhəmiyyətli azalma olduğunu ortaya qoyarkən, Avropada artıq yaradılış inancının hakim olduğunu göstərdi.

darwinizmdunyacapi ilan_trkce

FRANSA / Science Actualités / 16 fevral 2007

Fransız elm saytında aparılan anket, xalqın artıq təkamülə inanmadığını ortaya qoydu.

Image result for Fansız bilim sitesinde yapılan anket, halkın evrime artık inanmadığını ortaya koydu

Fransız “Science Actualités” saytı, Fransada “Yaradılış Atlası”nın paylanmasından sonra meydana gələn böyük təsirin ardından, anket təşkil etmişdir. Bu anketin nəticələrinə görə Fransada darvinizmin yerlə bir olduğu aydın olmuşdur. “Təkamül mövzusundakı düşüncələriniz” başlıqlı anket nəticələrinə görə, xalqın 92%-nin təkamülə inanmadığı ortaya çıxmışdır.

 

ALMANİYA / Die Welt / 17 aprel 2008

Darvinizm Almaniyada da yerlə bir oldu. Almaniya: “Canlılığı Allah yaratdı” -deyir.

Image result for Darwinizm Almanya’da da yerle bir oldu. Almanya "Canlılığı Allah Yarattı" diyor

Almaniyanın ən əhəmiyyətli yayım orqanlarından olan “Die Welt” qəzetinin internet saytında, yaradılış mövzusunda anket təşkil edildi. Anketdə soruşulan “Sizə görə həyat necə meydana gəldi?” sualına iştirakçıların 86%-i “Allah yaratdı” şəklində cavab verdi.

 

DANİMARKA / Ekstra Bladet / 29 iyun 2007

Danimarka xalqı artıq təkamülə inanmır.

 

Danimarkanın yüksək tirajlı gündəlik nəşrlərindən “Ekstra Bladet” qəzetinin… ardı...

 

Demişdi: “Ey Rəbbim! Artıq sümüklərim zəifləmiş, başım da ağappaq ağarmışdır. Ey Rəbbim! Sənə etdiyim dua sayəsində heç vaxt bədbəxt olmamışam. (Məryəm surəsi, 4)

 

Məryəm surəsinin 4-cü ayəsində keçən “vehene” sözü, “zəiflədi” mənasını verir. Bu ayədə yaşlılıqla yanaşı, sümükdə olan dəyişikliyi təsvir etmək üçün istifadə edilən söz son dərəcə hikmətlidir. Ancaq zəmanəmizin texnologiyasıyla təfərrüatlı ölçmələr aparılan sümük görüntüləmə cihazı, “sümük əriməsi” olaraq bilinən xəstəliyin göstərilməsini mümkün etmişdir.

Tibdə “osteoporoz” olaraq təyin olunan bu xəstəlik, sümüklərin kütlə itirməsinə gətirib çıxaran sümük maddələr mübadiləsi xəstəliyidir. Osteoporozun sözü; osteo (sümük) və poroz (dəlikli) sözlərinin birləşməsindən meydana gəlir. Sümük, bal pətəyi görünüşündə olub başda kalsium olmaq üzrə əhəmiyyətli mineralları toplayar. Qırx yaşda sümük kütləsi yavaş-yavaş azalmağa başlayar. Daha çox yaşlılarda görülən və sümük toxumasının sıxlığının azalmasıyla ortaya çıxan bu xəstəlik, yuxarı səviyyələrə gəldiyində sümüklərin asanlıqla qırıla bilməsinə səbəb olur.

Rentgen şüalarının da 1890-cı illərdə kəşf edildiyi düşünülsə, keçmişdə sümüklərlə əlaqədar təsbitdə olmanın çətinliyi daha yaxşı aydın olacaq. Quranda əsrlər öncə dövrümüzün tibb məlumatlarını dəstəkləyən təsbitlərin yer alması, Quranın Allah qatından olduğunun açıq göstəricilərindən biridir.

 

Şəkildə solda möhkəm sümük toxuması, sağda isə sümük əriməsindəki sümük toxuması görülür.

 

Yuxarıda 30 yaşında adama aid sümük toxuması, sağda isə 79 yaşında adama aid zəif sümük toxuması görülür. 1

 

  1. http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_96.html http://www.bindevaev.au.dk/research-bone.htm
  2. http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_96.html http://nihseniorhealth.gov/osteoporosis/whatisosteoporosis/normalvsosteo_popup.html
  3. http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_96.html http://www.emirateshospital.ae/English/News/News19.htm

 

“National Geographic” TV-də 3 aprel 2003-cü il tarixində “Kim kimi təqlid edir: Ağıllı şimpanzelər” adlı sənədli  film yayımlandı. Sənədli filmdə izah edilənlərin mərkəzində, hər zamankı kimi bəzi bacarıqlı meymunlar yer alırdı. “National Geographic” TV haqqında məlumatlar verdiyi bəzi meymunları insan olaraq qəbul edir, bu canlıların duyğu və düşüncələri haqqında spekulyasiyalar ortaya qoyurdu. Proqramın nəzərə çarpan xüsusiyyəti, izləyənləri duyğusal baxımdan təsir edəcək ifadələrə tez-tez müraciət edilməsi idi. Bu yazıda “National Geographic” TV-nin insanları şimpanzelərlə yaxın qohum olduqları nağılına inandırmaq üçün müraciət etdiyi duyğu istismarı gözlər önünə səriləcək.

Sənədli filmdə kosmos araşdırmalarında və tibbi təcrübələrdə təcrübə heyvanı olaraq istifadə edilən şimpanzelərlə yanaşı müxtəlif ağıllı davranışlar ortaya qoyan bonobo və oranqutanlardan da bəhs edilir. “National Geographic” TV bu canlıların təcrübələr əsnasında və qəfəs həyatında nələr düşünmüş ola biləcəyinə dair çoxlu spekulyasiyalar etməkdə, bu dramatik izahatla tamaşaçıların bu canlıları bir insan kimi qiymətləndirmələrinə çalışılır. Proqramın məqsədini əks etdirən ən diqqətə çarpan mesaj budur:

 

“Beyin və ürəklərindən keçənləri daha yaxşı anlamaq istəyiriksə, içimizdəki meymunu və meymundakı insanı daha yaxından tanımaq lazımdır”.

 

Belə romantik son bu cür sənədli filmərin hazırlanma səbəbini açıqca ortaya qoyur. Daha əvvəlki yazılarımızda qeyd etdiyimiz kimi, “National Geographic” təbiətdə ağıllı bir çox canlı olmasına baxmayaraq, davamlı olaraq şimpanzelərdən bəhs… ardı...

 

“New Scientist” jurnalında yer alan və “Meymunlardan dərin uçurumla ayrılırıq” (Yawning Gap Divides Monkeys and Us) başlığını daşıyan bir xəbər on illərdir davam etdirilən təkamül əfsanəsinə bir daha əhəmiyyətli zərbə vurdu.

Bilindiyi kimi, təkamülçülər müxtəlif canlılardan aldıqları DNT nümunələri arasında bənzərlik əlaqələri quraraq bunları guya təkamülün bir dəlili kimi təqdim edirlər. Bu müqayisələr indiki vaxtda darvinizmin ən məşhur təbliğat üsullarından biridir və bunlar arasında ən “məşhur” olanı şübhəsiz, insanla şimpanze arasında qurulan uydurma genetik qohumluq əlaqəsidir. Təkamülçülər 1970-ci illərdə insan və şimpanze DNT-ləri üzərində reallaşdırdıqları bəzi çalışmalar nəticəsində insanla şimpanzenin 98.77% bənzər olduğu iddiasını ortaya atmış, sonrakı on il ərzində bu iddia darvinist mediada sərlövhələrdən enməmişdi.

Ancaq 2002-ci ilin sentyabr ayında “Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında nəşr olunan bir araşdırmada iki canlı arasındakı genetik fərqliliyin üç misli daha böyük olduğu ortaya qoyulur və bənzərlik “ən çox 95%”-ə çəkilirdi. Nükleotid düzülüşlərindəki kiçik fərqliliklərlə yanaşı uzun fərqliliklərin də (indels) nəzərə alındığı ifadə edilirdi. Beləliklə, 30 illik təbliğatın əsaslandığı köhnə üsulların, “fərqliliyi ola bildiyincə azaldacaq” üsullar olduğu ortaya çıxırdı.

“New Scientist” jurnalında xəbər verilən çalışmada isə, insanın 21-ci xromosomunun; oranqutan, makaka rezus, şimpanze və yunlu meymunun uyğun gələn genetik materialı ilə müqayisə edildiyi xəbər verilir. Yazıda araşdırmanı reallaşdıran Kelly Frazer… ardı...

 

“National Geographic” TV kanalında 19 mart 2003-cü il tarixində “Meymunlar planeti: Qaranlığın ortasındakı qorillalar” adlı sənədli film yayımlandı. Sənədli filmdə 1960-cı illərdə Ruandada diplomat olaraq fəaliyyət göstərmiş bir Belçikalının təbiətdə etdiyi çəkilişlərdən bəhs edilirdi. Diplomatın vəzifəsindən sonra ölkədən ayrılmaq yerinə dağlarda yaşayan və gümüş kürəkli qorilla olaraq bilinən qorilla növü aid çəkdiyi şəkillər göstərilirdi.

Heç bir təcrübəsi olmayan macərapərəst diplomat iri qorillaların mühitinə cəsurca girmiş və illər boyunca onlardan biri kimi davranaraq qorillaların davranışlarını araşdırmışdı. Erkək qorillaların hegemonluq mübarizəsi və qruplar halında yaşayan qorillaların ailə həyatlarına dair detalların verildiyi sənədli film bu göstərişli canlılar haqqında ortaya maraqlı bir proqram çıxarırdı. Ancaq “National Geographic” TV, mövzu haqqında etdiyi doqmadiq darvinist şərhlərlə sənədli filmin elmi səviyyəsini salır və diplomatın araşdırmaları təkamülə heç bir dəlil olmadığı halda, tamamilə darvinist bir dildən istifadə edərək qorillalardan “insanabənzər meymunlar” olaraq danışırdı.

Əvvəlcə təkamülçülərin “insanabəzər meymun” olaraq danışdıqları qorilla, oranqutan, bonobo və şimpanzelərin insanlarla heç bir təkamül xarakterli qohumluqları yoxdur. Təkamülçülər genetik və anatomik baxımdan bəzi bənzərliklərə əsaslanaraq bu canlıların ortaq bir əcdaddan təkamülləşdiklərini iddia edirlər. Halbuki, təbiətdə yalnız bu canlılar arasında deyil, başqa bir çox canlı arasında da bənzərliklər var, amma bu bənzərliklərin heç biri təkamülü sübut etməz. Təkamülçülər yalnız bənzərliklərə işarə etməkdə və bunları xəyali… ardı...