Dövrümüzdə Səmud qövmü, Quranda bəhsi keçən qövmlər içində haqqında ən çox məlumata sahib olunanlardan biridir. Tarix qaynaqları Səmud adlı qövmün həqiqətən yaşadığına işarə edir. Quranda bəhsi keçən Hicr xalqı və Səmud qövmünün əslində eyni qövm olduqları təxmin edilir, çünki Səmud qövmünün başqa adı da Əshab-ı Hicrdir. Bu vəziyyətdə “Səmud” sözü xalqın adı, Hicr şəhəri isə bu xalqın qurduğu şəhərlərdən biri ola bilər. Necə ki, yunan coğrafiyaçısı Plininin təsvirləri də bu istiqamətdədir. Plini, Səmud qövmünün oturduğu yerlərin Domatha və Heqra olduğunu yazmışdır ki, buralar günümüzdəki Hicr şəhəridir.

Səmud qövmündən bəhs edən ən qədim qaynaq, Babil Kralı II. Sarqonun bu qövmə qarşı qazandığı zəfərləri izah edən Babil dövlət qeydləridir. (E. ə. 8-ci əsr) Sarqon, Şimali Ərəbistanda etdiyi döyüş sonunda onları məğlub etmişdir. Yunanlar da bu qövmdən bəhs edir və Aristo, Ptolomey və Plininin yazılarında adları “Thamudaei”, yəni “Səmudlar” olaraq xatırlanır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən əvvəl, təxminən 400-600-cü illər arasında isə izləri tamamilə silinmişdir. (Ətraflı məlumat üçün baxın. Harun Yəhya, Qövmlərin Həlakı, Araşdırma Nəşriyyat)

petra(1)

Hicr əhli də elçiləri yalançı saydı. Biz onlara ayələrimizi göndərdik, lakin onlar bu ayələrdən üz döndərdilər. Onlar təhlükəsizlikdə qalmaq üçün dağlarda evlər yonurdular. Onları sübh çağı qorxunc səs yaxaladı. Qazandıqları dünya malı isə onlara heç bir fayda vermədi. (Hicr surəsi, 80-84)

 

Dövrümüzdə İordaniyadakı Rum Vadisi və ya digər adıyla Petrada bu qövmün daşyonma sənətinin ən gözəl nümunələrini görmək mümkündür. Necə ki, Quranda da Səmud qövmünün daşyonma sənətindəki ustalıqlarından belə bəhs edilir.

 

Xatırlayın ki, O, sizi Ad qövmündən sonra xələflər etdi və yer üzündə yerləşdirdi. Siz də onun düzənliklərində qəsrlər tikir, dağlarda evlər yonursunuz. Allahın nemətlərini yada salın, yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin”. (Əraf surəsi, 74)