yaşamaq

Adnan Oktarın Qaziantep Olay Tv-dəki canlı müsahibəsi (7 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: 11-ci ayə Təğabun surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, “Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz”. Yəni, “Allah əvvəlcədən təyin etmədən, əvvəlcədən hazır olmadan bir insana heç bir müsibət üz verməz” -deyir. “Mütləq hələ qabaqcadan Allah tərəfindən o təqdir edilmişdir” -deyir, “hər hadisə ona görə baş verir” -deyir. Adamlar bəzən “bu haradan çıxdı, necə oldu” deyirlər. Belə bir şey yoxdur, yəni mütləq qabaqcadan Allah tərəfindən təqdir edilmiş olur və Allahın məlumatı daxilində xeyir və hikmətlə yaradılır. “Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz. Hər kəs Allaha iman gətirsə, Allah onun qəlbini haqqa yönəldər”.  Kim Allaha iman etsə, onun qəlbini haqqa yönəldər. Yəni Quranı, İslamı yaşamaq ruhuna yönəldər.

“Allah hər şeyi bilir”. Yəni dünyadakı bütün elmləri, insanların bilmədiyi bütün elmləri də, hər şeyi, hər cür elmi biləndir. “Allaha və Onun Elçisinə itaət edin!” Allaha itaət edin, Qurana tabe olun, Rəsula itaət edin, yəni Peyğəmbər (s.ə.v)-ə tabe olun. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə o zaman imam olaraq, komandan olaraq müsəlmanlar tabe olmaqla mükəlləfdirlər və həmçinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə tabe olmaqla. “Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən… ardı...

 

Adnan Oktarın 26 iyun 2011 A9 tv və tv Kayseridəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: Nəcm surəsində Allah belə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram, “Doğrusu, güldürən və ağladan Odur.” Allah güldürər, Allah ağladar. Güldüyümüzdə kim güldürür? Allah güldürür. Ağlatdığında, Allah ağladar. “Doğrusu, öldürən və dirildən Odur.” Öldürməyi də Mən edərəm, deyir Allah, diriltməyi də Mən edərəm deyir. Nəcm surəsi, Nəcməddin Erbakan hocamızın adının başlanğıcıdır, maşaAllah. Dinin nəcmi.

photo-qurani-kerim

 

Özlərini mənəvi cəhətdən ölü hiss edənlər belə, həyat arzusu ilə yaşayacaqlar

Əbu Səid Peyğəmbər (s.ə.v)-in belə buyurduğunu rəvayət edir: “…Daha sonra Allah Təala Əhli-beytimdən birini (hz. Mehdi (ə.s)-ı) zülmlə dolan yer üzünü ədalətlə doldurması üçün göndərəcək. Səmanın və yer üzünün sakinləri ondan (hz. Mehdidən) razı qalacaqlar. Yer üzü bütün bitkilərini onlar üçün yaşıllaşdıracaq və səma davamlı onlara yağış yağdıracaq… Allah Təalanın yer üzünə endirdiyi bu qədər xeyir səbəbiylə, ölülər yenidən yaşamağı arzulayacaqdırlar. (El-Beyan, səh. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, səh. 161, Yenabi-ul Mevedde, cild.2, səh. 177)

R0072(1)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən köçürülən hədislərdə və rəvayətlərdə hz. Mehdinin zühurundan sonrakı dövrdə insanların maddi-mənəvi hər baxımdan çox üstün bir rifah səviyyəsinə çatacaqları, görülməmiş bir dinclik və xoşbəxtlik içində yaşayacaqları xəbər verilmişdir. Elə ki, bu mühitin və həyat şəklinin gözəlliyindən ötəri mənəvi cəhətdən özlərini ölü hiss edənlər “mən onsuz da ölüyəm” deyən, ya da xalq arasında, “bu adam onsuz da çoxdan ölmüşdür” kimi xarakterizə edilən insanlar belə yenidən həyat arzusu ilə dolacaqlardır. Bu səbəbdən də hədisdə hz. Mehdi dövründə meydana gələcək bənzəri görülməmiş dərəcədəki gözəl həyat vəsiləsiylə bu kimi insanların da canlanacaqlarına; din cəhətdən qüvvət tapacaqlarına işarə edilmişdir.

 

İmam Rəbbani həzrətləri Məktubatında hz. Mehdi (ə.s)-ın öz dövründə zühur etmədiyini bildirmişdir. Bunun sübutu olaraq da iki əhəmiyyətli dəlil təqdim etmişdir.

• Bu dəlillərdən birincisi hz. Mehdi (ə.s)-ın əsrin əvvəlində zühur edəcək olması şərtidir.

• İkincisi isə bu zühurun Peyğəmbərimiz (s.ə.v)in bildirdiyi əlamətlərin ardarda gəlişiylə birlikdə olmasıdır.

 

İmam Rəbbani həzrətlərinin 381-ci  ktubdakı ifadəsi:

 

Halbuki bu doğuş, MEHDİNİN ZÜHURU ZAMANINDA OLACAQ ZÜHUR DEYİL. Çünki, ONUN ZÜHURU, YÜZİLLİYİN ƏVVƏLƏRİNDƏ OLACAQ. BU ANDA BELƏ, YÜZİLLİYİN ƏVVƏLƏRİNDƏN, ON SƏKKİZ İL KEÇMİŞDİR.

 

İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184

• İmam Rəbbani bəhs olunan mövzuda hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri əsrin əvvəlində çıxacağını ifadə edir.

 

• Ancaq Rəbbani dövründə; hicri əsrin əvvəlindən etibarən 18 il keçmiş olmasına baxmayaraq, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyini göstərən əlamətlərin heç biri reallaşmamışdır.

 

Bu da o dövrdə hz. Mehdi (ə.s)-ın… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s), insanların zülmdən yandıqları bir dövrdə zühur edəcək

Əbul Hicaf da Peyğəmbər (s.ə.v)-in üç dəfə belə buyurduğunu rəvayət edir: ”HZ. MEHDİ (Ə.S) BARƏSİNDƏ SİZLƏRƏ MÜJDƏLƏR OLSUN. XALQIN DAĞILDIĞI  VƏ ÇƏTİNLİKLƏRİN  BAŞ  VERDİYİ ZAMAN  HZ. MEHDİ (Ə.S) ZÜHUR  EDƏCƏK. ZÜLM VƏ HAQSIZLIQLA DOLAN YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. QULLARIN ÜRƏYİNƏ ALLAHA QULLUĞU YERLƏŞDİRƏCƏK VƏ ƏDALƏTİ HƏR KƏSİ ÖRTƏCƏK.

(Peygamberin Ehl-i Beytinden Olan Hz. Mehdi (a.s.), sf 16; Bihar-ül Envar, c.51, s.74)

73

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın xalqın məzhəb ayrılıqları olduğu, qruplaşıb bir-birindən ayrıldıqları, irq ayrı-seçkiliklərin yaşandığı, iqtisadi çətinliklərin baş verdiyi, anarxiya və terrorun şiddətini artırdığı bir dövrdə zühur edəcəyi xəbər verilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu hədisi 3 dəfə təkrar etmişdir. Bu dövrdə insanların iqtisadi böhran, bahalılıq və başlarına gələn maddi və mənəvi çətinliklərdən, yaşadıqları zülmlərdən ötəri davamlı şikayət edəcəklərini də ifadə etmişdir.