İman

Adnan Oktarın Samsun Aks Tv-dəki canlı müsahibəsi (13 yanvar 2011)

 

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Hud surəsi 109-cu ayə; “Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə”. Yəni, “tərəddüdə düşmə” -deyir. Bəzən müsəlmanlar küfrü araşdırdıqları vaxt tərəddüdə düşə bilirlər. Məsələn, darvinizmi araşdırır adam, “görəsən doğrudur mu?” -deyir. Bu səfər “Allah var mı?” kimi sual girir ağlına haşa. İmanı bir gəlir bir gedir, bir gəlir bir gedir. Və ya ateist saytlara girirlər, ağılları bir ara durur, yenə düzəlir bunun kimi hadisələr baş verir. Müsəlman belə olmaz. Müsəlman bir dəfə iman edər, son nəfəsinə qədər o imanla yaşayar. İman davamlı dəyişməyən bir şeydir. Inkişaf edər, böyüyər, amma geriləməz. Geriləməyən bir şeydir. Ayrıca, iman müzakirə edilməz. “Görəsən”i olmaz imanın. Ağıllı, səmimi olaraq iman edərsən. Bir görüntü görürsən ellips şəklində bir ekranda, üçölçülü. Biri görür. Bitdi. Sırf bu dəlil kifayətdir. Bu Allahın varlığının dəqiq, yüz faizlik dəlilidir. Və ikinci bir ehtimal sonsuza qədər də yoxdur, inşaAllah. “Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə. Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər”. Şumerlər necə tapınırdı maddəyə? Hər şeyi maddə yaratdı deyirdilər, deyil mi? Qədim… ardı...

 

Adnan Oktarın 22 mart 2010-cu il www.harunyahya.tv-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınaram. Allahın axirətdə, insanlar cəhənnəmdəykən onlarla bir söhbəti var. Allah “Ayələrim sizə oxunarkən, yalan sayanlar sizlər deyildinizmi?” deyir. “Allahın ayələri oxunurdu, siz də yalan sayırdınız”deyir. “Onlar dedilər ki: “Rəbbimiz, bədbəxtliyimiz bizə üstün gəldi, biz azan bir birlikmişik”.  Yəni heç cür insanlar xoşbəxtliyi tapa bilmirlər. Həmişə Allah inancıyla, Allah sevinciylə, iman sevinciylə xoşbəxt olmaları lazımkən, bədbəxt və pessimist bir halda olub beyinlərini məşğul edirlər. Beyinin funksiyaları itir. Yəni beyinin içində imana uyğun sevinc olması lazımdır. Kədər içində olan bir beyin imana qarşı daha bağlı olur. Beyinin anlayışı dayanar. Onsuz da qəmginlik imanla ziddiyyət təşkil edir . Yəni sevinc yoxdursa, həyəcan yoxdursa, imanda bir xəstəlik vardır. Narahatlıq vardır. “Bədbəxtliyimiz bizə  üstün gəldi, biz azan birlikmişik. Rəbbimiz, bizi (atəşin) içindən çıxar, əgər yenə (inkara) dönsək, artıq, həqiqətən, zalım kəslər olarıq”.  Allaha, yəni sən bizi, “bir dəfə daha sına” deyirlər. Allah “Deyər ki: “Onun içinə girin və Mənimlə danışmayın”. Yəni cəhənnəmin içinə daha çox girin və mənimlə danışmayın. “Çünki” , “həqiqətən, Mənim qullarımdan bir qrup: “Rəbbimiz, iman etdik, Sən artıq bizi bağışla və bizə mərhəmət et, Sən mərhəmət edənlərin ən xeyirlisisən”, deyərdilər, onlara  lağ etmişdiniz”. Baxın, qardaşımız soruşur, məsələn, 110 əgər məsələn, o tərəfiylə 2010-a işarə edir, bax, deyir ki: “çünki həqiqətən, Mənim qullarımdan bir qrup”. Allah Mənim qullarım demir bax, onlardan bir qrup. Bəlkə, Mehdi (ə.s) camaatı, deyilmi?

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (15 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: Əraf surəsi, 128-ci ayə, Şeytandan Allaha sığınıram, “Musa öz qövmünə: “Allahdan kömək diləyin və səbir edin.”” Müsəlman həmişə Allahdan kömək istəməli. Hər dəfə yardım diləməsi həm savabdır, həm də ibadətdir, ürəyini açar, çox gözəl bir ibadətdir. “Və səbir edin.”-yəni, yaxşı əxlaqda səbir etmək, təbliğdə səbir etmək, dostluqda səbir etməkdir. Məsələn, müsəlmanların bir-birilərini sevməsi Allahın bir əmridir. Amma ildə bir dəfə görüşürsə adam, bu normal bir hərəkət deyil. Bu səmimi sevgi deyil. Əgər sevirsə, səhabələr nə edirdi? Həmişə müzakirə edirdilər, həmişə bir-birilərini sevirdilər. Əgər müsəlmanlar səhabə sevgisini nümunə alırlarsa, bir-birilərini çox sevməli və bir-biriləri ilə söhbət etmələri lazımdır. Çox nadir görüşmək istəyirsə, (tez-tez) görüşmək istəmirsə, Allah ürəyindən sevgini almış deməkdir. Bu nə deməkdir? İman zəifliyi və ağıl zəifliyi deməkdir, bunun izahı yoxdur. Baxsınlar bir müsəlmana, əgər müsəlman qardaşlarına qarşı içində bir sevgi yoxdursa, onlarla söhbətlərdən narahat olursa, onlara yaxın olmaqdan narahat olursa imanı xəstədir. Bu səbəbdən, dediklərində səmimi deyil, izah etdikləri də səmimi deyil. Həm Risalə-i Nura dəvət etməlisən, həm Qurana dəvət etməli, həm Rəsulullah (s.ə.v)-in həyatına dəvət etməlisən, amma müsəlmanları sevməyəcəksənsə, o zaman ağlında sən Firona bənzər bir din yaratmısan. Fironlaşmış beyni, özünə yeni bir din anlayışı əmələ… ardı...

 

Axırzamanın imanı zəif din alimlərinin xüsusiyyətləri

“Qiyamət əlamətlərindən və Axırzaman vukuatından (hadisələrindən) və bəzi amalin (əməllərin) fəzilət və savablarından bəhs edən hədisi-şəriflərə yaxşı aydın olmadığı üçün, ağıllarına güvənən BİR QİSİM ƏHLİELM (elm sahibi), onların bir qisminə zaıf (zəif) və ya mövzu (hədis) demişlər. İMANI ZƏİF TƏKƏBBÜRÜ MÖHKƏM BİR QİSİM (ağılını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və sanki öz nəfsini bütləşdirən kəslər də (Allahı tənzih edirik)), inkara qədər getmişdilər. “(Sözler, səh. 355)

R0008Bədiüzaman Səid Nursi ” imanları zəif ” və ” eqoizmləri güclü” bir qisim alimlərin hz. İsa (ə.s.)-ın çıxışını və hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini təvil ya da inkar edəcəklərini xəbər vermişdir. Bədiüzamanın diqqət çəkdiyi bu saxta alimlərin bu yanaşmaları isə həqiqətdə, sosialist, darvinist və materialist meylli kəslər olmalarından qaynaqlanır. Bu kəslər özlərindən üstün bir mövqeyin varlığını qəbul etməyən, hamısı özünü ayrı-ayrı ilahlaşdırmış (Allahı tənzih edirik), özlərini dünyada dərin bilikli qəbul edən və hər kəsdən böyük görən insanlardır. Bu səbəblə də, nə bir məzhəbə tabe olmağı, nə də hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olmağı qəbul edərlər. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru kimi, hz. İsa (ə.s)-ın ikinci dəfə yer üzünə gəlməsini qəbul etmək istəməmələrinin səbəbi də budur.

Bədiüzaman şərhlərində bu kəslərin öz iradəsinin… ardı...

 

Mehdilik mövzusunu inkar edənlərin “imanları zəif və eqoistlikləri güclü” kəslərdir

Qiyamət əlamətlərindən və Axırzaman vaqiələrindən (hadisələrindən) və bəzi amalin (əməllərin) fəzilət və savablarından bəhs edən hədisi-şərif yaxşı başa düşülmədiyindən, ağıllarına güvənən bir qisim əhli-elm (elm sahibi),onların bir qisminə zaif (zəif) və ya mövzu (hədis) demişlər. İmanı zəif və eqoistliyi güclü olan bir qisim də (ağlını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və sanki öz nəfsini bütləşdirən kəslər də (Allahı tənzih edirik)), inkara qədər getmişlər”. (Sözler, səh. 355)

Bədiüzzaman Səid Nursi eqoistliyi güclü, imanı zəif, materialist fikirlərə düşmüş bir qisim cahil din alimlərinin hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlməyəcəyi mövzusunda mübarizə edəcəklərini xəbər vermişdir. Bədiüzzaman “eqoistlikləri möhkəm” sözləri ilə bu kəslərin ağlını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və sanki öz nəfsini bütləşdirən kəslər olduqlarına diqqət çəkmişdir (Allahı tənzih edirik). “İmanı zəif” sözləriylə isə bu dünyagörüşlərinin, bəhsi keçən din alimlərinin Allah inanclarının zəif olmasından, dinə qarşı da şübhəli olmalarından, dini bir peşə, ya da etibar vəsiləsi olaraq görmələrindən qaynaqlandığını ifadə etmişdir.Ancaq bəhs olunan kəslərin hz. Mehdinin gəlməyəcəyi mövzusundakı inancları hz. Mehdi (ə.s)-ın gəliş əlamətlərindən biridir və hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun çox yaxınlaşdığını göstərən bir hadisədir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl bəzi kəslərin: “Hz. Mehdi gəlməyəcəkmiş, hz. Mehdi yoxmuş”… ardı...