• Hz. Musa və dənizin yarılması

  Firon olaraq bilinən Misir kralları, qədim Misirin çox tanrılı batil dinində, özlərini ilah olaraq qəbul edirdilər. Allah, həm Misir xalqının…

  davamı: Hz. Musa və dənizin yarılması

 • Firon və yaxın ətrafına gələn bəlalar

  Firon və yaxın ətrafı öz çox tanrılı sistemlərinə, bütpərəst inanclarına elə bağlı idilər ki, hz. Musanın möcüzələrlə gəlməsi belə onları…

  davamı: Firon və yaxın ətrafına gələn bəlalar

 • Hz. Musadan sehrbaz olaraq bəhs edilməsi

  Firon zamanından qalma papiruslarda, hz. Musadan “sehrbaz” olaraq bəhs edilir. (Bəhsi keçən papiruslar İngiltərədə Britaniya muzeyindədir.) Firon və tərəfdarları bütün…

  davamı: Hz. Musadan sehrbaz olaraq bəhs edilməsi

 • Quranda Firon kəlməsi

  Əhdi-Ətiqdə hz. İbrahim ilə hz. Yusif zamanındakı Misir hökmdarından Firon deyə bəhs edilir. Halbuki Firon xitabı hər iki peyğəmbərdən çox…

  davamı: Quranda Firon kəlməsi

 • İrəm şəhəri

  1990-cı illərin əvvəlində dünyanın tanınmış qəzetləri çox əhəmiyyətli arxeoloji tapıntıya “Möhtəşəm ərəb şəhəri tapıldı”, “Əfsanəvi ərəb şəhəri tapıldı”, “Qumların Atlantikası…

  davamı: İrəm şəhəri

 • Sodom və Qomorra şəhərləri

  Lut peyğəmbər, İbrahim peyğəmbərlə eyni dövrdə yaşayırdı. Hz. Lut, hz. İbrahimə qonşu qövmlərdən birinə elçi olaraq göndərilmişdi. Bu qövm, Quranda…

  davamı: Sodom və Qomorra şəhərləri

 • Səba xalqı və Arim seli

  Səba xalqı, Cənubi Ərəbistanda yaşamış dörd böyük sivilizasiyadan biridir. Səba qövmünü izah edən tarixi qaynaqlar, bu qövmün finikyalılar kimi sıx…

  davamı: Səba xalqı və Arim seli

 • Hicr xalqı

  Dövrümüzdə Səmud qövmü, Quranda bəhsi keçən qövmlər içində haqqında ən çox məlumata sahib olunanlardan biridir. Tarix qaynaqları Səmud adlı qövmün…

  davamı: Hicr xalqı