(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Bilindiyi kimi DNT termini, canlılardakı genetik vəsaitin qısaldılmış ifadəsidir. Genetika elminin başlanğıc tarixi isə, Mendel adlı elm adamının 1865-ci ildə hazırladığı genetika qanunlarına əsaslanır. Elm tarixi üçün dönüş nöqtəsi meydana gətirən bu tarixə, Quranda 18:65 nömrəli Kəhf surəsinin 65-ci ayəsində işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

bilimsel mucizeler_111_clip_image002(1)bilimsel mucizeler_111_clip_image004(1)

D-N-T hərflərinin (Ərəbcədə Dal-Nun-Əlif hərflərinin) Quranda haralarda yan-yana gəldiyi araşdırıldığı zaman, ən çox Kəhf surəsinin 65-ci ayəsində keçdiyi görüləcək. Bu ayədə bənzərsiz şəkildə, D-N-T hərfləri ard-arda tam üç dəfə, yan-yana iştirak edir. Quranın başqa heç bir ayəsində “DNT” hərfləri bu şəkildə ard-arda və çox sayda keçməz.

DNT termininin diqqət çəkici şəkildə yer aldığı bu istisna ayənin nömrəsi isə 18:65-dir. Bu rəqəmlər genetika elminin başlanğıc ili olan 1865-ci ilə diqqət çəkir. Bunu təsadüf olaraq qiymətləndirə bilmərik. Çünki Quranda yalnız 18:65 ayəsində “DNT” ard-arda üç dəfə keçir. Bu işarə möcüzəvi xüsusiyyətdədir, çünki elm dünyası DNT (Dezoksiribonuklein turşusu) adını çox yaxın sayılacaq tarixdə qoymuşdur.

DNT və genetika tarixinin başlanğıcı olan və 1865-ci ilə işarə edən Kəhf surəsində, DNT cəmi 7 dəfə təkrarlanarkən, RNT də (Ərəbcədə Ra-Nun-Əlif hərfləri) 7 dəfə təkrar edir. Bildiyiniz kimi RNT molekulu da DNT kimi genetik quruluşu meydana gətirən digər molekuldur. Bu səbəblə DNT-RNT-nin xüsusilə bu surədə bərabər sayda keçməsi, həqiqətən bu molekullara əsrlər əvvəl Quranda işarə edildiyinin ayrı dəlilidir. (Doğrusunu Allah bilir.)