Türk-İslam Birliyi

İslam aləmində, iqtisadi iş birlikləri yaradılması və ortaq sərmayələr qoyulması Türk-İslam Birliyinin əhəmiyyətli hədəflərindən biridir. İnkişafın sürətlənməsinə, iqtisadiyyatın güclənməsinə, kasıblığın və yoxsulluğun sürətlə azalmasına vəsilə olacaq bu cəhdlər Türk İslam dünyasının birliyinin möhkəmlənməsi baxımından da son dərəcə əhəmiyyətlidir. Hörmətli Adnan Oktar da açıqlamalarında, müsəlman ölkələri arasındakı iqtisadi həmrəylik mövzusu üzərində əhəmiyyətlə dayanmaqda, Türk-İslam Birliyinin digər bütün mövzularda olduğu kimi, iqtisadi problemlərin həll edilməsində də ən əhəmiyyətli və təsirli yol olacağını ifadə etməkdədir. Müsəlman ölkələri arasında ticarət əlaqələrinin çox rahat olmalı olduğuna, insanların rahat əlaqələr qura bilmələri, asan sərmayə qoya bilmələri lazım olduğuna diqqət çəkməkdədir.

Son vaxtlarda bu sahədə çox gözəl hadisələr baş verir. Müsəlman ölkələr ortaq cəhdlər edərək ticarət əlaqələrinin gücləndirməsi üçün çox əhəmiyyətli addımlar atılmaqdadır. Bunlardan biri İslam Ortaq Bazarının həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi olmuşdur:

“Tercüman”, 22 avqust 2008

islamortak terc220808

Bir başqa əhəmiyyətli hadisə də iyul ayında yenidən gündəmə gələn, müsəlman ölkələri arasında seçimli ticarət sistemi yaradılması və vergi güzəştlərinin tətbiq olunması mövzusunun sürət qazanmasıdır. Seçimli ticarət sistemi uzun illərdir üzərində danışılan, ancaq bu ilə qədər həyata keçirilməyən bir sistem olaraq qalmışdır. Ancaq bir neçə aydır baş verən hadisələr, çox yaxında bu sistemin aktiv olaraq istifadə ediləcəyini göstərməkdədir. Hörmətli Adnan Oktar, açıqlamalarında Türk-İslam Birliyi mövzusunda daha çox zaman itirilməməsini və bu… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktar Türk-İslam Birliyini izah etdiyi əsərlərində və bu mövzuda etdiyi şərhlərdə müsəlman ölkələr arasındakı iqtisadi əməkdaşlıqların üzərində də əhəmiyyətlə dayanır. Müsəlman ölkələr arasında bir növ ortaq bazar yaradılması lazım olduğunu söyləyən hörmətli Oktar, ediləcək ortaq sərmayələrlə, iş qüvvəsi və xammal mövzusundakı əməkdaşlıqla, əhəmiyyətli inkişaf hərəkəti başlayacağına diqqət çəkir. Adnan Oktarın “İslam Birliyinə Çağırış” adlı əsərində geniş şəkildə yer verilən iqtisadi əməkdaşlıq mövzusu, xüsusilə son vaxtlarda ciddi irəliləyişlə həyata keçirilir. Son günlərdə Türk-İslam Birliyi yolunda atılan addımların bu dərəcə sürətlənməsində, hörmətli Adnan Oktarın həm əsərlərində, həm qatıldığı televiziya proqramlarında, həm də digər elmi işlərində israrla bu mövzunun üzərində dayanmasının əlbəttə böyük təsiri vardır.

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARƏN MÖVZUYLA ƏLAQƏDAR ŞƏRHLƏRİNDƏN NÜMUNƏLƏR

 

8 mart 2008-ci il tarixli mətbuat konfransı

Mətbuat: İslam Birliyinə əsaslanan siyasi sistemdən bəhs etdiniz, bu mövzunu bir az açıqlaya bilərsiniz? Bu sistem necə qurulacaq? Bugünkü xalqlar sistemə necə daxil olacaqlar? Bir az açıqlasanız.

Adnan Oktar: Bu sistemi açıqlayım. Bu sistemdə hər dövlət müstəqil dövlət olur. Yəni Türkiyə, Türkiyə olaraq qalar, Azərbaycan, Azərbaycan olaraq qalar, Türkistan Türkistan, hər kəs ayrı. Bu könül birliyi, sevgi birliyidir. Bir məhəbbət birliyi, insan sevgisinə əsaslanan, terrora və şiddətə qarşı əməkdaşlıq edən, iqtisadi inkişafda əməkdaşlıq edən, fədakarlıq inancını, comərdlik inancını… ardı...

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın hədislərində və böyük İslam alimlərinin izahlarında hicri 1400-cü illərdə müsəlmanları çox böyük inkişafların gözlədiyi bildirilmişdir. Həqiqətən də miladi 1979-cu ilə uyğun gələn bu tarixdən etibarən, dünyada çox sürətli dəyişikliklər, çox böyük hadisələr yaşanmağa başlanmışdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın xəbər verdiyi bütün əlamətlər arxa-arxaya, bir-birinin arxasınca bu dövrdə ortaya çıxmışdır. Fıratın suyu kəsilmiş, Ramazan ayında Ay və Günəş tutulması meydana gəlmiş, Əfqanıstan Sovetlər tərəfindən işğal edilmiş, Kəbədə qan tökülmüş, iki müsəlman ölkə (İran-İraq) arasında döyüş yaşanmışdır. Bununla birlikdə, bu müqəddəs dövrün əlamətlərindən olan zəlzələlərin artması, böyük təbii fəlakətlər yaşanması, səmada heyrət verici hadisələrin meydana gəlməsi, anarxiya və qarışıqlığın artması, ictimai pozulma olması, müsəlmanların çətin dövrlərdən keçməsi, Allahın varlığının açıq şəkildə inkar edilməsi kimi bir çox əlamət də meydana gəlmişdir.

 

Bütün bu yaşananlar Allahın Quranda saleh möminlərə vədi olan, “İslam əxlaqının yer üzünə hakim olması” vaxtının yaxın olduğunun işarəsidir. Hörmətli Adnan Oktar da bu həqiqətə tez-tez diqqət çəkir, Allahın icazəsiylə 15-20 il ərəfəsində həm İslam aləmini, həm də bütün dünyanı çox gözəl günlər gözlədiyini söyləyir. Hörmətli Oktarın üzərində durduğu mövzulardan biri də, bu gözəl günlərin xəbərçilərindən biri olaraq, yaxın gələcəkdə Türk-İslam Birliyinin təsis ediləcəyi və Türkiyənin bu birliyin öndəri və lideri olacağıdır. Adnan Oktarın Türkiyənin liderlik xüsusiyyətlərinə işarə edib, bu vəzifəsi… ardı...

 

Uzun illərdir arzu olunan həmrəylik, qardaşlıq və dostluq duyğuları İslam dünyasında getdikcə daha çox hakim olur. Demək olar hər gün qəzetlərdə, dövlət adamlarının və qabaqcıl insanların, müsəlmanların ittifaq etmələri lazım olduğuna işarə edən açıqlamalar yer alır. Hər keçən gün Türk-İslam dünyasının birlik olmasını sürətləndirəcək istər mədəni, istər iqtisadi bir çox irəliləyiş edilir. Bütün bu inkişaflar, Allahın icazəsiylə, Türk-İslam Birliyinin təsis edilməsinin çox yaxın olduğunun işarəsidir.

 

Hörmətli Adnan Oktar həm kitablarında, həm də qəzet və televiziyalara etdiyi açıqlamalarında Türk-İslam Birliyinin qurulmasının əhəmiyyətinə həmişə diqqət çəkir, xüsusilə son dövrlər bu birliyin qurulmasının aktuallığı üzərində dayanır. Hörmətli Oktarın əsərlərindən faydalanılaraq hazırlanan elanlarda da, “Türk-İslam dünyasının bir olması vaxtının gəldiyi”, “Dini, dili, adəti, ənənəsi bir olan bu cəmiyyətlərin ortaq hərəkət etməməsi üçün heç bir səbəb olmadığı”, “Türk-İslam cəmiyyətləri üçün birlik olmanın böyük asanlıq və nemət olduğu”, “Mövcud ayrılığın son dərəcə süni və gərəksiz ayrılıq olduğu”, “Ümid edilən birliyin reallaşması üçün təcili edilməsi lazım olduğu”, “Türk-İslam dünyasının birlik və birlik içində hərəkət etməsi vəziyyətində, Allahın icazəsiylə, yenidən şahlanacağı” geniş olaraq açıqlanır.

azer11

azer10

Hörmətli Adnan Oktarın Türk-İslam dünyasının birliyi üzərində bu dərəcə əhəmiyyətlə durmasının gözəl nəticələrindən biri də, Türkiyənin BM Təhlükəsizlik Şurası üzvlüyü üçün İKT (İslam Təşkilatı Təşkilatı) və Ərəb ölkələrinin Türkiyəyə dəstək olmalarıdır. Mətbuatda yer… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın Türk və müsəlman ölkələrə etdiyi əməkdaşlıq və həmrəylik çağırışları öz nəticəsini verməyə başladı. İslam alimlərinin bir araya gələrək, qardaşlıq və birliyin üzərində durduğu yığıncaqların, Türk-İslam dünyasının birlik olması lazım olduğunu ifadə edən dövlət adamlarını yanında bu birliyin təməlini meydana gətirəcək siyasi və iqtisadi əhəmiyyətli addımlar da atıldı. Bunlardan biri, “Dəmir İpək Yolu” olaraq adlandırılan tarixi proyektin həyata keçirilməsidir.

 

İngiltərəni Çinə bağlayacaq uzun yolun ən əhəmiyyətli keçid bölgəsi olan Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu inşaatı, həm Türkiyənin geostratejik əhəmiyyətini artırması baxımından həm də türk dövlətlərində yaşayan soydaşlarımız və qardaşlarımızla insani və iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir. Beləcə;

 

1) Türk-İslam dünyasının Türkiyənin liderliyində birlik olması və bölgəyə barış, hüzur, sabitlik və rifah gəlməsinin infrastrukturu meydana gəlir.

2) Həm türk qardaşlarımız və soydaşlarımız, həm də bütün dünya xalqları üçün son dərəcə əhəmiyyətli olan enerji qaynaqlarının güvən içində paylaması təmin ediləcək.

3) Rahat nəqliyyat sayəsində iqtisadi və ticari iş birlikləri daha asan qurulacaq.

4) Cəmiyyətlər arası ictimai və mədəni fəaliyyətlər artacaq, qaynaşma və həmrəylik daha sürətli olacaq.

5) Bu proyekt, regional digər iş birlikləri üçün zəmin olacaq.

ipek yolu

“Hürriyet”, 25 iyul 2008-ci il

 

Türk-İslam dünyasının ittifaqına əhəmiyyətli zəmin təşkil edəcək bu proyektlə əlaqədar olaraq mətbuatda yer alan xəbərlərdə isə,… ardı...