artmaq

Adnan Oktarın 24 iyul 2010 tarixli HarunYahyaTv reportajından

 

ADNAN OKTAR: “Heç bir şey haqqında: “Mən bunu sabah mütləq edəcəyəm” demə. Ancaq: “Allah diləsə” (inşaAllah edəcəyəm de).” Mehdi (ə.s)-ın tələbələri də, ən çox “inşaAllahı Mehdi (ə.s)-ın tələbələrində eşidəcəyik. “İnşaAllah”ı, “maşaAllah”ı ən çox istifadə edənlər bu kilid sözlərlə dünyaya hakim olacaqlar. Dünyanın sirridir; “inşaAllah”, “maşaAllah”. Dünya hakimiyyətinin sirridir. Mehdi (ə.s) tələbələrinin sirridir. Kilid sözdür. Bu, Kəhf surəsində açıqlanmışdır. “Unuttuğun zaman Rəbbini zikr et.” Deməli, Axırzamanda unutqanlıq yayılacaq. İnsanlar bir çox şeyi xatırlaya bilməyəcəklər. Bədiüzzaman nə deyir? “Axırzamanda unutqanlıq artacaq” deyir, hədis var. Mehdi (ə.s)-ın dövrünün xüsusiyyətidir. Quranda nə deyir, bax; “Unutduğun zaman Rəbbini zikr et.” Deməli, Allahı zikr edənlər unutmağa qarşı beyinlərini daha güclü tutacaqlar. Allahı zikr edənin beyini daha sağlam olacaq. Yoxsa unutqanlıq daha da yayılacaq.

“De ki: “ümid edilər ki, Rəbbim məni bundan daha yaxın bir müvəffəqiyyətə yönəldər.” Qısa zamanda dünya hakimiyyəti olacaq. Bax, nə deyir? “Məni bundan daha yaxın bir müvəffəqiyyətə yönəldər ” Yəni 309 il deyil, çox qısa zamanda. 1980-də başlayacaq, 2020-də bitəcək. İnşaAllah. Bax, Allah Peyğəmbər (s.ə.v)-ə belə dua etdirir. “Bundan daha yaxın bir müvəffəqiyyətə yönəldər.” Qısa müddətdə dünya hakimiyyəti, inşaAllah. “Üç yüz il qaldılar,” 300 sayını xatırlayırsanmı, Berkerim? 313, 300.

ALTUĞ BERKER: Əstağfirullah, hocam.… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl narkotik və cinayətlərlə bağlı ölümlər artacaq

Əli (ə.s) belə buyurmuşdur: “Mehdinin qiyamının əvvəlində qırmızı ÖLÜM və AĞ ÖLÜM OLACAQ… (Ikdü’d-Dürer, səh. 98, Gaybet-i Numani, səh. 397, Gaybet-i Şeyh Tusi, səh. 267, Biharü’l-Envar, cild 52, səh. 211)

 

Hədisdə, Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışından əvvəl cəmiyyətlərdə cinayət hadisələrinin sıxlığına diqqət çəkilmişdir. Hədisdən aydın olduğu kimi, dövrümüzdə AĞ ZƏHƏR (hər cür narkotik maddə) olaraq adlandırılan narkotiklər ilə hədisdə ifadə edildiyi kimi AĞ ÖLÜM reallaşacaq və insanları maddi və mənəvi olaraq öldürəcək. Həmçinin, hədisdə ifadə edilən (qan rəngində) QIRMIZI ÖLÜMLƏ də hz. Mehdi (ə.s) əvvəlində qanlı cinayətlərin işlənəcəyini diqqət çəkilmişdir. Qırmızı və ağ ölümlərdəki bu artım, hz. Mehdi (ə.s.)-ın zühurunun əlamətlərindəndir.R0377

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bayrağı hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında olacaq

“ALLAHIN ELÇİSİ ÜÇÜN HƏZRƏTİ CƏBRAYIL (Ə.S) TƏRƏFİNDƏN Bədr döyüşü əsnasında gətirilən bayraq İMAMI ZAMAN (HZ. MEHDİ (Ə.S)) TƏRƏFİNDƏN YÜKSƏLDİLƏCƏK. BU BAYRAĞIN  XÜSUSİYYƏTİ dörd bir tərəfdə bir aylıq məsafədəki DÜŞMƏNLƏRİN QƏLBİNƏ QORXU SALMASIDIR. Bununla yanaşı, İNANANLARIN QƏLBLƏRİNDƏ MƏMNUNİYYƏTİ VƏ MÖHKƏMLİYİ ARTIRACAQ.”

 

(Bihar-ül Envar, c. 51, səh. 135; c. 52, səh. 328 Kaamil Al-Ziyaaraat’dan köçürür ; c. 52, səh. 360 No’mani,  Al-Ghaibah’dan aktarıyor; c.78, səh.391; Yawm al-Khalaas, səh. 288; Mikyaal al-Makaarem, c. 1, səh. 241)

R0030

 

Hz. Mehdi (ə.s) insanların yetkinləşib təmizlənməsinə vəsilə olacaq

O dövrdə  XALQ KÜTLƏSİNİN AĞLI, GÜCÜ BİRLƏŞƏCƏK. HZ. MEHDİ (Ə.S) ALLAHIN KÖMƏYİ, DƏSTƏYİ İLƏ İNSANLARIN AĞLINI YETKİNLƏŞDİRƏCƏK VƏ HƏR KƏSDƏ BİR İŞIQLILIQ MEYDANA GƏTİRƏCƏK. (Üsulu Kafi, 1-ci cild, Kitabül Ağıl, 21-ci Hədis)

600297y8krvnyajz

 

“Həmin dövrdə insanların hər hansı birinin etdiyi bir günah bəzən daha da böyüyər, yayılar, yüz olar … həmin dövrdə, xüsusəndə 40-50 il sonra, pisliklər, günahlar  onu (günahkarın) edənin üstünə  düşməz, milyonlarla müsəlmanın hüquqları tapdanar. 40-50-il sonra bu kimi hadisələr çox olacaq.” (Qədim Said dönəmi əsərləri, Xütbeyi şamiyə, s. 350-1)

 1