sevinc

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (1 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: “(Gəldiklərində də) Sizə qarşı “xəsis və eqoistdirlər.” “Eqoistdirlər” Allah deyir. Xəsis, yəni pul versə belə ondan acı duyar, iztirab çəkər, o heç cür onu unuda bilməz. Bir acıymış kimi hiss edər və verərkən də istəyərək verməz. “Və eqoistdirlər. Əgər qorxu gələcək olsa, ölümə görə üzərinə huşsuzluq çökmüş kəslər kimi gözləri dönərək sənə baxmaqda olduqlarını görərsən.” Allah münafiqlərin baxışlarında bir anormallıq olduğunu söyləyir. Bu, bir çox ayədə, burada da ifadə edilir. Bax, “gözləri dönərək sənə baxmaqda oluqlarını görərsən.” Münafiqlər öküz kimi baxar, Allahın hikməti belədir. “Qorxu gedincə, xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək sizi kəskin dilləriylə (tənqid edib incidərək) qarşılayarlar.” Münafiqin həmişə tənqid etmə, özünə görə incitməyək, yəni narahat etmə istiqamətində fəaliyyəti vardır.

Bu ayədə deyir ki: “Qorxu gedincə, xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək”, yəni mənfəətə düşkünlük göstərərək, “sizi kəskin dilləriylə”, deməli, münafiqlərin belə kəskin, pis dilləri var. Yəni Quranı, imani mövzuları tənzih edirəm, pis dillərinə Allah diqqət çəkir, murdardır danışıqları. Və məqsədini də Allah deyir, bax; “tənqid edib, incidərək”, “incitmə məqsədli və tənqid etmə məqsədli edərlər” deyir. “Məhz onlar iman etməmişlər“,  “iman etmədikləri üçün belə olurlar” Allah deyir. “Beləcə, Allah onların etdiklərini boşa çıxarmışdır. Bu Allaha… ardı...

 

Adnan Oktarın 20 mart 2011 A9 Tv və Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram; “Ta, Ha.” Nədir? Bir şifrədir. Zamanı gəlincə bu açılacaq. “Biz sənə bu Quranı çətinlik çəkməyin üçün endirmədik.” Quran nə imiş? Asanlıqmış. Yəni namazda, orucda, ibadətdə, həyatda, sevincimizdə; “Sizin sevincinizi qaçırsın, sizi narahat etsin deyə endirmədim” deyir, Allah. “Quranı sizə sevinc vermək, xoşbəxt etmək, sağlamlıq vermək, yaxşılıq-gözəllik vermək üçün endirdim” deyir. Quran bizə, bərəkət, bolluq, rahatlıq, sevinc gətirər, hüzur gətirər. “İçi titrəyərək qorxanlara ancaq nəsihətlə xatırlatma.” Bax, nə olacaq? İnsan içi titrəyərək Allahdan qorxacaq. Ona nəsihətlə xatırlatma. Allahdan qorxmaq, o da ayrı bir zövqdür. Allahı sevmək ayrı bir zövqdür. Allahdan başqa qorxular əzab verər, acı verər. Bir tək Allah qorxusu acı verməz. Allah qorxusunda sevinc vardır, xoşbəxtlik vardır. Dünyəvi qorxularda da əzab, xəstəlik vardır.

“Yeri və yüksək göyləri yaradan tərəfindən endirmədir.” Çünki onlar yer tanrısına, göy tanrısına inanırlar, elə pozğun tiplər var. Allah onlara xəbərdarlıq edir; “yeri və göyü yaradan, hamısının sahibidir” deyir Allah. “Rəhman olan Allah ərşə hökm etmişdir.” Yəni bütün ərşi örtmüşdür. “Göylərdə, yerdə, bu ikisinin arasında və nəmli torpağın altında olanların hamsı Onundur.” “Hər şey, yerin təbəqələrinin altında olan hər şey Onundur” deyir. “Sözü aşkar etsən də, gizləsən də birdir.… ardı...

 

Adnan Oktarın 22 mart 2010-cu il www.harunyahya.tv-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınaram. Allahın axirətdə, insanlar cəhənnəmdəykən onlarla bir söhbəti var. Allah “Ayələrim sizə oxunarkən, yalan sayanlar sizlər deyildinizmi?” deyir. “Allahın ayələri oxunurdu, siz də yalan sayırdınız”deyir. “Onlar dedilər ki: “Rəbbimiz, bədbəxtliyimiz bizə üstün gəldi, biz azan bir birlikmişik”.  Yəni heç cür insanlar xoşbəxtliyi tapa bilmirlər. Həmişə Allah inancıyla, Allah sevinciylə, iman sevinciylə xoşbəxt olmaları lazımkən, bədbəxt və pessimist bir halda olub beyinlərini məşğul edirlər. Beyinin funksiyaları itir. Yəni beyinin içində imana uyğun sevinc olması lazımdır. Kədər içində olan bir beyin imana qarşı daha bağlı olur. Beyinin anlayışı dayanar. Onsuz da qəmginlik imanla ziddiyyət təşkil edir . Yəni sevinc yoxdursa, həyəcan yoxdursa, imanda bir xəstəlik vardır. Narahatlıq vardır. “Bədbəxtliyimiz bizə  üstün gəldi, biz azan birlikmişik. Rəbbimiz, bizi (atəşin) içindən çıxar, əgər yenə (inkara) dönsək, artıq, həqiqətən, zalım kəslər olarıq”.  Allaha, yəni sən bizi, “bir dəfə daha sına” deyirlər. Allah “Deyər ki: “Onun içinə girin və Mənimlə danışmayın”. Yəni cəhənnəmin içinə daha çox girin və mənimlə danışmayın. “Çünki” , “həqiqətən, Mənim qullarımdan bir qrup: “Rəbbimiz, iman etdik, Sən artıq bizi bağışla və bizə mərhəmət et, Sən mərhəmət edənlərin ən xeyirlisisən”, deyərdilər, onlara  lağ etmişdiniz”. Baxın, qardaşımız soruşur, məsələn, 110 əgər məsələn, o tərəfiylə 2010-a işarə edir, bax, deyir ki: “çünki həqiqətən, Mənim qullarımdan bir qrup”. Allah Mənim qullarım demir bax, onlardan bir qrup. Bəlkə, Mehdi (ə.s) camaatı, deyilmi?

 

Adnan Oktarın 6 dekabr 2010 tarixli Kahramanmaraş Aksu TV-dəki reportajından

ADNAN OKTAR : Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ta, ha. “Bu hurufu mukattanın da sirləri inşaAllah İsa (ə.s) zamanında Mehdi (ə.s) zamanında geniş miqyasda bilinmiş olacaq. “Biz sənə bu Quranı çətinlik çəkməyin üçün endirmədik”. Quran nədir? Bizə çətinlik gətirmir. Nə gətirir? Azadlıq, sevinc, xoşbəxtlik, baş aydınlığı, zəncirlərin qırılması, ruhumuzun açılması və gözəlliklərin hamısını. Bu səbəbdən bizə çətinlik gətirmir. “Biz sənə Quranı çətinlik çəkməyin üçün endirmədik”. Mürtəcelər,xürafatçılar nə istəyər? Çətinlik çəkməyimizi istəyər.  Namaz çətin olsun, oruc çətin olsun, zəkat çətin olsun, hər şey çətin olsun, dostluq çətin olsun, yoldaşlıq, gülmək. Gülmək də qadağandır, gülə bilmirsən. Yemək yemək çətin olsun, küçəyə çıxmaq çətin olsun, Allah nə deyir? “Biz sənə bu Quranı çətinlik çəkməyin üçün endirmədik”. Adamlar necə çətinlik çıxaracağını bilmir. Necə çıxarır? Xurafatla. Xurafat əlavə etdiyində həyat içindən çıxılmaz hala gələr, Allah əsirgəsin.

1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3

 

Hz. Mehdi dünyanın dörd bir tərəfinə sevinc və məmnuniyyət yayacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın yaranları (dost və yoldaşları) aləmin hər yerinə ayaq basıb, hər yerdə qüdrəti əllərində saxlayacaqlar, hər kəs və hər şey onlara itaət edəcək, hətta səhradakı yırtıcı heyvanlar və ovlar (yırtıcı), quşların hamısı və hamısı onların riza və razılığını qazanmaq istəyəcəklər. (İkmal’üd Din. Bihar’ül Envar, cild. 52, səh. 327)

Bu din elçiləri, səlah (dinclik, rahatlıq, düzəltmə və yaxşılaşdırma) və ədalət elçiləri elə bir sevinc və məmnuniyyət gətirəcəklər ki, hz. Mehdi(ə.s)-ın səhabələrinin ayaq basdığı ​​yer başqa yerlərə qarşı iftixar edəcək. (İkmal’üd Din. Bihar’ül Envar, cild. 52, səh. 327) 


guzelahlak10