• Kvazarlar və qravitasiya linza təsiri

  Allah göylərin və yerin nurudur. Onun möminlərin qəlbində olan nuru, içində çıraq olan bir taxçaya bənzəyir; o çıraq şüşənin içindədir,…

  davamı: Kvazarlar və qravitasiya linza təsiri

 • Dövrümüzün radar texnologiyası

  Biz Davuda Özümüzdən bir lütf bəxş etdik və buyurduq: “Ey dağlar və quşlar! Onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyin!” Biz…

  davamı: Dövrümüzün radar texnologiyası

 • Yayılan yer üzü

  Yeri yayıb uzadan, orada möhkəm dağlar, çaylar yaradan və bütün meyvələrdən cüt-cüt yetişdirən də Odur. O, gündüzü gecə ilə örtüb…

  davamı: Yayılan yer üzü

 • Ürək masajı

  Quranın Allahın sözü olduğunu isbat edən bir çox möcüzəvi xüsusiyyəti vardır. Qurandakı elmi məlumatlarda, keçmişlə əlaqədar verilən xəbərlərdə, riyazi şifrələmələrdə…

  davamı: Ürək masajı

 • Dünyanın cazibə qüvvəsi

  Məgər Biz yeri məskən etmədikmi? (Mürsəlat surəsi, 25)   Yuxarıdakı ayədə “toplanma yeri” olaraq tərcümə edilən “kifaten” sözü, “canlıların, məskənlərində…

  davamı: Dünyanın cazibə qüvvəsi

 • Səmadakı qırmızı gül: Rosette Nebula

  Göy yarılıb dağ edilmiş yağ (yaxud ərinmiş qurğuşun) kimi qıpqırmızı bir gül olacaqdır. (Rəhman surəsi, 37) Yuxarıdakı ayədəki “qıpqırmızı bir…

  davamı: Səmadakı qırmızı gül: Rosette Nebula

 • Möcüzəvi qarışıq: Ana südü

  Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik. Anası onu bətnində gündən-günə zəiflədiyinə baxmayaraq daşımışdır. Onun süddən kəsilməsi isə iki il…

  davamı: Möcüzəvi qarışıq: Ana südü

 • Fosilləşmə və dəmirin tərkibi

  Onlar deyirlər: “Biz sür-sümük və toz halına düşdüyümüz zaman yeni bir məxluq kimi dirildiləcəyikmi?” De: “İstər daş olun, istər dəmir…

  davamı: Fosilləşmə və dəmirin tərkibi