Maddənin ardındakı sirr

 

A9 TV, 26 aprel 2015 Xoş söhbətlər

 

Xeyr! Şübhəsiz ki, bu (Quran), bir  nəsihətdir. (Əbəsə surəsi, 11)

Allah Qurandan başqa heç bir şeyə diqqət çəkmir. İnsanların bu mövzuya fikir verməmələri çox təəccüblüdür. Allah Qurandan başqa bir şeyə diqqət çəkmirsə, başqa kitab yoxdur. Başqa məsul olduğumuz bir qanun yoxdur.

Kim istəsə, qoy onu düşünüb ibrət alsın. (Əbəsə surəsi, 12)

Amma düşünməlidir. Deməli, düşünməyi də bizə Allah verəcək.

O (Quran), “şərəfli-üstün” səhifələrdədir. (Əbəsə surəsi, 13)

Baxın, ancaq Quran.

Qoy ölsün kafir insan! O necə də nankordur! (Əbəsə surəsi, 17) Allah deyir.

(Allah) Onu nədən yaratdı? (Əbəsə surəsi, 18)

Allah onu nütfədən yaratdı və müəyyən bir ölçüdə formalaşdırdı. (Əbəsə surəsi, 19) Məhz bu ölçü, bir möcüzədir. O ölçünün ucu-bucağı yoxdur. Hər yerdə özünü göstərən bir ölçüdür. Hər yerdə qızıl nisbət var.

Sonra onun yolunu asanlaşdırdı. (Əbəsə surəsi, 20)

Sonra onu öldürüb qəbirə yerləşdirdi. (Əbəsə surəsi, 21)

İstədiyi bir zaman onu dirildəcəkdir. (Əbəsə surəsi, 22)

Bir də insan, yediyinə bir baxsın. (Əbəsə surəsi, 24) Allah hər şeyə diqqət çəkir, düşünməyi istəyir.

Sonra yeri çat-çat yardıq; (Əbəsə surəsi, 26)

Beləcə onda taxıl bitirdik, (Əbəsə Surəsi, 27) Toxumlar, yüz minlərlə növ toxum var. İnsanlar düşünsə. Hər biri bir-birindən mükəmməldir. Bəzisi balaca tikanlı, bəzisi… ardı...

 

 

ALLAHIN AXİRƏTİ ETMƏSİNİ ÇƏTİN ZƏNN EDİRLƏR. HALBUKİ, GÖZLƏRİNİN ÖNÜNDƏ, EKRANDA GÖRÜNTÜ HƏMİŞƏ AXIR

 

Yəni, film çarxı kimi. Görüntü video kaset kimi fasiləsiz axır, o axan görüntü davam edəcək mi, etməyəcək mi? Onların iddiası budur. Deyir, “Bu görüntü bir müddət sonra dayanır.” Dayanması üçün bir səbəb yoxdur. Bax, sənə bir saat görüntü verən bir güc, iki gün, üç gün görüntü verə bilən bir güc, sənə bunu minlərlə il üçün də verər, milyonlarla il üçün də verər bu görüntünü. Deyil mi? Axmır mı? Həmişə axır. ”Ola bilməz” deyir. Altmış il sən görüntü görürsən. Etmə. Altı dəqiqə görsən belə yetər. Altı saniyə görsən belə yetər. Həmişə axır. Baxın, hal-hazırda da. Bir az sonra nə danışacağımız bəlli deyil. Taledə bəllidir kasetdə, kaset gəldi mi həmin an nə danışacağımız ortaya çıxır. Hansı mimikaları edəcəyik, nə edəcəyik, necə danışacayıq, hamısı bəllidir. Nəfis bir sistem ilə yaradıb Allah. Allah, “Təlaş etməyin. Təvəkküllü olun. Mənə buraxın. Ölərkən də çox rahat öləcəksiniz” deyir. “Amma təlaş etsəniz, təvəkkül etməsəniz, canınız yanar” deyir Allah.

Kafirlərin əməlləri səhradakı ilğıma bənzəyir ki, susamış kimsə onu su hesab edər. Ona yaxınlaşdıqda isə onun heç nə olduğunu görər. O öz yanında Allahı tapar. O da onun cəzasını verər. Allah tez haqq-hesab çəkəndir.”… ardı...

 

 

A9 TV, 19 may 2015

 

(Taha Akyol yazısında Davutoğluna Baş nazirlik etməyə imkan verilmədiyini, əslində Baş nazirin korrupsiya və digər bəzi mövzularda prezidentlə həmfikir olmadığını eyham edib, yol göstərmək üçün isə, “Cənab Baş nazir, Türkiyənin getdikcə ağırlaşan, qan damlayan qələmləri problemini, hüquqşünas Baş nazir müavini hörmətli Bülent Arınç ilə bir görüşməlidir. Əminəm, ekranlarda söylədiyindən çox daha artığını izah edər” -dedi.)

Türkiyədə bir gərginlik var indi. Türkiyə hüzurlu deyil. Lazımsız bir gərginlik var. Əvvəl Türkiyə bir hüzurlu olsun. Hər kəs bir rahat olsun. Estetik, sənət, gözəllik ön plana çıxarılsın. Sevgi, dostluq, qardaşlıq ön plana çıxarılsın. Hökumətin haqlı olduğu istiqamət açıqca görünür. Biz ona bir şey demirik də şişirtməyə ehtiyac yoxdur. Şişirtmə bir şeyi verməz.

Tayyib hocaya bir şey olmaz. Fikir verməsin. Biz onun yanındayıq. Telinə toxunmağa qoymarıq. Asma, kəsmə filan… Kim kimi asır? Harada görülmüş? Onu bir dəfə unutsunlar. Elə bir şey olmaz. Birdəfəlik bu şişirdilmiş həyəcan qırılmalıdır.

Bir də bu bombalayan çaqqallar, silah sıxır və . əlini qolunu yelləyərək qaçır. Bu necə olur mən anlamıram? Dərhal həbs edilməlidir. Bu məhəllələr bomboşdur? Heçmi polis yox buralarda? Necə olur? Yüz minlərlə polis var, onda hanı o polislər? Polisə əmr versinlər gərəyini etsin.

İlk öncə seçki bürolarında ən az iki polis… ardı...