İslam

Adnan Oktarın 26 fevral 2011 Kocaeli Tv və Aba Tv-dəki  canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınırıq. Hud surəsi, 80-ci ayə “Dedi ki: “Sizə çatacaq gücüm olsaydı və ya möhkəm bir yerə sığına bilsəydim.” O zamankı dinsiz, imansız dəstə, Peyğəmbərin o qədər üstünə gəlirlər ki, o qədər çətinlik çəkir ki, “Sizə çatacaq gücüm olsaydı və ya möhkəm bir yerə sığına bilsəydim.” 80-ci ayə, əbcədi də 1986-cı illəri verir. Mehdiyyətin inkişaf etdiyi bir dövrü verir, inşaAllah. “(Elçilər) Dedilər ki: “Ey Lut, biz Rəbbinin elçiləriyik. Onlar sənə qəti olaraq çata bilməzlər. Gecənin bir qismində ailənlə birlikdə get (yola çıx).” Baxın, müsəlmanlar üçün həmişə gecələr, təbliğin edildiyi, İslamın izah edildiyi, müsəlmana uyğun rəftarların edildiyi, bir qisim insanların da qəflətə daldığı bir  mühitdir, amma müsəlmanlar hərəkət halındadır.

“Gecənin bir qismində ailənlə birlikdə get (yola çıx). Əsla, heç biriniz dönüb arxasına baxmasın; lakin sənin arvadından başqa. ” Allah onu ayırır. “Çünki onlara üz verəcək olan, ona da üz verəcək. Onlara vəd olunan (əzab) səhər vaxtıdır. Səhər də yaxın deyilmi?” İslamın səhəri yaxındır, inşaAllah, Allahın icazəsiylə. 69-cu ayə “And olsun, elçilərimiz İbrahimə müjdə ilə gəldikləri zaman; “Salam” dedilər.” Deməli, müsəlmanlar bir-birləriylə qarşılaşdıqlarında bir-birlərinə salam deyəcəklər, Quranın bir işarəsidir, mənasıdır. “O da:… ardı...

 

Adnan Oktarın 14 oktyabr 2009-cu ildəki  Samsun Aks Tv və Ekintürk Tv-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Ağızlarıyla Allahın nurunu söndürmək istəyirlər, halbuki kafirlər istəməsə də, Allah Öz nurunu tamamlayacaqdır” Allah deyir, “müşriklər istəməsə də” yəni xurafatçı dəstəsi də, fırıldaqçılar da, saxtakarlar da, saxtakar hocalar da. “Müşriklər istəməsə də, o dini İslamı bütün dinlərə üstün etmək üçün” yəni dünya hakimi etmək üçün tək din halına gətirmək üçün “elçisini hidayətlə və haqq dinlə göndərən Odur.”

Baxın, ağızlarıyla Allahın nurunu söndürmək istəyirlər deyir. İslamın hakimiyyətini istəmirlər deyir, halbuki kafirlər istəməsə də, Allah Öz nurunu tamamlayacaq, tamamlamaq nə deməkdir? İslamın bütün dünyaya kamil mənada hakim olması deməkdir. Bu  İslamın dünyaya hakim olmasını istəməyən və İslamın hakim olmaması üçün cəhd göstərən nə qədər müşrik dəstəsi varsa, bu ayə ona işarə edir və cavab verir. İnşaAllah. Kim varsa, İslam dünyaya hakim olacaq, istədikləri qədər çırpınsınlar. Çünki Allah söyləyir bax, “ağızlarıyla” yəni danışaraq “Allahın nurunu söndürmək istəyirlər” dayandırmaq istəyirlər “halbuki kafirlər istəməsə də, Allah Öz nurunu tamamlayacaq, deyir. Müşriklər  istəməsə də, o dini İslamı bütün dinlərə üstün etmək üçün elçisini hidayətlə və haqq dinlə göndərən Odur”. Bu nə vaxt olacaq? Məsihin enişiylə olacaq, nə vaxt; on beş, iyirmi il içərisində, inşaAllah və Mehdi zamanında olacaq. Mehdinin imamlığıyla, Məsihin vəzirliyiylə və bu böyük müjdə reallaşacaq, Allah bunu söyləyir, inşaAllah. Bəli, İslamın dünya hakimiyyətini istəməyən kim varsa, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın 25 aprel 2011 A9 Tv və Kahramanmaraş Aksu Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Baxın, Allah deyir ki: “Özlərinə Kitab verdiklərimiz”, yəni xristian və musəvilər. Baxın, Allah deyir ki:”Özlərinə kitab verdiklərimiz, sənə endirilənə görə sevinərlər;” Yəni “Quranı qəbul edərlər” deyir, “sevərlər, sevinərlər, bir Peyğəmbər gəldi deyə, vəhy gəldi deyə sevinərlər” deyir Allah. “Lakin (müsəlmanların əleyhinə birləşən) qruplardan, onun bəzisini inkar edənlər vardır. De ki: “Mən, yalnız Allaha qulluq etmək və Ona ortaq qoşmamaqla əmr olundum. Mən ancaq Ona dəvət edərəm və son dönüşüm Onadır. “Buna görə, İslam; xristianlıq üçün də, musəvilik üçün də, çox böyük bir nemətdir. Həqiqətən, musəvi olmaq istəyirsə, həqiqətən hz. Musa (ə.s)-ı sevirsə; Məhəmmədi olacaqlar. Həqiqətən, hz. İsa (ə.s)-ı sevirlərsə, həqiqətən İsaviyyətə bağlıdırlarsa; Məhəmmədi olacaqlar, inşaAllah. Saf vəhy çox böyük bir nemətdir, heç pozulmamış vəhy.

bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulman

 

Adnan Oktarın 8 Fevral 2011 Qaziantep Olay Tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Kəhf surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. Kəhf surəsi, 30-cu ayə; “Şübhəsiz, iman edib saleh əməllərdə olanlar isə,” iman edir və səmimi olaraq əməllərdə var. Yəni hərəkətlərdə var. “Biz həqiqətən, ən gözəl davranışda olanın əcrini itirmərik”. Əbcədi 2062-dir, İslamın qütblərə qədər yayıldığı tarixdir, inşaAllah. “Onlar; altından çaylar axan Ədn cənnətləri onlarındır, orada qızıl bilərziklərlə bəzənərlər, yüngül ipəkdən və ağır işlənmiş atlasdan yaşıl paltarlar geyərlər və taxtlar üzərində oturarlar. Nə gözəl savab və nə gözəl dəstəkdir” deyir Allah. “Bağına girdiyin zaman, “maşaAllah, Allahdan başqa qüvvət yoxdur” deməyin lazım deyildimi?” MaşaAllah, inşaAllah, hər ikisi də, Kəhf surəsindədir. MaşaAllahı açıqlayan ayə 39-cu ayədir, Kəhf surəsi, 39, maşaAllah.

1391583660_qurani_kerim_00001

 

Hörmətli Adnan Oktarın 9 yanvar 2013-cü ildəki söhbətindən  İslam Birliyi ilə əlaqədar ayələrin şərhləri.

ADNAN OKTAR: Hucurat surəsi 10-cu ayə. Gülgün hocam, buyurun.

GÜLGÜN XANIM: Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. “Möminlər ancaq qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızın arasını düzəldin və Allahdan qorxub çəkinin. Ümid edilər ki, əsirgənəsiniz”. Hucurat surəsi, 10.

ADNAN OKTAR: Arasını deyərkən, məsələn, Suriya ilə aramız necə düzələr? Birləşincə. İraqla? Birləşincə. Pakistanla? Birləşincə. Deməli, müsəlmanlar birləşəcəklər. Ayrılıq varsa, o ayrılıq aradan qaldırılacaq, düzəldiləcək. Baxın, “arası” deyir. Və “düzəldin” deyir. Əyrilik varsa, qopuqluq varsa, əlaqə qopuqluğu varsa, onu düzəldirsən, birləşdirirsən, qardaş kimi olursan.

Ənfal surəsi 46.

BƏRİL XANIM: “Allah və Rəsuluna itaət edin və bir-birinizlə çəkişməyin. Qorxub zəifləyər, gücünüz gedər. Səbir edin. Şübhəsiz, Allah səbir edənlərlə bərabərdir”.

ADNAN OKTAR: “Allah və Rəsuluna itaət edin.” Necə itaət edəcəyik? Qurana itaət edəcəyik. Qurana uyğun gəldiyimizdə onsuz da İslam Birliyinin fərz olduğunu görürük. “Bir-birinizlə çəkişməyin”. Yəni məzhəblərə ayrılıb, camaata ayrılıb, bir-birinizlə uğraşmayın. Bir-birinizlə didişməyin, bir-birinizin əleyhinə danışmayın, bir-birinizi sevin” deyir Allah. Əksini etsəniz, baxın birləşmiş bir şey ayrılınca nə olur? Ayrılıq deyilmi? Ayrılıqdır. O zaman birliyiniz gedər, deyir Allah. Birliyiniz gedər, ayrılarsınız. Ayrılıq birləşmiş bir şeyin ayrılmasıdır. “Ayrılarsınız” deyir.

“Və zəifləyərsiniz”.… ardı...