İslam birliyi

Adnan Oktarın 16 yanvar 2011-ci il Kanal Avropa və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: Quranda mehdiyyətin necə hakim olduğunu göstərmək istəyirəm. Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. Saffat surəsi, hansı ayəyə baxsaq həmişə mehdiyyət var. 154-cü ayədən başlayım. “Sizə nə olub, bu necə mühakimədir yürüdürsünüz?” Biz də deyirik ki, darvinistlərə; “Sizə nə olub, bu necə mühakimədir yürüdürsünüz? Məgər düşünüb ibrət almayacaqsınız?”. Ayə nə deyir? “Məgər düşünüb ibrət almayacaqsınız? Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır?” “Gətirin dəlilinizi” -deyirik, “fosil (daşlaşmış qalıntı) varsa, zülallarla əlaqədar dəlil varsa, gətirin” -deyirik. Ayə nə deyir?

“Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır? Əgər doğru deyirsinizsə, kitabınızı gətirin! Onlar Allahla cinlər arasında qohumluq olduğunu uydurdular. Həqiqətən, cinlər onların Cəhənnəmə gətiriləcəyini bilirlər”. Yəni “cinlər də onların bəlanın içinə girəcəyini bilir” -deyir. İndi şambalacı komandası filan cinlərlə bağlantıdadırlar. “Allah onların Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır”. Yəni darvinistlər “Allah yoxdur” -deyirlər. “Təsadüfən olduq” -deyirlər. “Allah onların Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır” -deyir. “Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa”. Səmimi olan qulları başqa. Bu, məhz mehdiyyətə baxır. “Ey müşriklər! Nə siz, nə də sizin tapındıqlarınız heç kəsi Allaha qarşı yoldan çıxara bilməzsiniz”.

Darvinistlər artıq heç kimi fitnəyə sürükləyə bilmirlər. “Bizim… ardı...

 

Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı müsahibəsi (2 noyabr 2010)

Adnan Oktar: Muminun surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. “Möminlər, həqiqətən də, nicat tapmışlar;” Yəni qurtuluş tapmışlar, xilas olmuşlar. “O kəslər ki, namazlarında mütidirlər”. Yəni namazlarında ürəkləri rahat olur, boş şeylərlə başı məşğul olmur, amma namazda insanın ağlına bəzi şeylər gəlir, bu vəsvəsə olaraq gəlir, onlar əhəmiyyət verməsinlər. Lakin namazda diqqət Allaha veriləcək. O kəslər ki, boş şeylərdən qaçırlar”. Deyək ki, boş filmlər, boş söhbətlər, feysbukda boş yazışmalar, mənasız, heç bir məqsədi olmayan hərəkətlər, möminlər bunları etməkdən çəkinməlidirlər. O kəslər ki, zəkat verirlər”. Gücü çatdığı qədər Allah yolunda xərcləmək, yəni gücü çatdığı qədər, fövqəladə bərəkət gətirər. Məsələn, quyunun suyunu çəkdikcə daha çox gəlir, çəkdikcə daha çox gəlir, yeni su gəlir daha gözəli gəlir. Amma suyu oradan çəkib götürməsən xarab olar, iylənər. Mal da belədir axdıqca, pul da axdıqca Allah zənginlik, bərəkət, bolluq və gözəllik verir, hamısının üstündə Allahın razılığını qazanarsan.

O kəslər ki, öz cinsi orqanlarını (ismətlərini) həmişə qoruyurlar”. Yəni qeyri-qanuni əlaqəyə girməzlər. Qeyri-qanuni rəftarları olmaz. Amma indi “ismətini qorumaq” deyərkən bunun əhatə dairəsi də genişdir. Biz Əfqanıstandakı… ardı...

 

Adnan Oktarın 3 aprel 2011 A9 Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Yunis surəsi, 61; “Sənin içində olduğun hər hansı bir vəziyyət,” oturmuş, qalxmış ola bilər; yan dayanmış ola bilər, “onun haqqında Qurandan oxuduğun hər hansı bir şey,” indi olduğu kimi, “və sizin işlədiyiniz hər hansı bir iş yoxdur ki,” çay içmək, danışmaq, nə olursa olsun; vəziyyət qiymətləndirməsi, feysbuka girməsi, yoldaşlarıyla dərsə hazırlaşması, imtahana girməsi, restoranda yemək yeməsi, əylənməsi, rəqs etməsi, nə varsa, “hər hansı bir iş yoxdur ki, ona (yaxşıca) daldığınızda, Biz sizin üzərinizdə şahidlər durmuş olmayaq.”

“Mən o anda hər tərəfdən sizi izləyirəm” deyir Allah. “Danışıqlarınızı da dinləyirəm, sizi də görürəm” deyir Allah. “Yerdə və göydə zərrə ağırlığında,” zərrə; atom, “ağırlığında, heç bir şey Rəbbindən uzaqda (gizli) qalmaz.” “Hamısından xəbərdaram” deyir Allah. Çünki Özü yaradır. “Bundan daha kiçik,” atomdan kiçik; kvark var, fotonlar var, “Bundan daha kiçik, daha böyük elə bir şey də yoxdur ki, açıq-aşkar bir kitabda (qeydli) olmasın.” “Kvarka çatana qədər Mənim məlumatımda və qədər kitabında hamısı yazılıdır” deyir Allah. “Hamısını bilirəm” deyir Allah. 62-ci ayə, şeytandan Allaha sığınaram; “Xəbəriniz olsun;” “sizə bildirirəm” deyir Allah.

“Allahın vəliləri,” yəni Allahın qoruduğu yaxşı insanlar, “onlar üçün qorxu yoxdur,” dünyada da qorxu… ardı...

 

ADNAN OKTARIN ADIYAMAN ASU TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (24 YANVAR 2011)

 

ADNAN OKTAR: Bismillah. Hicr surəsi, 56. “Dedi ki: “Kafirlərdən başqa Rəbbimin rəhmətindən kim ümid kəsər?” İslam hakim olmaz, İslam Birliyi hakim olmaz deyənlərə cavab. Baxın, Allah 56-cı ayədə deyir ki: “Kafirlərdən başqa Rəbbimin rəhmətindən kim ümid kəsər?” Deməli, ancaq kafirlər Allahın rəhmətindən ümidlərini üzərlər, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın 23 aprel 2011 A9 Tv, Aksu Tv Və Qaziantep Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Allah Ənfal surəsi 73-cü ayədə deyir ki, şeytandan Allaha sığınıram: “İnkar edənlər bir-birlərinin vəliləridir”, mütəşəkkil hərəkət edərlər, dünya səviyyəsində bir-birlərini qoruyub, müdafiə edərlər. Məsələn, darvinist, materialist olan insanlar. Fransada da olsa, İngiltərədə də olsa, Türkiyədə də olsa, başqa yerlərdə də olsa, çox diqqətlə bir-birlərini dəstəkləyirlər. Dünya səviyyəsində bir ittifaq olur. Məsələn, Liviyaya qarşı hərəkətdə baxırsan, tam bir ittifaq olur. Başqa İslam ölkələrinə qarşı hərəkətdə mətbuatıyla, radiosuyla, televiziyasıyla, hər şeyiylə, universitetləriylə tərifi mümkün olmayan, sanki belə bir hökumətmiş kimi  bir rəhbərliyin bunları idarə etdiyini görürük.

Nə deyir Allah? Şeytandan Allaha sığınıram. “İnkar edənlər bir-birlərinin vəliləridir”. Bütün dünya səviyyəsində bir-birlərini qoruyarlar, mütəşəkkil hərəkət edərlər. Bir yerdən olan bir hadisədən hamısının xəbəri olar, birinə bir zərər gəldikdə hamısı birlikdə onu qurtarmağa çalışar və qurtararlar öz imkanlarıyla. Öz düşüncələrinə zidd bir düşüncə olduğunda da, məsələn anti-darvisint bir hərəkət olduqda da dünya səviyyəsində hamısı ittifaq edərlər. Necə ki, bizim fəaliyyətimizdə bütün dünyada darvinistlər ayağa qalxdılar, bu Yaradılış Atlasından sonra. Yeni Qvineya Bissaudan tut, Kambocadan çıx. Rusiyadan Amerikadan çıx. Ağlasığmaz bir ittifaq şəbəkəsinin olduğunu, ağlasığmaz mütəşəkkil bir quruluş olduğunu minlərlə yazıdan, məqalədən gördük. Necə ki, Avropa Birliyi yığıncağında… ardı...