Adnan Oktar

Hörmətli Adnan Oktarın 14 noyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən əbcədi Axırzamana işarə edən ayələrin təfsiri ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Allah Allah, ayəyə bir bax. Fəth surəsi, 10-cu ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah: “Şübhəsiz” deyir, “sənə beyət edənlər”, yəni bağlananlar, İnşaAllah biz hz. Mehdi (ə.s)-a beyət edəcəyik. Rəsulullah (s.ə.v)-ə beyət edilmişdi, hz. Mehdi (ə.s)-a da beyət edəcəyik. “Sənə beyət edənlər Allaha beyət etmiş olurlar”. Əbcədi 2025-ci ildir. Bir dənə tarixi verir, bu da 2025-ci ildir. Bu möcüzədir. Axırzamanla əlaqədar, hakimiyyətlə əlaqədar bütün ayələr tək bir tarix ətrafında cəmləşir, maşaAllah.

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Şeytandan Allaha sığınıram. Fəth surəsi, 1-ci ayə. “Həqiqətən, Biz sənə aydın bir qələbə verdik”. 1913-cü il Çanaqqala zəfərinə yaxın bir tarixdir maşaAllah. Çanaqqalada aslanlarımızın, mərd cavan oğlanlarımızın, əfələrimizin (Qərbi Anadoluda kənd igidlərinə verilən ad) qanı sel kimi axdı. “Çanaqqala keçilməz” dedilər. Fəth surəsinin birinci ayəsi yalnız bir tarixi verir ki, bu da 1913-cü ildir. Çanaqqala zəfəri. Təxminən 1913-1915-ci illəri verir. Oyunlar o dövrdə başladı, 1913-cü ildə başladı. 1915-ci ildə də Çanaqqala döyüşü baş verdi, inşaAllah.

“Həqiqətən, Biz sənə aydın bir qələbə verdik ki, Allah sənin əvvəlki və sonrakı günahlarını bağışlasın, sənə olan nemətini tamamlasın, səni düz… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 23 yanvar 2013-cü il tarixli söhbətindən Axırzamana işarə edən ayələr ilə əlaqədar şərhləri

ADNAN OKTAR: Yunis surəsi, 55.

GÜLŞAH XANIM: Şeytandan Allaha sığınıram. “Bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. Xəbərin olsun; şübhəsiz ki, Allahın vədi haqdır; ancaq onların çoxu bunu bilmir.”

ADNAN OKTAR: Allahın vədi haqdır, insanların çoxu bunu bilmir. Əbcədi neçədir? 2025. Bir tarix var; 2025. “Göydə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır.” Hz. İsa (ə.s) da, hz. Mehdi (ə.s) da Allahındır. “Xəbərin olsun” deyir Allah, xəbərdar edir, “şübhəsiz Allahın vədi haqdır.” Nəyi vəd etdi? Hz. Mehdi (ə.s)-ı, haqdır deyir Allah, hz. İsa Məsih (ə.s) haqdır, Dabbətül ərz çıxacaq, haqdır.

Yunis surəsi, 62

EBRU XANIM: Şeytandan Allaha sığınıram. “Xəbəriniz olsun; Allahın vəliləri, onlar üçün qorxu yoxdur, qəmli də olmayacaqlar.”

ADNAN OKTAR: “Onlar üçün” Allahın vəliləri üçün “qorxu yoxdur” deyir. Hz. Mehdi (ə.s) üçün qorxu varmı? Yoxdur. Qəmli olurmu? Olmur. Hz. İsa Məsih (ə.s) üçün varmı? Yoxdur. Qəmli olacaqmı? Olmayacaq. Əbcəd neçədir? 1993. Mehdiyyətin ən çətin dövrləridir. Allah deyir ki; “Onlar üçün qorxu yoxdur.” 1993-cü ildə demək ki, bir hücum var mehdiyyətə. “Qəmli olmayacaqlar” deyir Allah, heç bir şey olmayacaq” deyir. Kim bilir, 1993-cü ildə nələr oldu. Baxın, qorxu da olmayacaq, qəmli də olmayacaqlar… ardı...

 

1- Hz. Mehdi (ə.s)-dan bəhs edilməsi və hz. Mehdi (ə.s)-ın müsəlmanlara müjdələnilməsi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bir sünnəsidir.

 

Hörmətli Adnan Oktar söhbətlərində mehdiyyət mövzusuna xüsusi əhəmiyyət verir və bu mövzuya geniş yer ayırır. Şübhəsiz ki, bu vəziyyət, hər mövzuda olduğu kimi Hörmətli Adnan Oktarın özünə Quran ayələrini və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini rəhbər etməsindən qaynaqlanır.

Allah Quranda, İslam əxlaqının bütün yer üzünə hakim olması üçün cəhd göstərmənin bütün müslamanların əhəmiyyətli bir məsuliyyəti olduğunu bildirmişdir. Quranda bu mövzuda çox ayə bildirilir və Allahın Adətullahı gərəyi, tarixin hər dövründə haqq dinin təbliğində müsəlmanlara öndərlik edən, onları hidayətə yönəldən mənəvi bir lider olmuşdur. Allah Quran ayələrində bütün cəmiyyətlərə, onlara yol göstərəcək bir elçi göndərdiyini bildirmişdir. Belə ki, axırzamanda müsəlmanları Quran əxlaqına və hidayətə yönəldəcək, onları birləşdirəcək olan adam da hz. Mehdi (ə.s)-dır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in təvatür (ağızdan-ağıza keçərək davam etməsi, içində yalan ehtimalı olmayan xəbər) dərəcəsindəki səhih hədisləriylə bu mövzu təxminən 14 əsr əvvəl insanlara müjdələnilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu mövzunun əhəmiyyətini hədislərində çox açıq bir şəkildə vurğulamış və müsəlmanların da bir-birlərini bu mövzunu gündəmə gətirərək müjdələmələrini bildirmişdir:

“HZ. MEHDİ İLƏ MÜJDƏLƏNİN. O Qureyşdən və Əhli-beytimdən bir adamdır.” (Kitab-ul Burhan Fi Əlamət-el Axır zaman, səh. 13)

 

Bir başqa hədisində isə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “Mehdi zühur edər,… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (16 Dekabr 2012; 13:00)

Namaz gimnastika kimi olarmı? Allaha qiyam edirsən, mələklər də qiyam edirlər. Allaha qarşı hörmət, təşəkkürünü ifadə edirsən. Ruku edirsən, orada qürurunu qəbul etmirsən, belini əyib Allaha qulluğunu ifadə edirsən, gimnastika ilə nə əlaqəsi var? Səcdədə Cənab Allaha əyilirsən. Bəziləri deyir ki; “İdman cəhətdən də faydası olur”. İdmanla nə əlaqəsi var? Gün ərzində yerə bir şey düşür, götürür, qalxır, hərəkət edirsən. İnsan gün ərzində yüzlərlə hərəkət edir. Namazın idmanla, gimnastika ilə də əlaqəsi yoxdur. Orada təvazökarlığını göstərirsən. Allaha təşəkkür etmiş olursan. Sənə biri yaxşılıq etsə, məsələn, biri sənə qələm hədiyyə etdi.

Təşəkkür edərsən. Sonra gətirdi sənə saat, paltar hədiyyə etdi. Təşəkkür etməyib dinməmək məntiqsiz hərəkət olar. Təşəkkür etdikdə insan rahatlayar, elə deyilmi? Allahın nemətlərini hər gün görürsən. HƏR GÜN ALLAHI ZİKR ETMƏK, HƏR GÜN ALLAHA TƏŞƏKKÜR ETMƏK ÜRƏYİ RAHATLADAR. BU BİR SEVGİ NÜMAYİŞİDİR. “Ya Rəbbim, sənə təşəkkür edirəm” deyir. Sabahısı gün yenə təşəkkür edirsən. ALLAH SƏNƏ NEMƏT VERMƏKDƏN BEZMƏZ. SƏN DƏ ALLAHA TƏŞƏKKÜR ETMƏKDƏN BEZMƏMƏLİSƏN. ALLAH SƏNİ SEVMƏKDƏN BEZMƏZ, SƏN DƏ ALLAHI SEVMƏKDƏN BEZMƏMƏLİSƏN.

Allaha hər gün təşəkkür etmək çox gözəldir. Namaz çox böyük bir nemətdir. Namaz gözəllikdir. Namaz rahatlıqdır. NAMAZ ALLAHA TƏŞƏKKÜR, SEVGİ NÜMAYİŞİDİR. Gözəl qoxunu sevirsən, gözəl qoxudan bezirsənmi? Allahdan… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (17 Dekabr 2012; 20:30)

AXIRZAMANDA GƏLMƏLİ OLAN HZ.MEHDİ (Ə.S), HEÇ KİMİN O DÖVRDƏ ETMƏDİYİ LEDÜN ELMİNİ TƏTBİQ EDƏCƏK. Ona görə bir çox insanlar hz.Mehdi (ə.s)-a müxalif olacaq. Bir çox adam hz.Mehdi (ə.s)-a, “Rəftarı İslama ziddir” deyəcəklər. Eynilə hz.Musa (ə.s)-ın Xızır (ə.s)-a qarşı çıxması kimi, bilmədən qarşı çıxacaqlar. HZ.MEHDİ (Ə.S) LEDÜN ELMİNİN AXIRZAMANDAKI SULTANIDIR. Batin elmi, Ledün elmi axırzamandakı bu elmin adı, “Qərib bir elmdir”. HZ.MEHDİ (Ə.S) LEDÜN ELMİ İLƏ MÜVƏFFƏQİYYƏTLİ OLACAQ. Müvəffəqiyyətində mühüm vəsilələrdən biri də ledün elmidir.

LEDÜN ELMİ OLMADAN AXIRZAMANDA MÜBARİZƏ APARILMASI, DƏCCALIN MƏĞLUB EDİLMƏSİ MÜMKÜN DEYİL. BU ELMİ QARİBİN, BU LEDÜN ELMİNİN TƏTBİQ OLUNMASI LAZIMDIR. LEDÜN ELMİNƏ DƏCCAL ÇARƏ TAPA BİLMƏZ. YƏNİ LEDÜN ELMİ ONU DUZUN SUDA ƏRİTMƏSİ KİMİ ƏRİDƏR. ÇÜNKİ DƏCCAL ZAHİR ELM İLƏ MÜBARİZƏ APARAR. ELMİ QARİB İLƏ MÜBARİZƏ APARA BİLMƏZ. BATİN ELMİ HZ.MEHDİ (Ə.S)-DADIR. HZ.MEHDİ (Ə.S)-IN BATİN ELMİ ONUN (DƏCCALIN) ZAHİR ELMİNİ YOX EDƏR.

ONA GÖRƏ DƏ HZ.MEHDİ (Ə.S), DƏCCALIN BÜTÜN QAPILARINI, BÜTÜN PƏNCƏRƏLƏRİNİ AÇAR, ONUN GİZLİ QALALARINA GİRƏR. ƏN GİRİLMƏZ ZƏNN EDİLƏN NÖQTƏLƏRİNƏ HZ.MEHDİ (Ə.S) GİRƏR. Onun üçün bu elmi-qəribi bilməyən cahillər hz.Mehdi (ə.s)-a “rəftarı İslama ziddir” deyəcəklər. Hədislərdə də bu əhatəli izah edilmişdir. Bir müddət keçdikdən sonra o pərdə aradan qalxınca, hz.Mehdi (ə.s) elmin hikmətlərini açıqladığında cahillərin… ardı...