camaat

Adnan Oktarın 6 yanvar 2010 tarixli Qaziantep Hadisə və Samsun Aks TV reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Tövbə surəsi, 65-ci ayə: “Onlardan soruşsan, and olsun: “Biz dalıb, əylənirdik” deyərlər. De ki: “Allaha, Onun ayələrinə və Onun Elçisinə istehzamı edirsiniz?”. Bəzi televiziya kanallarında belədir, dini, imani mövzular izah edilərkən sinir qazına gəlmiş xəstələr kimi yerlərə yıxılıb gülənlər olur. Allahdan bəhs edərkən, axirət ilə guya lağ edir. Bəzi saf, cahillər də onlara uyurlar, onlar da onların təlxəyi mövqeyində, yəni sirk təlxəyi kimidirlər. Amma qavramırlar, yəni orada alçaldıldığını, təlxək mövqeyində olduğunun fərqində deyil. Yəni  adamın, sərxoş yerinə qoyulub onunla məzələndiklərindən xəbəri yoxdur. Milləti əyləndirir. Və onların lağına da bir lağla cavab verir.

Mən daha yaxşısını bilərəm deyir. Allah Təala da deyir ki; “Onlardan soruşsan, and olsun:” bir də and içirlər, “”Biz dalıb, əylənirdik” deyərlər”. Aramızda əylənirik, bir şey yoxdu deyir. “De ki: “Allaha, Onun ayələrinə və Onun Elçisinə istehzamı edirsiniz?” Yəni hədisi-şəriflərlə, Quranın ayələriyləmi lağ edirdiniz? “Münafiq kişilərlə münafiq qadınlar (ikiüzlülükdə) bir-biriə eynidirlər. Onlar (insanlara) pis işlər görməyi əmr edər, yaxşı işləri qadağan edərlər”. Yəni insanlara yaxşılığa  mane olarlar. “…Əlləri bərkdir (xəsisdirlər)..” Xəsis olurlar. Allah… ardı...

 

Aşağıdakı hədisdə insanların böyük əksəriyyətinin hz. Mehdidən uzaq duracağına işarə edilir. Bu insanlar hz. Mehdinin və yaxınlarının üstün əxlaqını və Allah yolunda verdikləri böyük mübarizəni təqdir edə bilməyəcəklər. Axırzamanda insanların böyük qisminin din əxlaqından uzaqlaşmamaları və hz. Mehdi camaatının bir çox böhtana, çətinliyə, təzyiqə məruz qalmaları səbəbiylə, mənfəətlərinin zərər görməsi qorxusuyla insanların hz. Mehdi və camaatına yaxınlaşmayacaqları aydın olur.

 

Buyurdu ki: “Onları yer üzünün kənarlarında axtarın. ONLARIN HƏYATLARI SADƏDİR, EVLƏRİ KÜRƏKLƏRİNDƏDİR, ƏGƏR HAZIR OLSALAR, TANINMAZLAR, ƏGƏR İTSƏLƏR, AXTARILMAZLAR, XƏSTƏ OLSALAR, HEÇ KİM ONLARIN ZİYARƏTİNƏ GƏLMƏZ, ƏGƏR EVLƏNMƏK İSTƏSƏLƏR, KİMSƏ ONLARA GƏLMƏZ. ƏGƏR ÖLSƏLƏR, CƏNAZƏLƏRİNƏ HEÇ KİM QATILMAZ. ONLAR MALLARINI ARALARINDA BƏRABƏR OLARAQ PAYLAŞARLAR VƏ BİR-BİRLƏRİNİ QƏBİRLƏRİNDƏ ZİYARƏT EDƏRLƏR, AYRI ŞƏHƏRLƏRDƏ OLSALAR DA, İSTƏKLƏRİ HƏMİŞƏ EYNİDİR.” (Gaybetul Numanı, Səh. 238) R0022

 

Hz. Mehdi (ə.s) həqiqi Tövratı çıxarar

“Ona Mehdi deyilməsinin səbəbi budur. O, yəhudilərin həcc etdiyi Şam dağlarından bir dağın içindəki Tövrata dair kitabları çıxarar və yəhudilərdən bir camaat onun əlində müsəlman olar”.  (İmam-ı Suyuti)

c28654abaa0a55edf1c80f333fe940f0

“Ona hz. Mehdi (ə.s) deyilməsinin səbəbi, Şamda olan dağlardan birinə yönəlməsidir. Oradan (HƏQİQİ) TÖVRAT KİTABLARINI ÇIXARACAQ, YƏHUDİLƏRƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRƏCƏK”.  (Suyuti, el-Havi li’l Feteva, II. 81)

2009-12-19 19:47:40

 

4544- Ata ibn Səiddən İbni Eşazın başçı olduğu günlərdə Əbdürrəhman əl-Hadrami xütbəsində Rəsulullahdan belə rəvayət edildiyini dedi: “Ümmətimin sonunda elə kəslər olacaq ki, ilk ümmətimə verilən savabın eynisi onlara da veriləcək. FİTNƏ ƏHLİYLƏ MÜBARİZƏ EDƏRLƏR VƏ İNSANLARA YAXŞILIĞI ƏMR EDƏR, PİS ŞEYLƏRDƏN ÇƏKİDİRƏRLƏR.” (İbn Həcər Askalani, Metalibi Əliyə)

98972b4115tl3aa0

 

Hz. Əlidən izah edildiyinə görə, bir kəs ondan Hz. Mehdini soruşdu. Hz. Əli: “O (Hz. Mehdi (ə.s)) axır zamanda çıxacaq. İnsanların “Allah” dedikləri üçün ölümə məhkum ediləcəkləri bir zamanda gələcəkdir” deyə cavab vermişdir. Sonra da: “ALLAH ONUN ƏTRAFINDA HEÇ BİR ŞEYDƏN QORXMAYAN VƏ HEÇ BİR MƏNFƏƏT ÜÇÜN SEVİNMƏYƏN BİR BİRLİK MEYDANA GƏTİRƏCƏK”- demişdir.

(Sıddık Rasan Xan, əl-İzan, səh. 128)

 glitterbloemen20120114eu3nd