Ateist masonlar və səhvləri

Massonluğun təməl fəlsəfəsi Darvinizm -1-

Darvinizm massonluğun təməl fəlsəfəsidir. Çünki Darvinizm massonların dünyada qurmağa çalışdıqları dəccal sisteminin çürük təməlini təşkil edir. İnsanları Allah inancından uzaqlaşdırmağı qarşısına məqsəd qoyaraq, yer üzərindəki zülmün azğın və saxta  ideologiyasının  əsasını təşkil edir. Elə bu səbəbə görə, masson təşkilatlanması, təkamül nəzəriyyəsinin cəmiyyətə qəbul etdirilməsi mövzusunda ən çox səy göstərən təşkilatdır. Masson Jurnalı massonların təkamül ideologiyasına niyə bu qədər bağlı olduqlarını belə  ifadə edir:

Darvinin Təkamül nəzəriyyəsi təbiətdə baş verən bir çox hadisənin Allahın işi olmadığını göstərdi.”1(Allahı tənzih edirik)

Massonlar bu böyük yalanı daimi saxlamaq və kütlələrə yaya bilmək üçün  təkamül nəzəriyyəsini həqiqi elmi bir nəzəriyyə kimi təqdim etməyə çalışırlar. Halbuki, massonların dəstəkləyib ön plana çıxartdıqları təkamül nəzəriyyəsi, tək elmi bir dəlillə belə sübut edilməyib, yaradılışı dəstəkləyən 250 milyon qalıq və digər elmi tapıntılar qarşısında tamamilə çökən, “Tarixin ƏN BÖYÜK saxtakarlığı, elm ADINA ORTAYA atılmış ƏN BÖYÜK yalandır.”

Bir başqa “masson jurnalı” olan Memar Sinan isə, massonluğun Darvinizmə münasibətini belə izah etmişdir:

Bu gün, artıq ən mədəni ölkələrdən ən geri qalmış ölkələrə qədər tək etibarlı elmi qanun Darvinin və onun yolunu izləyənlərinkidir.” 2

Massonlar, Darvinizmi elmi bir qanun  kimi göstərməyə və bunun ən doğru yol olduğunu təqdim etməyə çalışırlar. Çünki  … ardı...

 

evangelist masonEvanjelik massonların İncilə söykəməyə çalışdıqları saxta izahlara diqqət!

Evanjelik və ya Müsəlman görünüşlü bəzi massonlar, müqəddəs kitablardakı hökmlərə özlərinə görə şərh gətirərək, səmimi dindarları səhv istiqamətləndirməyə səy göstərirlər. Dünyada bəzi Evanjelik Xristianların İslama istiqamətlənmiş rəqibcəsinə olan dünyagörüşləri məhz bu çirkin səyin bir nəticəsidir. Xristian dindarlar üzərində yaradılmağa çalışılan

İslama istiqamətlənmiş bu dünyagörüşü əslində, saxta və çirkin bir oyundur. Massonlar, bu saxta oyun vəsiləsiylə diqqətləri başqa istiqamətə çəkərək inananlar üzərində oyun oynayır, inananların güclənməsinə maneə törədir, Allaha qarşı icra etdikləri çirkin və hiyləgər təbliğat üçün zəmin hazırlayırlar.

Bu oyunun etibarlı görünə bilməsi, səmimi Evanjeliklər arasında dəstək görə bilməsi üçün, Evanjelik massonlar, daha çox çirkin bir üsul istifadə edir və saxta iddialarına İncili dayaq göstərirlər. Səmimi dindarlara ancaq bu yolla təsir edə biləcəklərini bilirlər. Halbuki, bu olduqca hiyləgər bir oyundur. İncili dayaq göstərərək İslamı dəccaliyyətlə əlaqələndirməyə çalışan zehniyyət (İslam dinini tənzih edirik), dəccali sistemin əsl qaynağı olan massonik zehniyyətdir. Bu zehniyyət İncildəki bəzi ifadələri TAMAMİLƏ HƏQİQİLİYİNDƏN FƏRQLİ VƏ YALNIŞ ŞƏRH EDƏRƏK, insanları səhv istiqamətləndirirlər.

Bir qaynaqda, massonluğun əsl hədəfinin Xristianlığı həqiqi inancından çəkindirmək olduğu bu şəkildə izah edilir:

 

Massonluğun təməl məqsədi, Xristianlıq tərəfindən meydana gətirilən dini və siyasi dünya nizamını kökündən dağıtmaq və yerinə ÖZ DÜŞÜNCƏ… ardı...

 

 

Evanjeliklər Dəccalın çirkli oyununa uymamalıdırlar

Həqiqətən də, şeytanın əmri ilə onun planına uyğun olaraq bütün dünyada Allah inancına qarşı mübarizə edən ateist masson sistemi bəzi Evanjelikləri də təsir altına alaraq fəaliyyət göstərir. Daha əvvəl də bir neçə dəfə xəbər verdiyimiz bu təhlükə güclü olmasa da, demək olar ki, müəyyən bir əhatəni təsiri altına alıb. Söz mövzusu olan Evanjeliklər bu qaranlıq oyunların təlqinləri nəticəsində müsəlmanlara qarşı ciddi bir cəbhə yaratmış halındadırlar.

Halbuki içində olduqları yalan böyük bir məyusluqdur. Mübarizə aparmağın vacib olduğu quruluş isə ateist massonluqdur. Evanjelik xristianlarla müsəlmanların arasını vurmağa çalışan çirkin təşkilatlanma ateist massonluqdur. Bu bir sui-qəsd nəzəriyyəsi və ya xəyali bir təşkilatlanma deyil. Ateist masonlar, yüksək səviyyəli mərasimlərində ŞEYTANA SİTAYİŞ EDƏN, özlərinin gizli nəşrlərində “ŞEYTANIN FƏNƏRİ GETDİYİN YERDƏKİ QARANLIĞI İŞIQLANDIRIR” şəklində bu azğın düşüncələrini açıq şəkildə dilə gətirən, gizli və hiyləgər bir təşkilatdır.. Massonluq şeytandan alınan ilham və əmrlərlə dünyanı qarışıqlıq və qırğınlarla bir fəlakət mühitinə çevirməyi qarşısına məqsəd qoyan, Allah inancına qarşı mübarizə aparan ən hiyləgər qruplaşmadır. Bu  çox aydın olan qəti bir həqiqətdir.

Massonlar bəzi Evanjeliklərə müsəlmanları Dəccalın ordusu kimi göstərmək istəmişdir. Müsəlmanlar sevgi və şəfqət ordusudur.

Adnan Oktarın 22 Noyabr 2009-cu il tarixli Kanal 35 və Tv Kayseri reportajından

 

Ateist masson hərəkətinin təməlini… ardı...