yer

Zalımlar öz hiylələrini qururdular.(İbrahim surəsi, 46)

Rəbbimiz bu ayədə, inkar edənlərin heç bir zaman möminlərə zərər verə bilməyəcəklərini; Allah qatında, onların qurduqları tələlərə qarşı mütləq özlərinə qurulmuş bir tələ olduğunu bildirir.

 

Kafir olanlar, möminlərə qarşı etdikləri mübarizələrində hər cür hiyləgər üsula müraciət edərlər. Bu üsulların ən çox işlədilənlərindən biri də möminlərin əleyhində ittifaq quraraq onlara müxtəlif tələlər qurmaqdır. Gizli-gizli qurduqları hiylələrinin müvəffəqiyyətli olacağını düşünən inkarçılar, planlarını edərkən iki adamın üçüncüsünün, üç adamın dördüncüsünün Allah olduğunu unudurlar. Allahın insanlara şah damarından daha yaxın olduğundan isə tamamilə qəflətdədirlər. Halbuki, Allah, gizləsələr də, açıq-aşkar etsələrdə “sinələrində gizli olanı biləndir”. İnkarçıların möminlərin əleyhinə ağıllarından keçirdikləri hər fikri, qurduqları hər tələni, etdikləri hər planı, Allah ən incə təfərrüatına qədər bilir. İnkar edənlərin quracaqları tələlər qədərlərində təyin olunmuşdur. Yenə Allah qədərdə onların hiyləsini pozacaq hadisələri də təyin etmişdir. Bu səbəbdən, möminlərə qarşı qurulan hər tələ əslində əvvəldən pozulmuş olaraq meydana gəlir. Nə qədər ağıllı, nə qədər hiyləgərcəsinə, nə qədər böyük olursa olsun, möminlərin əleyhinə qurulan bütün tələlər, hər şeyin Yaradıcısı olan Allah tərəfindən əvvəlcədən pozulmuşdur. Allah Quranda “kafirlərin hiylələrinin boşa çıxaracağını” bildirir. (Ənfal surəsi, 18)

 

Möminlərin, Allahın inkarçıların tələlərini boşa çıxaracağına dair etibarları tamdır. Allahın köməyinin hər an özləriylə birlikdə olduğunu bilərək daim… ardı...

 

309145 276529575791013_825571249_n(1)Yer kürəsinin temperaturu

Dünyanın həyat üçün ən lazımlı şərtləri, ilk baxışda, temperaturu və atmosferidir. Mavi planet canlıların xüsusilə də bizim kimi son dərəcə kompleks canlı varlıqların yaşaya biləcəyi bir temperatura və nəfəs ala biləcəyimiz bir atmosferə malikdir. Ancaq bu iki faktor da bir-birindən son dərəcə fərqli amillərin hər birinin ideal dəyərlərdə təyin olunmasıyla reallaşmışdır.

Bunlardan biri Yer kürəsinin Günəşə olan uzaqlığıdır. Əlbəttə ki, Yer Günəşə Venera qədər yaxın və ya Yupiter qədər uzaq olsaydı, həyata imkan yaradacaq bir istilik dəyərinə malik ola bilməzdi. Karbon əsaslı üzvi molekullar 120° C ilə-20° C arasında dəyişən bir temperatur intervalında meydana gələ bilər. Günəş sistemində bu istilik dəyərinə sahib olan yeganə planet isə Yerdir. Bütün kainatı nəzərə alsaq həyat üçün lazımlı olan bu temperatur intervalının əslində əldə edilməsinin çox çətin olduğunu görərik. Çünki kainatın daxilindəki istilikləri, ən isti ulduzların daxilindəki milyardlarla dərəcəlik qorxunc istilikdən, “mütləq sıfır” nöqtəsi olan- 273.15 ° C-yə qədər dəyişdirə bilir. Bu nəhəng istilik spektri içində karbon-əsaslı bir həyata imkan verən temperatur intervalı çox məhdud intervaldır. Amma Yer tam bu temperatur intervalına malikdir.

Dünya məlum olan bütün göy cisimlərindən fərqli olaraq həyata əlverişli bir atmosferə, istiliyə və səthə malikdir. Günəş sistemindəki digər 63 göy cismindən heç birində həyatın təməl… ardı...

 

FARAKLİD SÖZÜNÜN MƏNASI: KÖMƏKÇİ, HƏQİQƏT RUHU, TƏSƏLLİ MƏNASINI VERİR.

Əgər məni sevirsinizsə, əmrlərimə tabe olarsınız. Mən də Allaha yalvaracağam və O sizə başqa bir “Faraklid” göndərəcək. (Yuhanna, 14:15-16)

 

Faraklid elə bir həqiqət ruhudur ki, Rəbb onu mənim adımla göndərəcək. O, sizə hər şeyi öyrədəcək və mənim sizə söylədiklərimi də təkrar xatırladacaq. (Yuhanna , 14:26)

 

0302Faraklid gələndə mənim üçün şahidlik edəcək və siz də mənə şahidlik edərsiniz. ( Yuhanna , 15:26-27)

 

Mən sizə haqqı söyləyirəm. Mənim getməyim sizin üçün xeyirlidir. Çünki mən getməsəm, Faraklid sizə gəlməz. Amma mən getsəm, onu sizə göndərərəm. (Yuhanna , 16:7)

 

Faraklid gələndə bütün aləmi səhvlərinə görə qınayar və onları tərbiyə edər. (Yuhanna , 16:8)

 

Günah üçün, çünki mənə iman etməzlər. Sülh üçün, çünki Allaha gedirəm və artıq məni görə bilməzsiniz və hökm üçün. Çünki bu dünyanın rəisində hökm edilmişdir. Sizə söyləyəcək daha çox sözlərim var. Lakin indi dözə bilməzsiniz. Lakin o həqiqət ruhu gəldiyində sizə hər həqiqətə yol göstərəcək. Çünki, özbaşına söyləməyəcək, lakin hər nə eşidərsə  söyləyəcək və gələcək şeyləri sizə bildirəcək. (Yuhanna , 16:9-13)

 

Məsih belə dedi: Artıq mən sizinlə çox danışmayacağam. Çünki bu aləmin rəisi gəlir. Məndə əsla onun nəsnəsi yoxdur. (Yuhanna , 14:30)

 

1- Hz. Mehdi (ə.s)-dan bəhs edilməsi və hz. Mehdi (ə.s)-ın müsəlmanlara müjdələnilməsi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bir sünnəsidir.

 

Hörmətli Adnan Oktar söhbətlərində mehdiyyət mövzusuna xüsusi əhəmiyyət verir və bu mövzuya geniş yer ayırır. Şübhəsiz ki, bu vəziyyət, hər mövzuda olduğu kimi Hörmətli Adnan Oktarın özünə Quran ayələrini və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini rəhbər etməsindən qaynaqlanır.

Allah Quranda, İslam əxlaqının bütün yer üzünə hakim olması üçün cəhd göstərmənin bütün müslamanların əhəmiyyətli bir məsuliyyəti olduğunu bildirmişdir. Quranda bu mövzuda çox ayə bildirilir və Allahın Adətullahı gərəyi, tarixin hər dövründə haqq dinin təbliğində müsəlmanlara öndərlik edən, onları hidayətə yönəldən mənəvi bir lider olmuşdur. Allah Quran ayələrində bütün cəmiyyətlərə, onlara yol göstərəcək bir elçi göndərdiyini bildirmişdir. Belə ki, axırzamanda müsəlmanları Quran əxlaqına və hidayətə yönəldəcək, onları birləşdirəcək olan adam da hz. Mehdi (ə.s)-dır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in təvatür (ağızdan-ağıza keçərək davam etməsi, içində yalan ehtimalı olmayan xəbər) dərəcəsindəki səhih hədisləriylə bu mövzu təxminən 14 əsr əvvəl insanlara müjdələnilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu mövzunun əhəmiyyətini hədislərində çox açıq bir şəkildə vurğulamış və müsəlmanların da bir-birlərini bu mövzunu gündəmə gətirərək müjdələmələrini bildirmişdir:

“HZ. MEHDİ İLƏ MÜJDƏLƏNİN. O Qureyşdən və Əhli-beytimdən bir adamdır.” (Kitab-ul Burhan Fi Əlamət-el Axır zaman, səh. 13)

 

Bir başqa hədisində isə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “Mehdi zühur edər,… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur yerinin seçmə yer olacağını bildirmişdir

Əbu Naim Abdullah ibn Ömər (r.ə)-dan, Allah Rəsulu (s.ə.v)-in belə buyurduğu   rəvayət edilmişdir: “HZ. MEHDİ (Ə.S) KƏRİMƏ DEYİLƏN BİR KƏNDDƏN ÇIXAR.” (Nurul ebsar, Ehl-i Beyt, Oniki imam, kutuplar ve mezhep imamlarının menkıbeleri, Şeblenci, səh. 590)

 

66