zalım

Adnan Oktarın 23 aprel 2011 A9 Tv, Aksu Tv və Qaziantep Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Tövbə surəsi çıxdı. Şeytandan Allaha sığınıram, 23-cü ayə. “Ey iman edənlər, əgər imana qarşı inkarı sevib-seçdilərsə”, imanın əleyhdarı olaraq inkar. Quranı inkar etmək, İslamı inkar etmək, materializmi müdafiə etmək, kommunist düşüncəni müdafiə etmək, belə bir vəziyyət varsa. “Atalarınızı və bacı-qardaşlarınızı vəlilər etməyin”, o zaman onları qorumaqla mükkəlləf olmazsınız, deyir Allah, yaxın olmaqla mükəlləf olmazsınız. “Sizdən kim onları vəli etsə, bunlar zülm edən kəslərdir”, Allah bunu zülm olaraq görür. Əgər bağlılıq göstərsə, sədaqət göstərsə, zülm olaraq göstərir. Allah uzaq dayanmaları lazım olduğunu söyləyir.

Tövbə surəsi, 24-cü ayə: “De ki: “Əgər atalarınız, uşaqlarınız”, insanların ən çox güvəndikləri atalarıdır, atalarını iqtisadi qaynaq olaraq da görərlər. “Uşaqlarınız, bacı-qardaşlarınız, yoldaşlarınız (bəyi və ya xanımı) tayfanız (yoldaş kütləsi) qazandığınız mallar, az qazanc gətirəcəyindən qorxduğunuz ticarət və xoşunuza gələn evlər, sizlərə Allahdan, Onun rəsulundan və Onun yolunda cəhd etməkdən” (əmri bil mahruf nəhyi anil münkər)”, yəni Mehdi (ə.s)-ın etdiyi bir fəaliyyət kimi fəaliyyət göstərməkdən, “daha sevimlidirsə”, yəni onları mehdiyyətə seçirsinizsə.

“Artıq Allahın əmri gələnə qədər gözləyin” ölüm gələnə qədər gözləyin deyir, o zaman da necə qarşılıq alacağınızı görəcəksiniz” deyir Allah. “Allah fasiqlər birliyinə… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) dünyanı pisliklərdən və zalım fəlsəfələrdən qurtaracaq

Möminlərin əmiri (s.ə.v) öyüdlərində bizə bu müjdəni verdi ki, dünya pislərdən təmizlənəcək və islah olacaq, zalım hökmdara qarşı döyüş (fikri mübarizə) səkkiz ay davam edəcək sonra sevgi və sülh hakim olacaq.

(El-Sahife El-Mehdiye’den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, sf. 69)

 

7de6045deaae9a4331337a2362795baq8Hz. Mehdi (ə.s)-ın üç böyük vəzifəsindən biri olan darvinizm və materializmlə apardığı fikri mübarizə nəticəsində dünya üzərində bu fəlsəfələrin nəticəsi olan zalımlıq, mərhəmətsizlik, sevgisizlik kimi insan fitrətinə zidd olan tətbiqlər sona çatacaq. Ölkələri və insanları din əxlaqını yaşamaqdan, bir-birlərini sevməkdən, mərhəmət göstərməkdən, bir-birləriylə xoş münasibətdən, bir-birlərinə din əxlaqına uyğun gözəl davranmaqdan saxlayan cərəyanlar sona çatacaq. İnsanları materialist, Allah inancı olmayan, mənəvi dəyərlərini itirmiş, degenerasiya həyatı yaşamağa məcbur edən bu fəlsəfələr və bunların tətbiq edənləri hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsiləsi ilə fikirlə təsirsiz olacaqlar. Dünya üzərində böyük bir sevgi və sülh mühiti yaşanacaq, ölkələr və insanlar arasında dərin dostluq, qarşılıqlı yardım, birlik və bərabərlik ruhu hakim olacaq.

 

Zalımlar öz hiylələrini qururdular.(İbrahim surəsi, 46)

Rəbbimiz bu ayədə, inkar edənlərin heç bir zaman möminlərə zərər verə bilməyəcəklərini; Allah qatında, onların qurduqları tələlərə qarşı mütləq özlərinə qurulmuş bir tələ olduğunu bildirir.

 

Kafir olanlar, möminlərə qarşı etdikləri mübarizələrində hər cür hiyləgər üsula müraciət edərlər. Bu üsulların ən çox işlədilənlərindən biri də möminlərin əleyhində ittifaq quraraq onlara müxtəlif tələlər qurmaqdır. Gizli-gizli qurduqları hiylələrinin müvəffəqiyyətli olacağını düşünən inkarçılar, planlarını edərkən iki adamın üçüncüsünün, üç adamın dördüncüsünün Allah olduğunu unudurlar. Allahın insanlara şah damarından daha yaxın olduğundan isə tamamilə qəflətdədirlər. Halbuki, Allah, gizləsələr də, açıq-aşkar etsələrdə “sinələrində gizli olanı biləndir”. İnkarçıların möminlərin əleyhinə ağıllarından keçirdikləri hər fikri, qurduqları hər tələni, etdikləri hər planı, Allah ən incə təfərrüatına qədər bilir. İnkar edənlərin quracaqları tələlər qədərlərində təyin olunmuşdur. Yenə Allah qədərdə onların hiyləsini pozacaq hadisələri də təyin etmişdir. Bu səbəbdən, möminlərə qarşı qurulan hər tələ əslində əvvəldən pozulmuş olaraq meydana gəlir. Nə qədər ağıllı, nə qədər hiyləgərcəsinə, nə qədər böyük olursa olsun, möminlərin əleyhinə qurulan bütün tələlər, hər şeyin Yaradıcısı olan Allah tərəfindən əvvəlcədən pozulmuşdur. Allah Quranda “kafirlərin hiylələrinin boşa çıxaracağını” bildirir. (Ənfal surəsi, 18)

 

Möminlərin, Allahın inkarçıların tələlərini boşa çıxaracağına dair etibarları tamdır. Allahın köməyinin hər an özləriylə birlikdə olduğunu bilərək daim… ardı...

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) axır zamanda bir-birinin ardınca zalım diktatorların gələcəyini xəbər vermişdir

Mao, Stalin, Hitler, Lenin, Musollini, Səddam, Hafiz Əsəd kimi şəxslər və hələ də Asiya və Cənubi Amerikanın bir çox ölkəsindəki zorakı rejimlər bu hədislərin reallaşdığını göstərir.

 

4420 – Müaviyə ibn Əbu Süfyan, Rəsulullahın belə buyurduğunu rəvayət edir: “Özlərinə cavab verilməkdən qorxan əmirlər (hökumət başçıları) gələcəkdir.  Məhz o əmirlər bir-birlərinin ardınca atəşə atılacaqlar.” (İbn Hacer Askalani, Metalibi Aliye)

19

4417 – Əbu Hüreyrə Rəsulullahın belə buyurduğunu rəvayət edir: “Məndən sonra elə liderlər gələcək ki, onlara itaət etsəniz sizi dindən çıxararlar, onlara asi olsaz sizi öldürərlər, məhz onlar küfrün imamları və dəlalətin başçılarıdır.” (İbn Hacer Askalani, Metalibi Aliye)

 

“… MƏHZ O ANDA ƏMRİ BİL MARUF VƏ NƏHYİ ANIL MÜNKƏR (yaxşılığın əmr olunması və pisliklərin tərk edilməsi) TƏRK EDİLƏCƏK, ZİNA ÇOXALACAQ, ÇOX QAN TÖKÜLƏCƏK,  ALİMLƏR ZALIM KƏSLƏRLƏ SƏMİMİ OLACAQLAR, DÖVLƏT İDARƏÇİLƏRİNİN QAPILARINA ÇOX GƏLİB GEDƏCƏKLƏR.”

(Esevadü’l Azam Şerhi Selamül Ahkam, Müellif: Hakimis Semerkandi (Ks), Yasin Yayınevi, səh.250))

R0050