tanımaq

Adnan Oktarın 24 dekabr 2009-cu il tarixli Çay TV və Maraş Ağsu TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram, Ənam surəsi,De: “Acizanə və gizlicə: “Əgər bizi bundan qurtarsan, əlbəttə ki, şükür edənlərdən olarıq” – deyə yalvardığınız zaman sizi qurunun və dənizin zülmətlərindən xilas edən kimdir?” Məsələn, bəzən xərçəng xəstəliyinə tutulur dua edir keçir, birdən azır yenidən nizamı pozulur. Və yaxud bir qəzaya uğrayır, dua edir yol qəzasını dəf edir.

Bu şiddətli ərköyün bir haldır. Halbuki insanın başına belə bir şey gəldiyində Allaha daha şiddətli, daha qərarlı dönər. Amma bəzi kəslər tam tərs bir rəftar göstərərlər. De: “Ondan və bütün başqa sıxıntılardan sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə də şərik qoşursunuz””. Mən xilas oldum deyir, elə gözüaçıq, cəld idimki qurtuldum deyir. Çox yaxşı bir həkim tapdım deyir, yaxşı da pul verdim məqsədəuyğun xəstəxananı tapdım, məni qurtardılar deyir. Halbuki onu Allah qurtarar, ən yaxşı xəstəxanaların meyitxanaları doludur. Yəni hara xilas olursan, elə deyilmi? Hər gün oradan insan ölüsü çıxır.

Ənam surəsi, 82-ci ayə: “İman gətirib imanlarını zülmə qatışdırmayanlar əmin-amanlıqdadırlar. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır!” İman ediləcək, amma zülmlə qarışdırılmayacaq, məsələn iman edir, amma əxlaqsızlıq edir, zülm edir, insanları tərsləyir. Allaha şükür edir, Allahdan bəhs edir, hətta namaz… ardı...

 

Səmimi insanlar hz. Mehdi (ə.s)-ı əlamətlərindən tanıyacaq

İstedadlı insanlar onu azacıq dik burnu, qara kirpikləri, yanağındakı izdən tanıyarlar. Məhəmməd adı (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hz. Mehdi (ə.s)-a verdiyi addır), orta boydan bir az hündür, üzü yaraşıqlı və saçları gözəldir.”  (Şeyx Kemalüddin Bin Talha, Yanubil Müvedde, səh. 410)    

 

Hədisdə, xüsusilə səmimi insanların hz. Mehdi (ə.s)-ı tanıyacaqlarına diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın qara saçları və kirpikləri, sağ yanağındakı iz və burnunun düzlüyü hədisdə ifadə edilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hz. Mehdi (ə.s)-a verdiyi ad Məhəmməddir. Hz. Mehdi (ə.s) nurlu və gözəl üzlü, baxımlı və gözəl saçlı, orta boylu bir insan olacaq.

R0036

 

Hz. Mehdi (ə.s), ağlına və imanına çox etibar edilən bir insan olacaq

“Ey imanlıların ən hörmətlisi, bizə sənin Mehdi (ə.s)-ın haqqında danış!” İmanlıların ən hötmətlisi belə buyurdu: “… O (MEHDİ (Ə.S)) ƏN YAXŞI SIĞINACAQDIR, ARANIZDA ƏN YAXŞI BİLƏN VƏ ƏN NƏZAKƏTLİ OLANDIR. Ey Allahım, onu əhdə sadiq çıxmaq üçün, əzab-əziyyətdən qurtulmaq üçün vəsilə et və DAĞILMIŞ (PARÇALANMIŞ) ÜMMƏTİ ONUN ƏLİYLƏ BİRLƏŞDİR. Sizə izin veriləndə bunu edin və əgər onun (Mehdi (ə.s)-ın) yanına getmək üçün bir yol tapsanız, ONDAN (MEHDİ (Ə.S)-DAN) BAŞQA YOLU SEÇMƏYİN.”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184)Lake-(48)1

 

Hz. Mehdi (ə.s) Allahın ilhamıyla insanları çox yaxşı tanıyacaq

İmam Mehdi (ə.s) İLAHİ MƏLUMATA UYĞUN OLARAQ hökm edəcək. İnsanları ÖZ HƏQİQƏTLƏRİYLƏ VƏ ÖZ DAXİLİ HALLARIYLA tanıyacaq. Davud peyğəmbər (ə.s) və Süleyman peyğəmbər (ə.s)-ın qərarları kimi ONUN HÖKMLƏRİNƏ DƏ ŞAHİD LAZIM OLMAYACAQ. (Şeyh Sadooq’un (r.a) Al-Amaali, Qeydiyyat 92, səh. 504; Bihar-ül Envar, Cild 18, səh. 341; cild 52, səh. 325 Kamaal al-Deen’dən köçürür və səh. 339 və 389; Mikyaal al-Makaarem, cild 1, səh. 6, 83-84 və 145)

morgl7zi

 

De: “Həmd olsun Allaha! (Nəml surəsi, 93)

Uca Allah bu ayədəki hökmü ilə ayələrinin yaşadığımız xarici dünyada görüləcəyini və mömin qullarının bunları bilib tanıyacağını vəd edir. Allahın dəlillərini bilib tanımaq, insanı imana və Quran əxlaqını yaşamağa aparan əsas yoldur. Ayədə xəbər verildiyi kimi, Allah möminlərin ürəklərini gücləndirmək, onların Özünə olan sevgi və bağlılıqlarını artırmaq üçün, nəfslərində və ətraflarında meydana gələn hər şeyin ‘haqq’ olduğunu onlara göstərməsi bütün iman edənlər üçün böyük bir rəhmətdir.

 

Ayənin davamında da, Allahın qullarının etdiklərindən xəbərsiz olmadığı, hər şeyin Allahın məlumatı daxilində olduğu xəbər verilir. Bu ayənin hökmünə görə möminlər, həyatları boyunca başlarına gələn hər şeyin Allahın özlərinə olan vədinə əsasən reallaşdığını bilərək hərəkət edərlər. Allaha olan imanları, sevgiləri və buna bağlı olaraq da təslimiyyət və sədaqətləri davamlı olaraq artar. Allahın hər zaman möminlərin dostu və köməkçisi olduğunu, bütün dualarına cavab verdiyini bilir və Ona qarşı böyük bir sevgi duyarlar. Çətinliklər qarşısında Allahın razılığını qazana bilmək üçün təslimiyyətlə səbir edər, Allahı vəkil edərək Ona sığınarlar. Allahın bildirdiyi din əxlaqını yaşayarkən və təbliğ edərkən qarşılaşdıqları çətinliklərin bu əxlaqı yaşamalarına və elmi mübarizələrinə mane olmasına icazə verməz, mənfi kimi görünən vəziyyətlərdə, din əxlaqının yayılmasının qarşısını almaq üçün səy göstərən kəslərin düşündüklərinin əksinə həmrəyliklərini daha da gücləndirirlər. Bu da möminlərin həqiqətən güclü bir Allah sevgisinə və sədaqət duyğusuna sahib olduqlarının ən gözəl dəlillərindən biridir.