izah

Hörmətli Adnan Oktarın 14 iyul 2013-ci il tarixli söhbətindən hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinə işarə edən ayə izahları.

DİDƏM ÜRER: Şeytandan Allaha sığınıram. Ənam surəsi, 89-cu ayədə belə deyilir: “Əgər kafirlər ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir qövmə həvalə edərik”.

ADNAN OKTAR: Yəni hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri nəzərdə tutulur.

“Əgər kafirlər ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir qövmə “camaata” həvalə edərik”.

Allah hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinə həvalə edir. Ənam surəsi, 89 və Maidə surəsi, 54-cü ayədə buna işarə edilir. Didəm müəllimim, onu da oxu!

DİDƏM ÜRER: Şeytandan Allaha sığınıram. “Allah onun əvəzinə Özünün sevdiyi və Onu sevən, möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir camaat gətirər”. (Maidə surəsi, 54)

ADNAN OKTAR: Ayəyə diqqət edirsənmi? Xırdalıqlara diqqət yetirin. Mehdiyyətlə əlaqədar olan nüanslar burada çox aydın görünür. Allah onları sevir. Bax, ən çox sevdiyidir, onlar da Allaha sevgiylə bağlıdırlar. Təməlində sevgi var, sevgi hakimiyyəti var. Diqqət edirsinizmi? Mehdi (ə.s)-ın camaatının əsas xüsusiyyəti sevgidir. Allah onları sevir, onlar da Allahı sevirlər. Allah Mehdi (ə.s)-ın camaatına işarə edərək birinci təyin edici xüsusiyyət olaraq sevgini bildirmişdir. “Möminlərə qarşı mülayim”. Bəs hansı möminlərə?

Bütün dünyadakı möminlərə qarşı mülayimdir və… ardı...

 

1.İNCİLDƏ HZ. ZƏKƏRİYYA (Ə.S), HZ. DAVUD (Ə.S)-IN SOYUNDAN GƏLƏN GÜCLÜ BİR QURTARICINI, YƏNİ HZ. MEHDİ (Ə.S)-I XƏBƏR VERİR

Zəkəriyya peyğəmbərin gələcəklə əlaqədar məlumatı  keçmiş dövrlərdən bəri mübarək peyğəmbərlərinin dilindən bildirdiyi kimi, QULU DAVUDUN SOYUNDAN BİZİM ÜÇÜN GÜCLÜ BİR QURTARICI ÇIXARDI. Düşmənlərimizdən, bizdən nifrət edənlərin hamısının əlindən qurtuluşumuzu təmin etdi. (Luka, Bap 1, 69-70)

 

2. İNCİLDƏKİ “DOLÇA DAŞIYAN ADAM” MEHDİYƏ İŞARƏ EDİR

(Həvvarilər) Ona, “Harada hazırlıq etməyimizi istəyirsən?” deyə soruşdular. İsa onlara, “Baxın” dedi, “Şəhərə girdiyinizdə qarşınıza dolça daşıyan bir adam çıxacaqdır. O adamı, gedəcəyi evə qədər izləyin”. (Luka 9-11)  …Şagirdlərindən ikisini bu sözlərlə öndən göndərdi: “Şəhərə gedin, orada dolça  daşıyan bir adam qarşınıza çıxacaq. Onu izləyin…” (Markos 14:13)

3.FARAKLİT  

Əgər məni sevirsinizsə, əmrlərimə diqqət edərsiniz. Mən də Allaha yalvaracağam və O sizə başqa bir “Faraklit” göndərəcək. (Yuhanna, 14:15-16)

 

Faraklit, elə bir həqiqət ruhudur ki, RƏBB ONU MƏNİM ADIMLA (MƏSİH) göndərəcəkdir. O, sizə hər şeyi öyrədəcək və mənim sizə dediklərimi də təkrar xatırladacaqdır. (Yuhanna, 14:26)

 

Faraklit gəldiyində mənim üçün şahidlik edəcək və siz də mənə şahidlik edərsiniz. (Yuhanna, 15:26-27)

 

Mən sizə haqqı deyirəm. Mənim getməyim sizin üçün xeyirlidir. Çünki, mən getməsəm  Faraklit sizə gəlməz. Amma mən getsəm, Allah onu sizə göndərər.… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruna aid risalələrdə yeri olmayan, çox səhv izahlar edilir

Son dövrdə bəzi Nurçu məzhəbindən olan qardaşlarımız  Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin  hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi ilə əlaqədar çox açıq bəyanlarında son dərəcə səhv şərhlər edirlər. Bu şərhlər Bədiüzzaman həzrətlərinin mehdiyyətlə bağlı açıq və dəqiq izahlarıyla açıq-aşkar ziddiyyət təşkil edir. Həm də, peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in hədislərində xəbər verdiyi məlumatlara da uyğun deyil.

Xüsusilə, Nur tələbələrindən bəziləri Ustadın hz. İsa (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar açıq-aydın izahlarını, dünyagörüşləri geniş olmadığına görə səhv qiymətləndirirlər. Halbuki, Ustad risalələrində  keçən  ifadələrini peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərinə və böyük İslam alimlərinin fikirlərinə istinad edərək bildirmişdir. Açıq bir şəkildə hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə, yəni hal-hazırda yaşadığımız dövrdə gələcəyini izah etmişdir. Ancaq  Nur tələbələri Ustadın son dərəcə aydın şəkildə etdiyi izahları sanki bir-birinin bənzəri, başa düşülməsi çətin ifadələr kimi qiymətləndirib təkrar olaraq  Ustadın sözlərini şərh etməyə cəhd etmişlər. Bu çox böyük bir səhv və Ustadın şəxsinə qarşı edilmiş bir saymamazlıqdır. Ustad son dərəcə hikmətli danışan, risalələrində çox aydın və dəqiq ifadələr istifadə edərək hadisələri izah edən bir mücəddiddir. Onun şərhlərini təkrar olaraq təfsir etməyə cəhd etmək-  təfsirin təfsirini, şərhin şərhini etmək kimi alınır, bu da heç düzgün… ardı...

 

Məşhur Osmanın 3000 illik izahı ilə əlaqədar olan səhvi

Məşhur Osman İmam Rəbbani Həzrətlərinin “Məktubatı-Rəbbani” əsərində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtı ilə əlaqədar olaraq verdiyi dəqiq vaxtı açıq-aşkar rədd edib. İddiasına görə hz. Mehdi (ə.s)-ın peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən sonrakı 3 min ildə deyil, imam Rəbbanidən 1000 il sonra, yəni 3000 il ərzində zühur edəcəyini ifadə etmişdir. Halbuki, bu iddiası həm peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bu mövzu ilə əlaqədar olan hədis-i şəriflərinə həm də bu istiqamətdə böyük İslam alimlərinin açıq izahlarına uyğun gəlmir.

 

Məsələn, Məktubatın heç bir yerində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun Rəbbani həzrətlərindən sonrakı 1000 ildə olacağına dair bir izah yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq məşhur Osman əsası olmayan belə bir iddia ilə ortaya çıxmışdır və: “Rəbbani Həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ı və hz. İsa (ə.s)-ın peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından sonra deyil, özündən (İmam Rəbbani Həzrətlərindən) 1000 il sonra gələcəyini deyir” kimi çox yanlış bir şərh vermişdir. Buna görə də həm hz. Mehdi (ə.s)-ın, həm də hz. İsa (ə.s)-ın bu əsrdə gələcəklərini rədd edərək peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərinə zidd gəlir. Digər tərəfdən də İslam əxlaqının dünya hakimiyyətini və Türk-İslam Birliyinin qurulmasını 600 il sonra olacağını və bütün müsəlmanların əmin-amanlığa və hüzura qovuşacaqları Qızıl Dövrün yaşanacağı dövrün əsrlər sonra olacağını iddia edir.

 

Halbuki, İmam Rəbbani… ardı...

 

Son dövrdə bəzi Nurçu qardaşlarımız Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi ilə əlaqədar çox açıq bəyanlarına son dərəcə səhv şərhlər gətirirlər. Bu şərhlər Bədiüzzaman Həzrətlərinin mehdiyyət mövzusundakı açıq və dəqiq izahlarıyla açıq-aşkar ziddiyyət təşkil edir. Həm də peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in hədislərində xəbər verdiyi məlumatlara da uyğun deyil.   Xüsusilə Nur tələbələrinin içindəki böyük qardaşların bəziləri Ustadın hz. İsa (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s.) ilə əlaqədar açıq və aydın izahlarını səhv bir dünyagörüşüylə qiymətləndirirlər. Halbuki, Ustad risalələrində keçən  ifadələrini peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri və böyük İslam alimlərinin fikirləri istiqamətində etmişdir. Və açıq bir şəkildə hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə, yəni, yaşadığımız dövrdə gələcək bir şəxs olduğunu izah etmişdir. Ancaq Nur tələbələri Ustadın son dərəcə açıq izahlarını guya mütəşabihdirlərmiş, başa düşülməsi çətin ifadələrmiş kimi qiymətləndirib təkrarən Ustadın sözlərini şərh etməyə cəhd edirlər. Bu son dərəcə böyük bir səhv və Ustadın şəxsinə qarşı edilmiş bir ayıbdır. Ustad son dərəcə hikmətli danışan, risalələrindən çox açıq və dəqiq ifadələr istifadə edərək hadisələri izah edən bir mücəddiddir. Onun şərhlərini yenidən təfsir etməyə qalxmaq, təfsirin təfsirini, şərhin şərhini etmək kimi olar ki, bu da heç doğru bir üsul olmaz.     1.HZ. MEHDİ (ƏS)-IN ÜÇ VƏZİFƏSİNİ GUYA  3 AYRI ADAMIN EDƏCƏYİ İDDASI TAMAMİLƏ… ardı...