din

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-dəki CANLI REPORTAJI (22 DEKABR 2010)

 

Şeytandan Allaha sığınıram. Yunis surəsi, 15. “Onlara ayələrimiz açıq-aşkar sənədlər olaraq oxunduğunda,” baxın, onlara Quran ayələri açıq-aşkar sənədlər; baxın bağlı deyil. Dəqiq, aydın olar, “açıq sənədlər olaraq oxunduğunda”. Mövzunu açıqlayacaq, dəqiqləşdirəcək, aydınlaşdıracaq, dəqiqliklə “oxunduğunda, Bizimlə qarşılaşmağa ümid etməyənlər,” münafiqlər, fırıldaqlar, əhli küfr. “Deyərlər ki: “Bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir.” Bax, xurafatçıların məntiqi. “Bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir.” Bu, necə olacaq? Xurafat ilə olar. Münafiqin dini xurafat üzərində quruludur. Quran  üstəlik xurafat və yaxud mənə vəhy gəldi deyər, yeni əlavələr edər. “De ki: “Mənim onu öz nəfsimə görə dəyişdirməyim mənim üçün mümkün deyil.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranda nə varsa mən onu xəbərdar edənəm, deyir. “Mən, yalnız mənə vəhy olunana uyaram.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranda nə vəhy olunursa, deyir mən ona uyuram. Peyğəmbər (s.ə.v) mən özbaşıma, öz düşüncəmə görə hərəkət etmərəm, deyir. Nəyə görə hərəkət edirmiş? “Mən, yalnız mənə vəhy olunana uyaram. “Qurana görə hərəkət edərəm. “Əgər Rəbbimə üsyan etsəm, həqiqətən, mən böyük günün əzabından qorxaram.” deyir. Peyğəmbər (s.ə.v) üsyan edə bilməz, inşaAllah. On dördüncü ayədə də;  “sizi yer üzündə xəlifələr etdik.” Deyir. Bunun əbcədi 2048-dir. “Bir də deyərlər ki: “Rəbbindən üzərinə bir ayə (möcüzə) endirilərdi”. İzah edirəm, bir mələk gəlsin, bu adamın Mehdi (ə.s) olduğunu söyləsin, kimi. “Rəbbindən üzərinə bir ayə (möcüzə) endirilərdi”. Küfr, münafiqlər bunu söyləyir. “De ki: “Qeyb yalnız Allahındır, siz gözləyin; mən də sizlərlə birlikdə gözləyənlərdənəm.”

 

Adnan Oktarın Samsun Aks Tv-dəki canlı müsahibəsi (4 noyabr 2010)

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Yusifi yer üzündə yerləşdirdik” (Yusif surəsi, 21). Mehdi (ə.s)-a baxan bir surədir, Yusif surəsi, Mehdi (ə.s) izah olunur inşaAllah. “Ona yuxuları yozmağı (sözləri şərh etməyi) öyrətdik” İnşaAllah. Yəni Mehdi (ə.s)-a geniş ölçüdə işarə edir. Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır”. 2014 əbcəd. Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır”. Yusif surəsi, bax, deyir ki: Yusifi yer üzündə yerləşdirdik”. Hakim etdik -siyasi, iqtisadi- hər istiqamətdən hakim etdik. O dövrün Mehdisi idi hz. Yusif. Tam mehdiyyət meydana gəlmiş, hakimiyyət var. “Ona yuxuları yozmağı (sözləri şərh etməyi) öyrətdik”. Çox gözəl şərh edir Quranı, o dövrdəki haqq olan kitab nə idisə onu çox gözəl şərh edir. “Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır”. Tam 2014. 2014-cü ildə nələr olacağını görəcəksiniz onsuz da inşaAllah.

Rum surəsi inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram. 29-cu ayə. “Lakin haqsızlıq edənlər”, yəni münafiqlər, müşriklər, fırıldaqçı saxtakarlar, “heç bir elmə əsaslanmadan”, yəni Qurana əsaslanmadan, Allahın hökmünə, vəhyə əsaslanmadan, “nəfslərinin istəklərinə uydular”. Öz uydurduqları xurafatlara uymuşlar. “Allahın zəlalətə saldıqlarını kim doğru yola yönəldə bilər? Onlara yardım edənlər də olmaz. Sən bir hənif kimi üzünü dinə tərəf çevir! Allahın insanlara – xəlq etdiyi şüurlu… ardı...

 

Adnan Oktarın 20 aprel 2011 A9 Tv, Aks Tv və Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram; Nur surəsi “(Elə) İnsanlar ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, doğru namazı qılmaqdan və zəkatı verməkdən ehtirasa qapadıb saxlamaz”,  adama deyirik ki; niyə dini yaşamırsınız, İttihadı-İslamı müdafiə etmirsiniz, namaz qılmırsınız? Nə deyirlər? “Ticarətlə məşğul oluruq, işimiz gücümüz var, ailəmizə baxırıq, uşağımız var, vaxtımız olmur” deyir. Allah da deyir ki; “(Elə) İnsanlar ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, doğru namazı qılmaqdan və zəkatı verməkdən ehtirasa qapadıb saxlamaz”. İnsanlar Axırzamanda bu bəlanın içinə düşdülər, ehtirasa qapıldılar. Çeklər ödənmədi, sənədlər ödənmədi, mallar gəlmədi, gömrük əməliyyatları edilə bilmədi, o, bu. Həyatlarını tamamilə ona görə istiqamətləndirirlər. Ehtirasa qapılmış olurlar, ona özlərini qapdırmış olurlar. Halbuki, Allah deyir; “namazı da qılmaları lazımdır, zəkatı da verərlər, bu onlara maneə deyil” deyir. Məsələn, universitetdə imtahanını davam etdirə bilər, çalışa bilər. Amma mütləq Allah; “mən sizə haqqı yerinə yetirəcəyiniz, ibadət edəcəyiniz vaxtı verərəm” deyir, Allah. Yetər ki, səmimi yaxınlaşsın, səmimi yaxınlaşan zəkata da, namaza da, ibadətlərinə də, İslamı təbliğ etməyə də hamısına vaxt tapar, candan yaxınlaşsa. Orada bir möcüzə vardır, xüsusi olaraq möcüzə meydana gəlir. Amma niyyəti səmimidirsə, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın 26 aprel 2011 A9 tv və Qaziantep Olay tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bəli, Həcc surəsi, 78.  “Allah adına” Allah rizası üçün, “…lazım olduğu kimi” baxın, lazım olduğu kimi, ən mükəmməl şəkildə “…mübarizə aparın.” Cəhd edin, cəhd göstərin.  “O, sizləri seçmiş və din mövzusunda sizə bir çətinlik yükləməmişdir,” mövhumatçılıq və xurafat verməmişdir Allah sizə, deyir. Əziyyət çəkəcəyiniz, iztirab çəkəcəyiniz dini bir hökm yoxdur, dinin bütün hökmləri çox asandır, deyir Allah.  “…atanız  İbrahimin dini(ndə olduğu kimi). “Hz. İbrahim (ə.s)-ın dini də elə asan idi, deyir. Mövhumatçıların uydurduğu kimi, xurafatçıların uydurduğu kimi çətin bir din yoxdur, deyir  Allah. “O (Allah) bundan daha əvvəl də, bunda (Quranda) da sizi “müsəlmanlar” olaraq adlandırdı;” adınız həmişə müsəlman idi, deyir.  “…elçi sizin üzərinizə şahid olsun, siz də insanlar üzərinə şahidlər olasınız deyə.” 2026 tarixini verir. “Artıq düzgün namazı qılın,” nə edəcəyik? 5 vaxt tadil-i erkan ilə namazlarımızı Rəsulullah (s.ə.v)-in qıldığı kimi, gözəl şəkildə sünnəyə uyğun edəcəyik.  “…zəkatı verin və Allahdan yapışın,” Qurandan yapışın mənasını verir.  “…sizin Mövlanız Odur. Nə gözəl mövla və nə gözəl köməkçidir.” maşaAllah.

quran_karim

 

Tövbə surəsi, 49 (Münafiqlər dini qarmaşıq və çətin olaraq görərlər)

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Tövbə surəsi, 49 “Onlardan bir qismi “mənə icazə ver, məni fitnəyə qatma” deyər.” Deyir ki; mən indi bu müsəlman birliyi içində olmaq istəmirəm. Mən çıxım. Məni fitnəyə salırsan, siz fitnə yaşayırsınız, fitnəyə düşmüsünüz, məni də fitnə içərisinə salma” deyir. “Mən ayrılıb gedəcəyəm” deyir münafiq. Niyə deyirsən. “Qardaşım, sən burada azadlıqdan bəhs edirsən” deyir, “burada ibadətlər asandır, İslamı yaşamaq asandır, Quranı yaşamaq asandır, belə bir din olmaz ki. Mənim dinim, anladığım din,qarışıq,çətin və dolaşıqdır. Sən çox asan bir dindən bəhs edirsən” deyir. “Mən bunu qəbul etmirəm. Bu bir fitnədir” deyir, “məni fitnəyə qatma” deyir. Nə etməyim lazımdır, “mən gedirəm” deyir. Münafiqin xüsusiyyətidir. “Xəbərin olsun, onlar fitnənin lap içinə düşmüşlər.” “Getdiyi yer əsil murdarlığın içidir” deyir Allah. Hanı deyirəm, donuzun ən murdar yerinə gedər yapışar münafiq.

quran_karim