axırzaman

Adnan Oktarın 7 yanvar 2010-cu il tarixli Çay TV və Kahramanmaraş Ağsu TV müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: Yusuf bildiyin kimi gözəllərin ən gözəli idi, möhtəşəm gözəl, çox yaraşıqlı aslan olan bir cavan idi, qadınların onun gözəlliyindən nəfəsləri kəsilirdi. Qadınlar onun gözəlliyindən əllərini kəsdilər, elə deyilmi? Meyvə əvəzinə əllərini kəsdilər və qadın da hz. Yusufa yaxınlaşmaq istədi, hətta təcavüz etməyə qalxdı. O aslanlar aslanı, o nur insan qadından qaçındı.

Ey Rəbbim mən həbsə razıyam bunları mənə etməsinlər dedi. Mən zina istəmirəm, qeyri qanuni bir əlaqə istəmirəm dedi. Baxın birincisi zinanı qəbul etmədiyi üçün 7 il həbs çəkdi. Mənim aslanım. 7 il. Allah ona peyğəmbərlik mərtəbəsi verdi. Mənəvi dərinlik verdi. Baxın iffət abidəsi. Görürsənmi aslanım mənim maşaAllah. Abidə deyərkən yəni təmsilən, onu təmsil edən bir varlıq inşaAllah. Görürsənmi o qardaşlarının saxtakarlığını, saxtakarlıq deməyim, Allah bağışlasın çünki hz. Yusuf o zaman bağışlamış biz də bağışlayırıq. Allah bağışlasın.

Atanızın yanına qayıdın və deyin: “Ey atamız! Oğlun oğurluq etdi. Biz ancaq bildiyimiz şeyə şahidlik etdik. Biz qeybi bilənlər deyilik” Bax görürsənmi? İndi dövrümüzdə də bu var. Yəni o dövrdə də olub. Və müsəlman olduğunu iddia edərək böhtan atırlar. “Olduğumuz kənddən və birlikdə gəldiyimiz karvandan soruş. Biz, həqiqətən də, doğru danışırıq”. Halbuki doğru danışmırlar.… ardı...

 

Adnan Oktarın 9 yanvar 2010-cu il tarixli Kral Qaradəniz və Kanal 9 müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: Rum surəsi, Rəhman və Rəhm olan Allahın Adıyla, Şeytandan Allaha sığınıram. “Əlif, Lam, Mim! Rumlular məğlub oldular”. Rum diyarı. Əvvəllər Rum haraya deyirdilər? İstanbula. “Əlif, Lam, Mim! Rumlular məğlub oldular”. Yəni İstanbuldakı darvinistlər və materialistlər, ateistlər məğlub oldu. Əbcədi 1980-ci il tarixini verir. Mehdi (ə.s.)-ın çıxış tarixini verir. Hər kəs baxsın hərf-hərf. “Ən yaxın bir yerdə. Lakin onlar (bu) məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər. Bir neçə ilin içində”. Baxın, “Bundan əvvəl də, sonra da əmr Allahındır”. Yəni mütləq güc Allaha aiddir. “O gün möminlər sevinəcəklər”. Əbcədi 2010-cu il tarixini verir.

 

Adnan Oktarın 13 dekabr 2009-cu il tarixli Kanal 35 və TV Kayseri müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: Baxın, Kəhf surəsini açdım. Kəhf surəsində çox əhatəli olaraq hz. Mehdidən bəhs olunduğunu demişdim. Kəhf surəsi 61-ci ayədə: “Beləcə, ikisi” Hz. Musa ilə gənc köməkçisi, amma axırzamana baxan istiqamətiylə isə hz. İsa və hz. Mehdi, “İki dənizin birləşdiyi yerə çatdıqda”, iki dəniz harada birləşir? İstanbulda birləşir, elə deyilmi? Əbcədi 1984-cü il tarixini verir, yəni Mehdinin ilk çıxış illəri. Hələ tələbələrinin sayının çox az olduğu ilə işarə edir. Onsuz da burada da ”ikisi” deyir inşaAllah. 65-ci ayədə: “Öz dərgahımızdan mərhəmət əta etdiyimiz və Öz tərəfimizdən elm öyrətdiyimiz bəndələrimizdən birini (Xızırı) tapdılar”. Elmi Allah verir. Mən öyrəndim, mən aliməm demir. “Bəndələrimizdən birini (Xızırı) tapdılar”. Axırzamanda bu təbii ki, Xızıra işarə etməklə bərabər, axırzamana baxan istiqamətiylə Mehdiyə işarə edir. Çünki baxın, “Öz dərgahımızdan mərhəmət əta etdiyimiz”, Mehdiyə mərhəmət verilmişdir. “Və Öz tərəfimizdən özünə elm öyrətdiyimiz”, Mehdiyə xüsusi elm verildiyi hədislərdə ifadə edilir. Yəni, “Allah onu bir gecədə islah edər” -deyir. Xüsusi elmlərlə təchiz ediləcəyi ifadə edilir.

Adnan Oktar: “Bəndələrimizdən birini tapdılar”, əbcədi 2010-cu ili verir. Yəni 65-ci ayənin hamısı tam 2010-cu il tarixini verir, maşaAllah. Kəhf Surəsində, “Həqiqətən Biz onu yer üzərində möhkəmləndirib qüvvətləndirdik”. Əbcədi… ardı...

 

Adnan Oktarın 21 noyabr 2009-cu il tarixli Kral Qaradəniz və Kanal Urfa müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: “Biz elçiləri yalnız müjdə verənlər və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk”. Bu ayənin əbcədi əsrimizə işarə edir. Bununla yanaşı Mehdiyə də işarə edir. Çünki Kəhf surəsi Mehdi ilə əlaqəli bir surədir. Peyğəmbərimiz axırzamanda Əshabu-Kəhfin Mehdinin köməkçiləri olduğunu bildirmişdir. Bu nə deməkdir? Kəhf surəsi və Mehdi iç-içədir. “Kafirlər isə batil dəlilləri ilə haqqı aradan qaldırmaq üçün mübahisə edirlər”. Bu da kimdir? İddia edilən Ergenekon Təşkilatı, yəni dəccaliyət. “Onlar Mənim ayələrimə və xəbərdar olunduqları şeylərə istehza edirlər. Rəbbinin ayələri yadına salınarkən …”. Məsələn, biz də, ayələri xatırladırıq. “Onlardan üz döndərən, əvvəlcə öz əlləri ilə etdikləri günahlarını unudan adamdan daha zalım kim ola bilər?” Üz döndərir məsələn, izah edirsən, amma dinləmək istəmir. Öz işinə baxmaq istəyir. “Əvvəlcə öz əlləri ilə etdikləri günahlarını unudan adamdan daha zalım kim ola bilər?” Məsələn, yaxşılıqlar da etmiş, amma onları da unutmuş, gözəl ibadətləri olmuş, gözəl hərəkətləri olmuş onlardan da imtina etmiş. “Quranı anlamasınlar deyə, Biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik”. Bu mütəşabeh deyil. Allah bu insanları anlamayacaq, qavramayacaq şəkildə yaradır. Yəni “ölüdürlər” deyir. Allah: “Siz onu diri zənn edərsiniz” deyir. Allah onsuz da mövzuya açıqlıq gətirir, yəni bunlar yeriyən ölüdürlər. “Qulaqlarına da… ardı...

 

Adnan Oktarın 24 iyul 2010 tarixli HarunYahyaTv reportajından

 

ADNAN OKTAR: “Heç bir şey haqqında: “Mən bunu sabah mütləq edəcəyəm” demə. Ancaq: “Allah diləsə” (inşaAllah edəcəyəm de).” Mehdi (ə.s)-ın tələbələri də, ən çox “inşaAllahı Mehdi (ə.s)-ın tələbələrində eşidəcəyik. “İnşaAllah”ı, “maşaAllah”ı ən çox istifadə edənlər bu kilid sözlərlə dünyaya hakim olacaqlar. Dünyanın sirridir; “inşaAllah”, “maşaAllah”. Dünya hakimiyyətinin sirridir. Mehdi (ə.s) tələbələrinin sirridir. Kilid sözdür. Bu, Kəhf surəsində açıqlanmışdır. “Unuttuğun zaman Rəbbini zikr et.” Deməli, Axırzamanda unutqanlıq yayılacaq. İnsanlar bir çox şeyi xatırlaya bilməyəcəklər. Bədiüzzaman nə deyir? “Axırzamanda unutqanlıq artacaq” deyir, hədis var. Mehdi (ə.s)-ın dövrünün xüsusiyyətidir. Quranda nə deyir, bax; “Unutduğun zaman Rəbbini zikr et.” Deməli, Allahı zikr edənlər unutmağa qarşı beyinlərini daha güclü tutacaqlar. Allahı zikr edənin beyini daha sağlam olacaq. Yoxsa unutqanlıq daha da yayılacaq.

“De ki: “ümid edilər ki, Rəbbim məni bundan daha yaxın bir müvəffəqiyyətə yönəldər.” Qısa zamanda dünya hakimiyyəti olacaq. Bax, nə deyir? “Məni bundan daha yaxın bir müvəffəqiyyətə yönəldər ” Yəni 309 il deyil, çox qısa zamanda. 1980-də başlayacaq, 2020-də bitəcək. İnşaAllah. Bax, Allah Peyğəmbər (s.ə.v)-ə belə dua etdirir. “Bundan daha yaxın bir müvəffəqiyyətə yönəldər.” Qısa müddətdə dünya hakimiyyəti, inşaAllah. “Üç yüz il qaldılar,” 300 sayını xatırlayırsanmı, Berkerim? 313, 300.

ALTUĞ BERKER: Əstağfirullah, hocam.… ardı...