Peyğəmbərlər tarixi

Kəşfül-Ğummə kitabında belə nəql edilir: “Müsəlmanlar hz. Əli (ə.s) ilə hz. Fatimə (ə.s)-ın evləndiyini eşidincə və Peyğəmbəri (s.ə.v) təbrik edincə, hz. Peyğəmbər (s.ə.v) yoldaşlarına dönüb və Fatimə (ə.s) üçün dəf çalmalarını istəmiş və onlar da dəf çalmağa başlamışlar”.

(Ərbili, Əli ibn İsa, Kəşful-Ğumme, c. 1, s. 359, Mektebet-ü Beni Haşim, Tebriz, 1371)

 

Hz. Əli Qasidəi Ərcuzədə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in özünə Əbu Turab ləqəbini verməsinə səbəb olan hadisəni izah edərkən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə “Hadi olan Mustafa Adnan peyğəmbər” olaraq xitab edir.

Buna görə iki ad sahibi oldum. Bir də elə ləqəb ki, bundan əvvəl heç eşitməmişdim. Əbu Turab. Mənə bu ləqəbi vermişdi: “HADİ OLAN MUSTAFA (S.Ə.V) ADNAN PEYĞƏMBƏR”.

 

İmam Əli buyurdu: Şamda qərb tərəfindən qurğuşun rəngli at sahiblərini və sarı bayraqlıları gözləyin. Şama yerləşərlər. Bu, böyük aclıq və qırmızı ölüm dövrüdür. Bu hadisə də olduqda Dəməşq (ŞAM)-ın Haresta deyilən kəndinin dağılmasını gözləyin. Bu da olduqda QARACİYƏR YEYƏNİN OĞLU SÜFYANİ QURU VADİDƏN ÇIXAR. Şam minbərinə oturar. Bu hadisə də olduqda hz. Mehdinin xürucunu gözləyin. (Şerhu İhkakul Hak , 29-cu cild, səh. 587, Kitabul Cifr İmam Əli, səh. 676)

 Suriyadakı Dera şəhəri eyni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in diqqət çəkdiyi kimi quru, susuz və quraq bir torpaq parçasıdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də Süfyanın quru bir vadidən çıxacağına diqqət çəkmişdir. Həqiqətən də Suriya vətəndaş müharibəsisinin ilk qığılcımları; quru vadi olan, yəni Dera şəhərində uşaqların divara “Xalq nizamın yıxılmasını istəyir”. yazması üzərinə Bəşər Əsəd əsgərlərinin uşaqları nəzarətə götürməsi və işgəncə etməsi üzərinə inkişaf edən hadisələrlə atılmışdır.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i çox rahat şəhid edə bilərdilər, ən başında. Hər mərhələsində şəhid edə bilərdilər. Ayədə bu haqda belə deyilir: “İki tərəfdən sıxışdırılmışdınız”. Həm dağın üstündən həm dağın altından mühasirə var. Arada qalmış müsəlmanlar. Rahatca hamısını qılıncdan keçirərdilər, çox rahat, Allah əsirgəsin. Hər döyüşdə məğlub edə bilərdilər müsəlmanları.

HƏR DÖYÜŞDƏ MÖCÜZƏ OLMUŞDUR. AÇIN BAXIN UHUD, XƏNDƏK HAMISI MÖCÜZƏDİR. Rəsulullah (s.ə.v)-in onsuz da Bədrdə şəhid edilə bilməməsi bir çox insanın iman etməsinə vəsilə olmuşdur. Yəni normalda orada yüzdə yüz şəhid edilər. İndi dörd cəbhə var, dörd istiqamətdən sarılmış dairə şəklində, bir dənə əleyhdarları var; Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v). Adamların əlində gürz, ox, qılınc, hər şey var. Hədəfləri də ortada, Rəsulullah (s.ə.v). Bütün səhabələr arasında onsuz da şəhid edildi xəbəri yayılmış. Yəni mümkün deyil artıq, oradan diri çıxmasının qeyri-mümkün olduğunu deyirlər. Rəsulullah (s.ə.v) arslan kimi aralarından çıxdı. Heç bir şey də olmadı.

MEHDİYYƏT MÖCÜZƏ İLƏ OLACAQ BİR HADİSƏDİR. İndi normal zəmində İslamın dünyaya hakim olması qeyri-mümkündür. Yəni bu normal, bilinən şərtlərdə mümkün kimi görünür. Amma baxın BÜTÜN TƏBİƏT HADİSƏSİ DEDİKLƏRİ HADİSƏLƏR HAMISI MEHDİYƏ KÖMƏK EDƏCƏK ŞƏKİLDƏ OLUR HAZIRDA. Yəni təbiət hadisəsi olur onların deyişi ilə, xüsusi olaraq. Məsələn, mən sizə nümunə verim: Hz. Musanın səhabələri ilə, tələbələri ilə Fironun əlindən xilas olması normalda qeyri-mümkündür,… ardı...

 

 

TAHA SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

  1. “Musanın əhvalatı sənə gəlib çatdımı?” Allah mühüm mövzularda əvvəlcə mövzunu sual şəklində xatırladır. Kəhf mövzusunda da bu var. Xızır (ə.s) hekayəsində də bu diqqəti çəkir. Zülqərneyndə. Deməli əhəmiyyətli bir şeydir. Gəlməmiş. Gəlmədiyinə görə qeyb xəbəridir. Qeybdən məlumat gəlir.

 

  1. “O zaman o, bir od görüb ailəsinə demişdi: “Dayanın! Mən bir od gördüm. Bəlkə, ondan sizə bir köz gətirdim,” Atəş o dövrdə bir nemətdir. Atəşi mühafizə etmək üçün köz aparırlar ora-bura, sonra onu alovlandırıb istifadə edirlər. ya da odun yanında bir bələdçi tapdım!”

 

  1. “Oda yaxınlaşdıqda bir səda gəldi: “Ey Musa!”

 

  1. “Həqiqətən, Mən sənin Rəbbinəm. Başmaqlarını çıxart.” Bölgə tamamilə elektriklənmişdir. Rəhmani elektrik. Bədəninə keçməsi üçün, çünki ayaqqabısı o elektriki təcrid edir. Həm də nəzakət olaraq. “Çünki sən müqəddəs Tuva vadisindəsən!” Deməli, Tuvada bir şey var. “Müqəddəs vadi” deyir Allah, hələ də bu keçərlidir. O bölgədə, müqəddəs vadi Tuvada bir şey olduğu aydın olur. Ya bir şey saxlanır, ya da bir şey var.

 

  1. “Mən səni seçmişəm. Sənə vəhy olunanı dinlə!” Hz. Musa (ə.s)-a ilk dəfə vəhy gəlir.

 

  1. “Həqiqətən, Mən Allaham. Məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət et və Məni xatırlamaq üçün namaz qıl!” Bütün haqq dinlərdə namaz fərzdir. Musəvilikdə də… ardı...