sevgi

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-dəki CANLI REPORTAJI (17 DEKABR 2010)

 

“Onlara bir ayə gətirmədiyin zaman”, yəni onların şirk düşüncəsinə uyğun, onların xurafatlarına, onların mənasız inanclarına uyğun, azadlığı, gözəlliyi ortadan qaldıran tələbləri olur müşriklərin, münafiqlərin, bilirsiniz. “Onlara bir ayə gətirmədiyin zaman: “Sən onu (enməyən ayəni) toplasana” deyərlər. Yəni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə “sən çıxart, bir şey söylə” deyirlər. Peyğəmbər (s.ə.v) söyləməyincə nə edirlər? Peyğəmbər (s.ə.v)-in adına xurafat çıxarırlar. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir; “mən Qurana uyuram” deyir. “O zaman mən də Peyğəmbər (s.ə.v)-in adına bir şey çıxarım” deyir. “Peyğəmbər dedi ki” deyir.  “Eşitdim ki, eşitmişik ki, eşitmişlər ki.” Al sənə xurafat ondan sonra. Bax, “Sən onu (enməyən ayəni) yığıb-toplasana” deyərlər. Dedi ki: “Mən, yalnız mənə Rəbbimdən vəhy olunana uyaram.” “Qurana uyaram” deyir, Peyğəmbər (s.ə.v). “Bu, Rəbbinizdən olan bəsirətlərdir; iman edəcək bir qövm üçün hidayət və rəhmətdir.

“Quran oxunduğu zaman, dərhal onu dinləyin.” Yəni “söhbətə davam etməyin və susun, danışmayın. Diqqətinizi Qurana verin” deyir Allah. “Ümid edilir ki, rəhm edilmiş olarsınız.” Quran oxunarkən danışmaq haramdır. Məsələn, məscidlərdə görürəm qışqıra-qışqıra Quran oxuyurlar, yüksək səslə, gözəl. “Həmyerlim necəsən? Nə edirsən? Çoxdan bəri görüşə bilmirik.” Məscidin içində söhbət edir. Amma Quran da bir tərəfdən oxunur. Fikir vermirlər. Quran oxunduğunda, dinlənilər, susular. “Rəbbini, səhər axşam, yüksək olmayan… ardı...

 

Adnan Oktarın 6 fevral 2011 Kanal Avropa və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Muminun surəsi, Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Möminlər həqiqətən nicat tapmışdır. Onlar namazlarında huşu içində olanlardır.” Nə edəcəyimizi Allah bizə bildirir. Namazlarında huşu içində, namazını qılacaq və huşu içində olacaq. Beş vaxt fərz namazlarını, sünnələri qılacaq. “Onlar tamamilə boş şeylərdən üz çevirənlərdir.” Mənasız şeylərdən imtina edənlərdir. “Onlar zəkata bağlı söz və vəzifələrini mütləq yerinə yetirənlərdir.” Zəkat; yəni çox malı, pulu olduğunda onu ətrafa paylayır. “Və onlar ismətlərini, iffətlərini qoruyanlardır.” Yəni qeyri-qanuni əlaqəyə girmir, halalı ilə əlaqəyə girir.

“Ancaq yoldaşları, ya da sağ əllərinin sahib olduqlarına qarşı,” ya yoldaşı, halalı və yaxud nökəri, yəni özünü hibə etmiş bir qadın və yaxud  nökəri. Sağ əlinin dediyi, yəni ona aid olan qadın. Başqasıyla əlaqəyə girməyən, ona aid olduğunu açıqca ifadə edən, özünü ona bağlamış, hədiyyə etmiş. Bir şəkildə hibə etmiş qadın. “Münasibətləri xaric. Bu mövzuda qınanmış deyildirlər. Lakin, kim bunlardan başqasını axtarsa, artıq onlar sərhədi aşanlardır.”  Bax, Allah, sərhədin harada aşılanacağını söyləyir. “Onlar əmanətlərinə və əhdlərinə riayət edənlərdir.” Əmanət, bizə məsələn, bir əmanət verildi, deyilmi? İnsanlar bizə əmanətdir. Din bizə bir əmanətdir. Allahın kitabını qorumaqla mükəlləfik, vətəni qorumaqla mükəlləfik, deyilmi? Əmanətlər… ardı...

 

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (17 yanvar 2011)

ADNAN OKTAR: Bismillah, Həcc surəsi, 23-cü ayə, Şeytandan Allaha sığınıram. “Heç şübhəsiz Allah,”-baxın, Allah heç şübhə etməyin, deyir-“Heç şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri və yaxşı işlər görənləri”, yəni, iman etməli, sonra səmimi olaraq dini yaşamalıdır. “Ağacları altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcək, libasları da ipəkdən olacaqdır.” Deməli, qızıla, inciyə və ipəyə qarşı Allah bizə sevgi vermişdir. Həqiqətən də insanlar ipəyə baxdıqları zaman çox xoşlarına gələr. İnci gördükdə, xanımlar huşunu itirərlər. Həqiqətən qadına yaraşan bir bəzəkdir. Halalının yanında inci ilə bəzənmiş bir qadın çox gözəl olar. Məsələn, qızıl bilərzik-qızıl qadına həqiqətən çox yaraşır. Halalının yanında qızıllarla bəzənmiş, inciylə bəzənmiş bir qadın möhtəşəm gözəl olur, inşaAllah. “Biz onu (Quranı) açıq-aşkar ayələr nazil etdik, Şübhəsiz ki, Allah istədiyini doğru yola yönəldər.” Allah istədiyini doğru yola yönəldər, deyir.

 

Adnan Oktarın 3 fevral 2011 Samsun Aks Tv-dəki söhbətindən

Bismilləhirrəhmənirrəhim, Rəhman və Rəhim alan Allahın adıyla; Ey insanlar! Sizi tək bir candan xəlq edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın törədib yer üzünə yayan Rəbbinizdən qorxun! Adı ilə bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin! Həqiqətən, Allah sizə nəzarət edir.”

Hamımız tək bir nəfsdən yaradıldıq, Allahın ruhunu daşıyırıq. Mövcud olan bir vəziyyəti söyləyir Allah. İnsanlar bir kişi və bir qadından, Həvva anamızdan və hz. Adəm (ə.s)-dan çoxaldı. “Rəbbinizdən qorxub çəkinin.” Allahdan qorxmaq hər cür gözəlliyin, keyfiyyətin başıdır. Allahdan qorxan çox fövqəladə olar, gözəl olar. Həyatı da çox keyfiyyətli olar. Rəftarları çox mükəmməl olar. İlk öncə vicdanı çox gözəl olar. Ayıq olduğu müddət içərisində həmişə çox gözəl rəftarlar göstərər, Allah qorxusuna əsaslanaraq. “Bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq kəsməkdən çəkinin.” “Ananıza, atanıza, qohumlarınıza, böyüklərinizə qarşı sevgi dolu olun” deyir. Allahdan çəkinin; Allahın halallarına, haramlarına diqqət yetirin. Və yaxınlarınızı sevin. Qurana, dinə, İslama söz etmirlərsə, onlara qarşı qoruyucu, şəfqət dolu olun. Çünki ana-ata sevgisi çox zövqlü, gözəldir. Nənələr, babalar çox sevimli olarlar, onlar evin bəzəyidir. Xüsusilə, nənələr, babalar, deyilmi? Hər evə lazımdır. Mənim babam çox şahanə idi, nənəm çox şahanə idi.… ardı...

 

Adnan Oktarın 6 yanvar 2010 tarixli Qaziantep və Samsun Aks TV reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Təala : “Xeyr sən bu möhtəşəm yaradılışa” Allahın möhtəşəm yaratmasına “və onların inkarına” insanların inkar etməsinə “çaşdın qaldın (təəccübləndin) deyir. Yəni onların imansızlığına və Allahın yaratdığı bu ehtişama da heyrətlənirsən. “Onlar isə istehza (lağ) edirlər.” deyir.”Onlara (Quranla Allahın dəlilləri ilə) öyüd-nəsihət verildikdə düşünüb ibrət almazlar”. “Bir ayə (möcüzə) gördüklərində də, lağ edib əylənirlər”, yəni istədiyin möcüzəni göstər, istədiyin şeyi izah et lağ etmək küfrün əsas xüsusiyyətlərindəndir, gecə-gündüz lağ edər, “O yalnız dəhşətli bir səsdən (İsrafilin suru ikinci dəfə üfürməsindən) ibarətdir. Onlar dərhal (dirilib başlarına gətirilən müsibətlərə) baxacaqlar”.

Birdən, bütün insanlar yerdən qalxıb duracaqlar, belə çılpaq lüm-lüt olaraq qalxacaqlar. Nə baş verdiyinə bir məna verə bilməyəcəklər, huşunumu  itirdilər deyə çaşıb qalarlar, ərazini də tam tanıya bilməyəcəklər. Ətrafındakı insanları, kütləni tam qavraya bilməyəcəklər. Amma sonra tək bir nöqtəyə doğru qaçmağa başlayırlar. Dikili bir şeyə doğru qaçarlar, çağırıcıya uyarlar. Bax o zaman deyərlər ki: “Və deyəcəklər: “Vay halımıza! Bu, haqq-hesab (cəza) günüdür!”  Qəsd edilən budur, demək ki, biz öldük dirildik deyirlər. Amma şübhə edirlər, yəni yenə də anlaya bilmirlər. Yəni dirilib dirilmədiyini anlaya bilmir. Allah:  ““Bu (dünyada)… ardı...