darvinizm

Adnan Oktarın 19 fevral 2011 Kahramanmaraş Aksu və Qaziantep Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

 

Adnan Oktar: Nəhl surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. 26-cı ayə; “Onlardan öncəkilər də hiylə qurmuşdular”. “Daha əvvəlki dəccallar da hiylə qurmuşdular” -deyir Allah. “Sonra Allah onların tikililərini özülündən dağıtdı,” biz də nə edirik darvinizmin təməllərinə vururuq, kökünə vururuq. “Tavanları başlarına uçdu”. Darvinizmi təpələrinə keçirtdikmi? Keçirtdik. “Və əzab onlara gözləmədikləri yerdən gəldi” heç gözləmədikləri bir ölkədən, heç gözləmədikləri bir şəhərdən, heç gözləmədikləri bir insandan darvinizmə ən böyük zərbə gəldi. Onlar da təəccübləndilər, biz də təəccübləndik maşaAllah. Və darvinizm çökdü. “Onlar ağacları altından çaylar axan Ədn bağlarına girəcəklər. Orada onların ürəklərinin istədikləri hər şey vardır. Allah müttəqiləri belə mükafatlandırır”. Altından çaylar axar, çünki çay sevgisi var içimizdə. Bax, “Orada onların ürəklərinin istədikləri hər şey vardır”. Nə qədər şey diləyə bilər bir insan? Sonsuz diləmə imkanı var deyil mi? “Sonsuz dilədiyinizi, nə istəyirsinizsə edəcəyəm” -deyir Allah. “Diləyin cənnətdə nə istəyirsinizsə edəcəyəm” -deyir Allah. “Allah müttəqiləri belə mükafatlandırır” -deyir Allah. “Sonsuza qədər sonsuz istədiyinizi yerinə yetirəcəyəm” -deyir Allah. Baxın “sonsuza qədər, sonsuz istəklərinizi yerinə yetirəcəyəm”. MaşaAllah. “O kəslər… ardı...

 

Adnan Oktarın 22 aprel 2011 A9 Tv və Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Artıq onların tapınmaqda olduqları şeylər mövzusunda, əsla şübhədə olma.” Yəni əsrimizə  işarə edən tərəfiylə; darvinizmlə, materializmlə əlaqədar, əsla şübhəyə düşmə, yəni onlara əsla fikir vermə, inanma, “Daha əvvəllər, ataları necə tapınırdılarsa,” yəni necə Misir dövründə darvinizmə tapınırdılarsa, necə şumerlilər dövründə, qədim Yunanıstanda darvinizmə tapınırdılarsa, “bunlar da ancaq belə tapınırlar. Şübhəsiz Biz, onların paylarını azaltmadan onlara ödəyəcək olanlarıq.” “Darvinizmin, materializmin nə olduğunu Mən onlara axirətdə göstərəcəyəm” deyir Allah. Yəni “darvinizmə, materializmə uymağın nə mənanı verdiyini, o mənada bir həyat meydana gətirərək, onların o etina etdiyi həyatı meydana gətirərək, onlara yaşadaraq, nə olduğunu tam göstərəcəyəm” deyir. “Madam, təsadüfən yaradıldığınıza inanırsınız” deyir Allah, mənəvi cəhətdən, “onun meydana gətirəcəyi mühiti görəcəksiniz” deyir. “İnsanlar nə şəkilə gəlir, yer nə şəkildə olur, istilik nə şəkildə olur, suyun dadı nə şəkildə olur görəcəksiniz” deyir Allah, inşaAllah, mənəvi cəhətdən. Quranın ayələrinə görə, Quranın işarələrindən bunu anlayırıq.

photo-qurani-kerim

 

“Ümmətimin içində qorxunc hadisələr olar, İNSANLAR SIĞINMAQ ÜÇÜN ALİMLƏRİNİN YANINA GƏLƏRLƏR VƏ BİRDƏN-BİRƏ ONLARIN MEYMUN VƏ DONUZ OLDUQLARINI GÖRƏRLƏR.” (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve AhirZaman Alametleri Muhtasaru Tezkiretil Kurtubi, səh. 470)     

 

Axırzamanda bir qisim saxta din alimləri darvinizmi müdafiə edəcək və özlərinin təkamüllə meydana gəldiklərinə inanacaqlar. Özlərinin meymun, yəni bir növ heyvan olduqlarını iddia etdikləri üçün Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də bu kəsləri “meymun” olaraq xarakterizə etmiş; “meymunlar kimi olacaqlarını” xəbər vermişdir.

 

Hədisdə ayrıca bəzi saxta din alimlərinin də, donuz kimi inadkar, sərt, sevgisiz, təcavüzkar, hər tapdığını yeyən, şəfqətsiz və ruhsuz olacaqlarına işarə edilmişdir.

R0042

 

Mehdinin vəzifəsi darvinizmin etibarsızlığını göstərib, yaradılışı isbat etmək olacaq

Hz. Mehdi bütün yer üzünə din əxlaqının hakim olmasına vəsilə olacaq adamdır. Hz. Mehdinin elmi mübarizəsinin ilk mərhələsi materialist, ateist, darvinist düşüncələri təməldən yıxmaq və Yaradılışı isbat etmək olacaq. Çünki hz. Mehdinin ortaya çıxacağı Axırzamanın ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri inkarçı, ateist, materialist düşüncə və axınların çox məşhur olması, bu səbəblə, insanların böyük əksəriyyətinin din əxlaqından uzaq olmalarıdır. Bədiüzzaman Səid Nursi də, Axırzamanın ən əhəmiyyətli təhlükələrindən birinin ateist fəlsəfələr olacağını bildirmiş, xüsusilə darvinist və materialist fəlsəfələrin ateizmə zəmin hazırlayacaqlarına diqqət çəkmişdir:

Tabiyyun, maddiyun fəlsəfəsindən (darvinist, materialist və ateist fəlsəfənin) təvəllüd edən bir cərəyanı-nəmrudanə, (doğan inkarçı bir axın) getdikcə Axırzamanda fəlsəfəi-maddidir (materialist fəlsəfə) vasitəsiylə intişar edərək (yayılaraq) qüvvət tapıb, üluhiyyət (Allahın varlığını) inkar edəcək bir dərəcəyə gəlir. (Allahı tənzih edirik) (Emirdağ Lahikası, səh. 259)

Bu səbəblə, Bədiüzaman, hz. Mehdinin birinci vəzifəsinin, materializm fikriylə, yəni Allahı inkar etmək məqsədilə qurulmuş darvinist, materialist və ateist fəlsəfələrlə mübarizə etmək və bu fəlsəfələrin insanlar üzərindəki təsirini tam mənasıyla qaldırmaq olacağını ifadə etmişdir:

Və onun (hz. Mehdinin) üç böyük vəzifəsi olacaq: Birincisi: Fənn və fəlsəfənin tasallutiylə (təsiriylə) və maddiyun və tayabiiyyun taunu (darvinizm, materializm və ateizm epidemiyasının), bəşər içinə intişar etməsiylə (insanlar arasında yayılmasıyla), hər şeydən əvvəl fəlsəfəni… ardı...