münafiq

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TVDƏKİ CANLI REPORTAJI (1 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: Allah Əhzab surəsində, 10-cu ayədə; Onlar sizə həm üstünüzdən, həm alt tərəfinizdən gəlmişlərdi; gözləriniz hədəqəsindən çıxmış, ürəkləriniz ağzınıza gəlmişdi. Və siz Allah haqqında (bir sıra) zənlər edirdiniz.” Baxın, indi münafiqlər mənfəətləriylə zidd olduğunda, onların imkanları əllərindən alındığında və yaxud mənfəətləri əllərindən gedəcəyini düşündüklərində ilk olaraq Allah haqqında sui-zənnə başlayarlar. Yəni Peyğəmbər (s.ə.v)-ə əks olması, yaxud Mehdi (ə.s)-ə əks olması əslində birbaşa imansızlıqdan qaynaqlanır.

Yəni o, oraya baxıldığında sanki onların problemi Peyğəmbərləymiş, yaxud Mehdiyləymiş kimi görünməklə yanaşı əslində Allahladır. Yəni Quran buna işarə edir. Orada iman edənlər sınanmış və şiddətli bir sarsıntı ilə sarsıntıya  məruz qalmışlardı.” Belə bir vəziyyətdə möminə heç bir şey olmaz. İmanını mühafizə edər. Hətta şövqü artar, cəhdi artar. “Münafiqlər və ürəklərində xəstəlik olanlar” münafiqlər artıq xəstəlikdən keçmiş, şeytan olmuşlar. “Və ürəklərində xəstəlik olanlar” da bunlar da münafiq olmağa namizəddirlər, amma müsəlman olmağa da uyğundurlar.

Bax, “Münafiqlər və ürəklərində xəstəlik olanlar Allah və Elçisi bizə boş bir aldanışdan başqa bir şey vəd etmədi deyirdilər.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) o zamanlar deyir; “hakimiyyət olacaq, İslam əxlaqı yayılacaq, Allahın dini dünyaya hakim olacaq, daha Axırzamanda da hakim… ardı...

 

Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (2 Noyabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: Münafiqun surəsi, 4 “Sən onları gördüyün zaman cüssəli bədənləri  xoşuna gəlir.” Yəni xarici görünüş olaraq bəzəkli-düzəkli gəzirlər, bəyənərsən, deyir. Yəni bilmədiyi üçün normal bir şey zənn edir. “Danışdıqları zaman da onları dinləyərsən.” Çünki sünnədən, itaətdən, əxlaqdan, namusdan, halbuki, sıfır nömrə əxlaqsız və namərddirlər. Çünki onlarla birlikdə olan qadınlar da, münafiqun və münafuqat eyni hökmdədir, onların nikahı da düşmüş olur. Onların birliyi də qeyri-qanuni əlaqədir, yəni fahişəlikdir. Hər ikisi də fahişə hökmündədir. Çünki münafiqin nigahı olmaz, nigahı etibarsızdır. Münafiqin hər şeyi küfrdür, cəhənnəm əhli olmuş olurlar. Amma, “danışdıqları zaman da onları dinləyərsən.” Məsələn, Bədiüzzamanla əlaqədar, münafiqlər o zaman çıxırdılar, adamın biri Bədiüzzaman 60 cəhətdə əhli sünnəyə uyğun deyil deyir, münafiq saqqalını oxşayır, azğın. Haradan anladın, deyirsən. İzah edim, deyir. Bir öskürür, uzun-uzun həqiqətən izah edir. Əgər adam elm sahibi deyilsə, inanar. Bədiüzzamana elə böhtan atanlar olmuşdu mu, Berkerim?

ALTUĞ BERKER: Əlbəttə ki, hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: İzah et bir az baxaq, inşaAllah.

ALTUĞ BERKER: Əstağfirullah, hocam. Ona baxmayaraq, onlara siz ilişməyin deyirdi, hocam, Bədiüzzamana o böhtan atanlar olmuşdu, hocam.

ADNAN OKTAR: Təbii ki, bax, Bədiüzzaman nə deyir? “Əsla onlara ilişməyin” çünki murdardır. Çünki münafiq olduqları… ardı...

 

ADNAN OKTARIN SAMSUN AKS TV VƏ TV KAYSERİDƏKİ CANLI REPORTAJI (3 OKTYABR 2010)

 

“Onlardan kimisi də: And olsun, əgər bizə bol lütfkarlığından versə, həqiqətən, sədəqə verəcəyik və salehlərdən olacağıq, deyə Allaha əhd etmişdir. Onlara, Öz bol lütfkarlığından verincə isə, onunla xəsislik etdilər və üz çevirdilər; onlar belə arxa çevirənlərdir” (Tövbə surəsi, 75-76)

 

ADNAN OKTAR: Münafiqin doymaq bilməyən maddi ehtirası olar. Yəni nəyə yaradığı da müəyyən olmaz, həmişə münafiqlər yığmaq istəyər. Xərcləmək istəməz, Allahın hikmətidir, Allah onlara elə qəribə bir xəstəlik vermişdir. Onsuz da cinayət törətməsinin də əsas səbəblərindən biri də odur. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yanından ayrılmalarının səbəbi odur və ya hz. Mehdi (ə.s)-a düşmən kəsilmələrinin səbəbi də odur. Yəni getdiyi yerdə daha çox qazanc qazanacağını düşünərək gedər. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yanında rahatlayır, iqtisadi vəziyyəti yerində, amma indi daha çoxunu istəməsi mövzusu gündəmdə olduğu üçün, mallara və oğullara qovuşma ehtirası olduğu üçün Peyğəmbər (s.ə.v)-in yanında da dayana bilmir. Münafiqin başı həmişə çöldə qalar. Həmişə daha çox, həmişə daha çox, həmişə daha çox ruhu onu, münafiqi boğar. Onun üçün münafiq həmişə yer dəyişdirər, sadiq olduğu heç kim yoxdur. Bir ora gedər, bir bura gedər; daima axtarar, bir şeylər axtarar, yəni mal əldə etmək istəyər, pul əldə etmək istəyər. Allah verməsin,… ardı...

 

ADNAN OKTARIN SAMSUN AKS TV VƏ TV KAYSERİDƏKİ CANLI REPORTAJI (3 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Onlar andlarını sipər edib insanları Allah yolundan döndərdilər. Həqiqətən, onların törətdikləri əməllər necə də pisdir!” (Munafiqun surəsi, 2)

 

Bax, münafiqlərin sipərə ehtiyacı var, Quran buna diqqət çəkir. Sipər, and; and nədir? Allahı xatırlamaq. Münafiq nə edər? Quranı sipər edər, hədisi sipər edər, İslam alimlərini sipər edər. Onların arxasından müsəlmanlara yaxınlaşar və müsəlmanlara hücum edərkən də Quranı şərh edərək, alimlərin sözlərini təhrif edərək və öz məqsədinə uyğun hala gətirərək hücum edər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) zamanında elə idi. Quran ilə hərəkət edirdilər. Amma Quranı istifadə edərkən dillərini əyib bükürdülər. Yəni ayədə də o ifadə edilir. “Dillərini əyib bükərlər” deyir. Yəni öz mənfəətinə uyğun hala gətirir. Məsələn, deyir ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “cihada çıxaq; təbliğ etməyə, İslamı yaymağa” “Ya Rəsulullah (ə.s), ayə var” deyir “analarınız, oğullarınız”. Məsələn, “Allah evlənin deyir” deyir “ayə var” “Yaxınlarınızı qoruyun deyə ayə var, əgər icazə versəniz, mən bu ayəni tətbiq etmək istəyirəm” deyir. Yaxşı, cəhd nəyi əmr edir? Bütün müsəlmanları qurtarmağı əmr edir. O nə deyir? “Mən ailəmi qurtarmaq istəyirəm” deyir. Ailəni niyə qurtarmaq istəyirsən? “Çünki miras qalacaq, yemək bişirəcək, gedib yatacaq, rahatlayacaq, onu təhlükələrdən qoruyacaq. Cəhddə nə var? Təhlükə var, ac qalmaq var, susuz qalma var, yaralanma var, həbs edilmə var. Münafiq bunu istəməz. Münafiq onsuz da Allaha xidmət etmək istəməz, dinə xidmət etmək istəməz. Onun üçün də bu tərz bir stil yaradır.

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-dəki CANLI REPORTAJI (22 DEKABR 2010)

 

Şeytandan Allaha sığınıram. Yunis surəsi, 15. “Onlara ayələrimiz açıq-aşkar sənədlər olaraq oxunduğunda,” baxın, onlara Quran ayələri açıq-aşkar sənədlər; baxın bağlı deyil. Dəqiq, aydın olar, “açıq sənədlər olaraq oxunduğunda”. Mövzunu açıqlayacaq, dəqiqləşdirəcək, aydınlaşdıracaq, dəqiqliklə “oxunduğunda, Bizimlə qarşılaşmağa ümid etməyənlər,” münafiqlər, fırıldaqlar, əhli küfr. “Deyərlər ki: “Bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir.” Bax, xurafatçıların məntiqi. “Bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir.” Bu, necə olacaq? Xurafat ilə olar. Münafiqin dini xurafat üzərində quruludur. Quran  üstəlik xurafat və yaxud mənə vəhy gəldi deyər, yeni əlavələr edər. “De ki: “Mənim onu öz nəfsimə görə dəyişdirməyim mənim üçün mümkün deyil.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranda nə varsa mən onu xəbərdar edənəm, deyir. “Mən, yalnız mənə vəhy olunana uyaram.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranda nə vəhy olunursa, deyir mən ona uyuram. Peyğəmbər (s.ə.v) mən özbaşıma, öz düşüncəmə görə hərəkət etmərəm, deyir. Nəyə görə hərəkət edirmiş? “Mən, yalnız mənə vəhy olunana uyaram. “Qurana görə hərəkət edərəm. “Əgər Rəbbimə üsyan etsəm, həqiqətən, mən böyük günün əzabından qorxaram.” deyir. Peyğəmbər (s.ə.v) üsyan edə bilməz, inşaAllah. On dördüncü ayədə də;  “sizi yer üzündə xəlifələr etdik.” Deyir. Bunun əbcədi 2048-dir. “Bir də deyərlər ki: “Rəbbindən üzərinə bir ayə (möcüzə) endirilərdi”. İzah edirəm, bir mələk gəlsin, bu adamın Mehdi (ə.s) olduğunu söyləsin, kimi. “Rəbbindən üzərinə bir ayə (möcüzə) endirilərdi”. Küfr, münafiqlər bunu söyləyir. “De ki: “Qeyb yalnız Allahındır, siz gözləyin; mən də sizlərlə birlikdə gözləyənlərdənəm.”