haqq

Adnan Oktarın 9 iyun 2011 A9 Tv və Samsun Aks Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Taha surəsi 123, “Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir” Əbcədi; 1982-dir. “Kim Mənim hidayətimə uyarsa” kim Mehdimə uyarsa, “artıq o azmaz və bədbəxt olmaz.” Taha surəsi, 112 “Kim də bir mömin olaraq, saleh əməllər etsə, artıq o, nə zülmdən qorxsun, nə haqqının əskik tutulmasından” Yəni “son dərəcə könlü rahat olsun” deyir Allah. “Ona zülm də olmaz, haqqı da əlindən alınmaz” deyir, inşaAllah. Amma “səmimi olacaq” deyir, o qədər. Səmimi olacaq. Allah ayədə də “səmimi olan qullarım xilas olar” deyir, bilirsən.

quran_kitabiŞeytandan Allaha sığınıram. Casiyə surəsi, 32, “Həqiqətən Allahın vədi haqdır,” əbcədi 2031 tarixini verir. Allah nəyi vəd edir?  İslam Birliyini, Türk İslam Birliyini. “Qiyamət-saatına heç bir şübhə yoxdur” deyildiyi zaman, siz: “Qiyamət-saatı da nə imiş, biz bilmirik; biz yalnız bir zənn (və təxmin) edirik; biz qəti olaraq inanmırıq” demişdiniz” deyir Allah, ayədə.

 

ADNAN OKTARIN A9 TV, KAHRAMANMARAŞ AKSU TV VƏ KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(21 APREL 2011; 22:00)

 

“Salam əleykum. Səhər günəşini qısqandıracaq qədər gözəl doğan, hörmətli Məhəmməd Adnan hocamız.” Günəş qısqanmaz, qibtə edər, maşaAllah, inşaAllah. Biz də günəşə qibtə edirik, inşaAllah. “Bizim günəşimizsiniz, sizinlə get-gedə daha çox işıqlanırıq, inşaAllah. Hocam, bu ayəni bir çox dəfə açıqladınız bilirəm, amma “təkrarda fayda vardır” demişdiniliz. Xahiş etsəm, “yəhudi və xristianları dost tutmayın” (Maidə surəsi, 51) ayəsini təkrar açıqlayarsınızmı? Təşəkkür edirəm, canım hocam. Əllərinizdən çox-çox öpürəm. Murad Barış Coşğun.” “Yəhudi və xristianları dost tutmayın.” (Maidə surəsi, 51)

1

“Maidə surəsi, 51. Daha haradan gəlir, 49. Daha da geriyə baxdığımızda Maidə surəsi 44-cü ayənin ifadə şəkli çox vacibdir; axışı. Başlanğıcından etibarən baxmaq lazımdır ayəyə. Tam o anda deyil. Ayə bir mövzunu izah edər, izah edər, izah edər, izah edər, son nöqtəni orada qoyar bəzən və yaxud yenə davam edər. Şeytandan Allaha sığınıram. “Həqiqət budur ki, Biz Tövratı, içində bir hidayət və nur olaraq endirdik.” Deməli, insanların hidayətinə səbəb olur Tövrat və bir nurdur. Haqq qisimlərinin xüsusiyyəti budur. “Tövrat deyə bir kitab yoxdur” deyə bilmərik indi, Tövrat var. Təhrif olmuş qisimlər etibarsızdır, amma etibarlı olan qisimləri hidayət və nurdur.

“Təslim olmuş peyğəmbərlər, yəhudilərə onunla hökm edərdilər. Məlumatlı… ardı...

 

Adnan Oktarın 25 dekabr 2010 Kahramanmaraş Aksu tv və Qaziantəp Olay tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bismillah, Səba surəsi 26, şeytandan Allaha sığınıram. “De ki: “Rəbbimiz (qiyamət günü) bizi bir yerə toplayacaq, sonra da haqq ilə aramızı ayıracaq. O, (gerçək hökmünü verərək haqq ilə batilin arasını) açandır, (hər şeyi haqqıyla) biləndir”. “O, (gerçək hökmünü verərək haqq ilə batilin arasını) açandır, (hər şeyi haqqıyla) biləndir”. Bu ayənin əbcədi 2010 tarixini verir. Eyni zamanda Mehdiyyətə işarə edən bir ayədir.  Allaha burada xitab var, amma Mehdiyyətə də ikinci işarə var. Baxın, “O, (gerçək hökmünü verərək haqq ilə batilin arasını) açandır”.

Deməli, Allah haqq ilə batilin arasını 2010-dan sonra daha da şiddətləndirəcək, Darvinist, materialist düşüncəylə Mehdi (ə.s) camaatı arasında böyük bir uçurum olduğunu xalq görəcək. Və hər şeyi haqqıyla Allahın bildiyini görəcəklər. Əbcədi də 2010 tarixini verir.  Bu ayə hər dövrə baxır, amma Mehdiyyət dövrünə baxdığı da açıqca görülür. 28-ci ayə; “Biz səni ancaq bütün insanlara, bir müjdə verici və xəbərdar edən olaraq göndərdik, ancaq insanların çoxu bilmirlər”. Mehdi (ə.s)-ı biləcəklərmi?

İnsanların çoxu başlanğıcda bilməyəcəklər. “Onlar: “Əgər doğrunu söyləyirsinizsə, bu vəd etdiyiniz nə zamandır?” deyərlər”. Mehdiyyət nə vaxt hakim olacaq, İsa Məsih (ə.s) nə vaxt enəcək, İslam Birliyi nə vaxt hakim olacaq? “De… ardı...

 

…bəli,yüzlərlə  müqəddəs qəhrəmanları yetişdirən, minlərlə mənəvi komandirləri ümmətin başına keçirən və Quran həqiqətləri ilə, imanın nuru ilə və İslamiyyətin şərəfiylə bəslənən, inkişaf edən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xalqı, ümməti, ƏLBƏTTƏ AXIR ZAMANDA, İSLAM  DİNİNİN,  QURANI KƏRİMİN VƏ HZ. MƏHƏMMƏDİN SÜNNƏSİNİN CANLANDIRILMASIYLA, ELANI İLƏ, HÖKMLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ İLƏ, BAŞ KOMANDİRLƏRİ OLAN BÖYÜK MEHDİNİN  QÜSURSUZ ƏDALƏTİNİ VƏ HAQQA UYĞUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTƏRMƏLƏRİ ÇOX MƏQBUL OLMAQLA BƏRABƏR, ÇOX  LAZIM VƏ LAZIMLI VƏ İCTİMAİ  HƏYATDAKI  PRİNSİPLƏRİN GƏRƏYİDİR. (Şüalar, 510)

5bgeqfm1