yaymaq

Adnan Oktarın 27 fevral 2011 Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

 

Allah nə deyir; “gecikmədən” deyir. Təcili. Dəccal çıxdısa, gecikmək olmaz. “Gecikmədən Firona,” dəccala, “gedərək deyin ki: “Həqiqətən biz, aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik.”” “Allah bizi Mehdi olaraq göndərdi, hidayət elçisiyik” deyirlər, inşaAllah. “İsrailoğullarını bizimlə birlikdə göndərməyin üçün (sənə gəldik).” “Burax bizləri” deyirlər, “müsəlmanları burax. Rahatlayaq.” “(Getdilər və Firon:) Dedi ki:” Dəccal deyir ki; “Biz səni içimizdə daha uşaqkən böyütmədikmi?” Daha kiçikkən biz səni böyütmədikmi deyir. Hz. Mehdi (ə.s) da eyni şəkildə böyük bir şəhərdə böyüyəcəkdir.

“Sən ömrünün bir neçə ilini aramızda keçirmədinmi?” Onu öz ağlıyca başına vurur, axmaq olduğu üçün dəccal. Mehdilər həmişə dəccallarla iç-içə olublar, görürsünüzmü? Dəccallara çox yaxın yaşamışlar. “Sən ömürünün bir neçə ilini aramızda keçirmədinmi? Və sən, edəcəyin işi (cinayəti) də işlədin; sən nankorlardansan.” Ona böhtan atır, təhqir edir. “(Musa) Dedi ki: “Mən onu etdiyim zaman cahillərdən idim.”” “Qəsdən etmədim” deyir. “Sizdən qorxunca da, dərhal aranızdan qaçdım; sonra Rəbbim mənə hökm (və hikmət) verdi və məni göndərilən (elçilərdən) etdi.” “Məni Mehdi etdi, məni təbliğçi etdi” deyir, inşaAllah. “Mənə qarşı lütf-dediyin nemət də, İsrailoğullarını kölə etməyinə görədir.”

Yəni “mənə lütf kimi göstərdiyin, nemət kimi göstərdiyin, başıma vurduğun hadisə də İsrailoğullarını kölə olaraq aldın” deyir, “kölə olaraq… ardı...

 

Hz. Mehdi dünyanın dörd bir tərəfinə sevinc və məmnuniyyət yayacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın yaranları (dost və yoldaşları) aləmin hər yerinə ayaq basıb, hər yerdə qüdrəti əllərində saxlayacaqlar, hər kəs və hər şey onlara itaət edəcək, hətta səhradakı yırtıcı heyvanlar və ovlar (yırtıcı), quşların hamısı və hamısı onların riza və razılığını qazanmaq istəyəcəklər. (İkmal’üd Din. Bihar’ül Envar, cild. 52, səh. 327)

Bu din elçiləri, səlah (dinclik, rahatlıq, düzəltmə və yaxşılaşdırma) və ədalət elçiləri elə bir sevinc və məmnuniyyət gətirəcəklər ki, hz. Mehdi(ə.s)-ın səhabələrinin ayaq basdığı ​​yer başqa yerlərə qarşı iftixar edəcək. (İkmal’üd Din. Bihar’ül Envar, cild. 52, səh. 327) 


guzelahlak10

 

Hz. Mehdi (ə.s) okeana bənzəyən Qurani-Kərimi bütün dünyaya yayacaq

“Ey inananların Əfəndisi bizə sənin Mehdi (ə.s)-ın haqqında xəbər ver.” İnananların Əfəndisi dedi ki: “NƏSİLLƏR GƏLİB KEÇƏR VƏ İNANANLARIN SAYI AZALAR, DOĞRULUĞUN ARDICILLARI VƏ DİNİN DƏSTƏKLƏYİCİLƏRİ GEDƏR, SONRA O (MEHDİ) GƏLƏR… O (MEHDİ) VAHƏLƏRDƏN İBARƏT OLAN BİR DÜNYA SULAYACAQ VƏ TÜKƏNMƏYƏCƏK BİR OKEANDIR.” (Mənbə: Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan nəşriyyat, tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184.)

 

R0366Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət olunan bu hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan sonra dünya səviyyəsində böyük bir təsir meydana gətirəcəyi ifadə edilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s) tükənməyən bir okeana bənzəyən Qurani-Kərimi bütün dünyaya yayacaq, Quran əxlaqını insanlar arasında mənimsədib təsirli qılmağa vəsilə olacaq. Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın Quran əxlaqını dünya səviyyəsində mənimsətməsindəki müvəffəqiyyəti Rəsulullah (s.ə.v)-in dilindən hər zamankı mükəmməlliyi ilə ifadə edilmişdir.

 

 

 

BİZ, İMANI QURTARMAQ VƏ QURANA XİDMƏT ETMƏK ÜÇÜN, MƏKKƏDƏ OLSAQ DA BURAYA GƏLMƏK LAZIMDI …

 

                               BƏDİÜZZAMAN SƏİD NURSİ

 

DÖRDÜNCÜSÜ: SƏNİN MƏKTUBUNDAN  MƏNİM İSTİRAHƏTİMİ VƏ ƏGƏR İXTİYARIM OLSA, MƏNİM ŞAM VƏ HİCAZ TƏRƏFİNƏ GETMƏYİMƏ DAİR SİZİN HÖKUMƏT-İ HAZIRAYA MÜRACİƏT MADDƏSİ İSƏ:

ƏVVƏLA:
BİZ, İMANI QURTARMAQ VƏ QURANA XİDMƏT ÜÇÜN, MƏKKƏ DƏ OLSAQ BURAYA GƏLMƏK LAZIMDIR. ÇÜNKİ, ƏN ÇOX BURADA EHTİYAC VAR. MİNLƏRLƏ RUHUM OLSA, MİNLƏRLƏ XƏSTƏLİKLƏRƏ MÜBTƏLA (TUTULMUŞ) OLSAM VƏ ZƏHMƏT ÇƏKSƏM, YENƏ BU MİLLƏTİN İMANINA VƏ SƏADƏTİNƏ XİDMƏT ÜÇÜN BURADA QALMAĞA QURANDAN ALDIĞIM DƏRSLƏ QƏRAR VERDİM VƏ VERMİŞİK.

İkincisi: Mənə qarşı hörmət yerinə təhqir görmək nöqtəsini məktubunuzda bəyan edirsiniz. “MİSİRDƏ, AMERİKADA OLSAYDINIZ, TARİXLƏRDƏ HÖRMƏTLƏ YAD EDİLƏCƏKDİNİZ” DEYƏRSİNİZ.

Əziz, diqqətli qardaşım,

BİZ, İNSANLARIN HÖRMƏT VƏ EHTİRAMINDAN (HÖRMƏT GÖSTƏRMƏSİNDƏN) VƏ ŞƏXSİMİZƏ AİD HÜSNÜ-ZƏNN VƏ TƏKLİF VƏ HEYRANLIQLARINDAN, BƏYƏNMƏLƏRİNDƏN MƏQSƏDİMİZ ETİBARİLƏ HƏQİQƏTƏN QAÇIRIQ. XÜSUSƏN AÇIQ BİR RİYAKARLIQ OLAN ŞÖHRƏTPƏRƏSTLİK VƏ CAZİBƏDAR BİR ÖYÜNMƏ (ÖZÜNÜ BƏYƏNDİRMƏYƏ ÇALIŞMAQ) OLAN TARİXLƏRƏ PARLAQ KEÇMƏYİ VƏ İNSANLARA YAXŞI GÖRÜNMƏK İSƏ, NURUN BİR ƏSASI VƏ PEŞƏSİ OLAN İXLASA ZİDDİR. ONU… ardı...