Allah

Adnan Oktarın 24 dekabr 2009-cu il tarixli Çay TV və Maraş Ağsu TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram, Ənam surəsi,De: “Acizanə və gizlicə: “Əgər bizi bundan qurtarsan, əlbəttə ki, şükür edənlərdən olarıq” – deyə yalvardığınız zaman sizi qurunun və dənizin zülmətlərindən xilas edən kimdir?” Məsələn, bəzən xərçəng xəstəliyinə tutulur dua edir keçir, birdən azır yenidən nizamı pozulur. Və yaxud bir qəzaya uğrayır, dua edir yol qəzasını dəf edir.

Bu şiddətli ərköyün bir haldır. Halbuki insanın başına belə bir şey gəldiyində Allaha daha şiddətli, daha qərarlı dönər. Amma bəzi kəslər tam tərs bir rəftar göstərərlər. De: “Ondan və bütün başqa sıxıntılardan sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə də şərik qoşursunuz””. Mən xilas oldum deyir, elə gözüaçıq, cəld idimki qurtuldum deyir. Çox yaxşı bir həkim tapdım deyir, yaxşı da pul verdim məqsədəuyğun xəstəxananı tapdım, məni qurtardılar deyir. Halbuki onu Allah qurtarar, ən yaxşı xəstəxanaların meyitxanaları doludur. Yəni hara xilas olursan, elə deyilmi? Hər gün oradan insan ölüsü çıxır.

Ənam surəsi, 82-ci ayə: “İman gətirib imanlarını zülmə qatışdırmayanlar əmin-amanlıqdadırlar. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır!” İman ediləcək, amma zülmlə qarışdırılmayacaq, məsələn iman edir, amma əxlaqsızlıq edir, zülm edir, insanları tərsləyir. Allaha şükür edir, Allahdan bəhs edir, hətta namaz… ardı...

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (17 DEKABR 2010)

 

Əraf surəsi, 188. Şeytandan Allaha sığınıram “De ki: “Allahın diləməsindən savayı özüm üçün faydadan və zərərdən (heç bir şeyə) malik deyiləm.” Deməli, qlobal dediyin artıq almaya, armuda qlobal gözlə baxa bilərsən, dünyadakı inkişaflara; hamısına Allah sahibdir. İnsan dediyin Allahın yaratdığı bir təcəllidir, kölgə varlıqdır. Qlobal güc dediyin onlardan meydana gəlir. “Əgər qeybi bilsəydim, şübhəsiz, xeyirlə etdiklərimi artırardım.” Amma Allah, zamanla Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə qeybi bildirir. Qeybin hamısı mənasında, qeybin hamısını bilmərəm, Allahın bildirməsiylə bilərəm mənasındadır. Təbii ki, öz həyatı ilə əlaqədar, hamısına aiddir, yoxsa Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ilə əlaqədar da bildirir.

Amma hissə-hissə, qısa-qısa, az yerləri bildirir. Məsələn, hz. Əli (r.ə)-in şəhid olacağını bildirir, Peyğəmbər (s.ə.v)-in həyatını maraqlandıran bir şeydir, amma qısa; yəni bütün həyatı bildirilmir. “Və mənə bir pislik də toxunmazdı.” Çünki hamısını bilərdim deyir, həyatının hamısına aid olacağı üçün. “Mən, iman edən bir qövm üçün”, amma hansı qövm üçün? “İman edən qövm üçün. “Qorxudan və müjdələyəndən başqası deyiləm.” Baxın, bu ayədə; “Mən iman edən bir qövm üçün qorxudan və müjdələyəndən başqası deyiləm.” Əbcədi; 2026-nı verir. MaşaAllah, nə vaxt, harada dünya hakimiyyəti ilə əlaqədar bir ayə varsa, mütləq mehdiyyətin tarixini, əbcədinin tarixini verir. Yəni bu yüz əllinin üzərində bu… ardı...

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (17 DEKABR 2010)

 

196-cı ayədə; “Heç şübhəsiz, mənim vəlim Kitabı endirən Allahdır.” Bizim vəlimiz kimdir? Allahdır. “O salehlərin qoruyuculuğunu (vəliliyini) edir.” Mehdiyyətin, Mehdi (ə.s) tələbələrinin, İsa Məsih (ə.s)-ın tələbələrinin, İsa Məsih (ə.s)-ın, Türk-İslam Birliyi könüllülərinin, İslam Birliyi aslanlarının himayədarlığını edir. “Ondan başqa tapındıqlarınız isə nə sizə, nə də özlərinə kömək edə bilməzlər.” Bax Avropa Birliyi çökür, Amerika da çökür. İqtisadi böhranla parçalanırlar, inşaAllah. “Əgər onları doğru yola çağırsanız eşitməzlər. Onları sənə baxar (kimi) görərsən, onlar görməzlər belə.”

Öküz kimi baxır, boş-boş. Məhz mal dediyim, odun dediyim bunlardır. Bax, nə deyir ayədə? “Onları sənə baxar (kimi) görərsən, halbuki, görməzlər belə.” Bilmirəm Qurban bayramında baxmısınız qoyunlara, boşluğa doğru baxar heyvan, öküz də elədir. Boşluğa doğru baxar, bir mənası olmaz. Bunlar da elədirlər, bomboş, öküz kimi adamdırlar. “Sən əfv (və ya asanlıq) yolunu mənimsə, (İslama) uyğun olanı ənənə ilə əmr et, cahillərdən üz çevir.” “Əfv”, müsəlman həmişə bağışlayacaq. “Ənənə ilə əmr et.” Yəni belə nəzakətiylə, gözəl əmr et.

“Cahillərdən də üz çevir.” Yəni cahillərin təsirində belə qalma, onların istiqamətləndirməsiylə, onların müsəlmanları passivləşdirməsinə, gücünü qırmasına əhəmiyyət vermə. “Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə (və ya başdan çıxarma) gəlirsə.” Yəni qəzetlərdə məsələn, müsəlmanlığı,  İslam Birliyini, Türk-İslam Birliyini gözdən… ardı...

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-dəki CANLI REPORTAJI (17 DEKABR 2010)

 

“Onlara bir ayə gətirmədiyin zaman”, yəni onların şirk düşüncəsinə uyğun, onların xurafatlarına, onların mənasız inanclarına uyğun, azadlığı, gözəlliyi ortadan qaldıran tələbləri olur müşriklərin, münafiqlərin, bilirsiniz. “Onlara bir ayə gətirmədiyin zaman: “Sən onu (enməyən ayəni) toplasana” deyərlər. Yəni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə “sən çıxart, bir şey söylə” deyirlər. Peyğəmbər (s.ə.v) söyləməyincə nə edirlər? Peyğəmbər (s.ə.v)-in adına xurafat çıxarırlar. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir; “mən Qurana uyuram” deyir. “O zaman mən də Peyğəmbər (s.ə.v)-in adına bir şey çıxarım” deyir. “Peyğəmbər dedi ki” deyir.  “Eşitdim ki, eşitmişik ki, eşitmişlər ki.” Al sənə xurafat ondan sonra. Bax, “Sən onu (enməyən ayəni) yığıb-toplasana” deyərlər. Dedi ki: “Mən, yalnız mənə Rəbbimdən vəhy olunana uyaram.” “Qurana uyaram” deyir, Peyğəmbər (s.ə.v). “Bu, Rəbbinizdən olan bəsirətlərdir; iman edəcək bir qövm üçün hidayət və rəhmətdir.

“Quran oxunduğu zaman, dərhal onu dinləyin.” Yəni “söhbətə davam etməyin və susun, danışmayın. Diqqətinizi Qurana verin” deyir Allah. “Ümid edilir ki, rəhm edilmiş olarsınız.” Quran oxunarkən danışmaq haramdır. Məsələn, məscidlərdə görürəm qışqıra-qışqıra Quran oxuyurlar, yüksək səslə, gözəl. “Həmyerlim necəsən? Nə edirsən? Çoxdan bəri görüşə bilmirik.” Məscidin içində söhbət edir. Amma Quran da bir tərəfdən oxunur. Fikir vermirlər. Quran oxunduğunda, dinlənilər, susular. “Rəbbini, səhər axşam, yüksək olmayan… ardı...

 

Yunis surəsi, 86 (Allah bizi dəccaliyyətdən Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə qurtaracaq. Ayənin əbcədi:1986-dır)

 

Hörmətli Adnan Oktarın 30 noyabr 2010 tarixli Kaçkar TV reportajından

 

ADNAN OKTAR: Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. Yunis surəsi 82. “Allah, günahkarları istəməsə də, haqqı (haqq olaraq) Öz sözləriylə reallaşdıracaq.” İslam əxlaqını dünyaya hakim edəcək, inşaAllah.  86-cı ayə, “Və bizi, kafirlər birliyindən rəhmətinlə qurtar.” Dəccaliyyətdən, Süfyaniyyətdən Allah bizi rəhmətiylə qurtaracaq, Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə, inşaAllah. 86-cı ayə də 1986-ya işarə edir, inşaAllah.