Quran əxlaqı və təfəkkür

Image result for KuranBu kitabda nəticə hissəsinə qədər araşdırdığımız bütün məlumatlar, bizlərə açıq həqiqəti göstərir: Quran elə bir kitabdır ki, içində verilən xəbərlərin hamısı doğru çıxmışdır və çıxır. Elmi mövzularda, keçmişdən və gələcəkdən verilən xəbərlərdə ya da riyazi şifrələmələrdə o dövrdə heç bir insan tərəfindən bilinməyəcək həqiqətlər ayələrdə xəbər verilmişdir. Bu məlumatların o dövrün məlumat səviyyəsiylə və texnologiyasıyla əldə edilməsi mümkün deyil. Əlbəttə ki, bu vəziyyət, Quranın insan sözü ola bilməyəcəyinin açıq-aşkar isbatıdır.

Quran, hər şeyi yoxdan var edən və elmiylə bütün varlıqları əhatə edən Qüdrətli Allahın sözüdür. Allah bir ayəsində, Quranla əlaqədar olaraq, “…Əgər o, Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət tapardılar.” (Nisa surəsi, 82) buyurur. Quranın içində yer alan hər məlumat, bu İlahi kitabın bilinməyən gizli möcüzələrini ortaya qoyur. İnsana düşən isə, Allahın endirdiyi bu İlahi kitaba sıx sarılmaq və onu özünə yol göstərici olaraq qəbul etməkdir. Allah, Quranda bizlərə belə bildirir:

 

Bu Quran Allahdandır, Ondan başqası tərəfindən uydurula bilməz. Lakin o, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmiş, içində də heç bir şəkk-şübhə olmayan kitabları müfəssəl izah edəndir. Yoxsa: “Məhəmməd onu özündən uydurdu!” – deyirlər. De: “Əgər doğru danışırsınızsa, ona bənzər bir surə də siz gətirin və Allahdan başqa, kimi bacarırsınızsa, köməyə çağırın!” (Yunis surəsi, 37-38)

 

Bu, Bizim nazil etdiyimiz mübarək bir Kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna. (Ənam surəsi, 155)

 

(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Bilindiyi kimi DNT termini, canlılardakı genetik vəsaitin qısaldılmış ifadəsidir. Genetika elminin başlanğıc tarixi isə, Mendel adlı elm adamının 1865-ci ildə hazırladığı genetika qanunlarına əsaslanır. Elm tarixi üçün dönüş nöqtəsi meydana gətirən bu tarixə, Quranda 18:65 nömrəli Kəhf surəsinin 65-ci ayəsində işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

bilimsel mucizeler_111_clip_image002(1)bilimsel mucizeler_111_clip_image004(1)

D-N-T hərflərinin (Ərəbcədə Dal-Nun-Əlif hərflərinin) Quranda haralarda yan-yana gəldiyi araşdırıldığı zaman, ən çox Kəhf surəsinin 65-ci ayəsində keçdiyi görüləcək. Bu ayədə bənzərsiz şəkildə, D-N-T hərfləri ard-arda tam üç dəfə, yan-yana iştirak edir. Quranın başqa heç bir ayəsində “DNT” hərfləri bu şəkildə ard-arda və çox sayda keçməz.

DNT termininin diqqət çəkici şəkildə yer aldığı bu istisna ayənin nömrəsi isə 18:65-dir. Bu rəqəmlər genetika elminin başlanğıc ili olan 1865-ci ilə diqqət çəkir. Bunu təsadüf olaraq qiymətləndirə bilmərik. Çünki Quranda yalnız 18:65 ayəsində “DNT” ard-arda üç dəfə keçir. Bu işarə möcüzəvi xüsusiyyətdədir, çünki elm dünyası DNT (Dezoksiribonuklein turşusu) adını çox yaxın sayılacaq tarixdə qoymuşdur.

DNT və genetika tarixinin başlanğıcı olan və 1865-ci ilə işarə edən Kəhf surəsində, DNT cəmi 7 dəfə təkrarlanarkən, RNT də (Ərəbcədə Ra-Nun-Əlif hərfləri) 7 dəfə təkrar edir. Bildiyiniz kimi RNT molekulu da DNT kimi genetik quruluşu meydana gətirən digər molekuldur. Bu səbəblə DNT-RNT-nin xüsusilə bu surədə bərabər sayda keçməsi, həqiqətən bu molekullara əsrlər əvvəl Quranda işarə edildiyinin ayrı dəlilidir. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Müasir astronomiyadakı əhəmiyyətli inkişaflardan biri, Halley quyruqlu ulduzunun kəşfidir. Edmund Halley adlı elm adamı, bu ulduzun 76 illik dövrə vurma müddəti olduğunu 18-ci əsrdə ortaya qoymuşdur. Edmund Halley bu kəşfi ilə, quyruqlu ulduzların astronomik orbitlərini də açıqlığa qovuşdurmuşdur.

“Halley” adı ilə xatırlanan bu ulduzun adı, Quranda diqqət çəkici şəkildə Ənam surəsinin 76-cı ayəsində keçir:

 

Gecənin qaranlığı onu bürüdükdə o, ulduz görüb: “Bu mənim Rəbbimdir!” – dedi. O batdıqda isə: “Mən batanları sevmirəm!” – dedi. (Ənam surəsi, 76)

matematik06 clip_image002(2)

“Halley” sözünü meydana gətirən hərflər, Quranda ilk dəfə bu ayədə keçir. Üstəlik bu ayədə “batan” bir ulduzdan bəhs edilməsi də son dərəcə mənalıdır. Bundan əlavə bu ayədə “ulduz” mənasını verən ərəbcə “kevkeba” sözü də, “Halley” hərflərinin yaxınında yer alır:

matematik06 clip_image004(2)matematik06 clip_image006(2)

Bu ayənin nömrəsi olan 76 rəqəmi də ulduzun fırlanma müddəti olan 76 ilə işarə edə bilər. (Doğrusunu Allah bilir.) Ayənin nömrəsi olan 76 rəqəmi, Halley ulduzunu təmsil edir, çünki Halley ulduzu 76 ildən bir Dünyadan görülər, yəni orbitini 76 ildən bir tamamlayar. Bu səbəblə. Halley ulduzunun Quranda ilk olaraq 76-cı ayədə keçməsi Allahın möcüzəsidir.

 

(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Quranın endirildiyi çağda, kimsə hemoqlobin molekulundan xəbərdar deyildi və belə bir tibb termini də tapılmamışdı. Oksigen və karbon dioksidi, bədənimizdəki qanda daşıyan və qana qırmızı rəngini verən hemoqlobin, 19-cu əsrdə kəşf edilmişdir.

Bədənimizdəki dəmir (Fe) elementi sayəsində yaranan hemoqlobin, həyati funksiyaların davamı üçün zəruri əhəmiyyətə malikdir. Hemoqlobinin ortasında olan dəmir (Fe) elementi, oksigeni özünə bağlayar və beləcə oksigeni qanda daşıyar. Bu səbəbdən hemoqlobin molekulu, dəmir elementi ilə birlikdə düşünülə bilər.

Fəth surəsinin 25-ci ayəsində, Fe (dəmir) və hemoqlobin sözlərini meydana gətirən hərflər möcüzəvi şəkildə yan-yana gəlir. Üstəlik. hemoqlobini meydana gətirən hərflər başqa heç bir ayədə yan-yana gəlmir. Bu istisna vəziyyət, keçmiş və gələcəyin sahibi, zamandan münəzzəh Rəbbimizin yaratmasının dəlillərindəndir.

* Hemoqlobin sözü türkcə, ərəbcə, ingiliscə və fərqli dillərdə demək olar ki, eyni şəkildə yazılıb oxunur. Hemoqlobin sözünü meydana gətirən hərflər soldan sağa doğru yan-yana gəlir.

matematik07 clip_image004(1)matematik07 clip_image002(1)

 

(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Qurandakı Əhqaf surəsi, söz mənası olaraq “qum təpələri” mənasını verir. Astronomiyada Mars deyildiyində ağıla ilk gələn xüsusiyyətlərindən biri, Marsdakı yüksək qum yığınları, yəni nəhəng “qum təpələri”dir. Mars bu cəhətiylə digər planetlərdən fərqlidir.

matematik07 clip_image002_0000(1)matematik07 clip_image004_0000(1)

Əhqaf surəsinin 23-cü ayəsindəki hərf düzülüşlərinə baxdığımızda isə, ərəbcə Mim, Əlif, Ra və Sin hərfləri yan-yana gələrək, Mars sözünü meydana gətirir.

Bu hərflərin Marsın ən diqqətə çarpan xüsusiyyətlərindən biri olan və “qum təpələri” mənasını verən Əhqaf surəsində yer alması son dərəcə diqqət çəkicidir. Üstəlik yalnız Mars deyil, eyni zamanda Marsın peyki olan göy cismi “Deimos” sözü də bu surədə yan-yana keçir. Marsın ətrafında dönən “Deimos” adlı göy cisminə aid hərflər, Əhqaf surəsinin 30-cu ayəsində yan-yana gəlir. Bütün bunlar zamandan münəzzəh Rəbbimizin Quranda təcəlli edən sonsuz elm və biliyinin nümunələrindəndir.

matematik07 clip_image006(1)matematik07 clip_image008(1)