xurafatçılar

Adnan Oktarın 2 yanvar 2010-cu il Qaziantep Olay TV və Kral Qaradəniz TV-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Fatir surəsi: “Ey insanlar, heç şübhəsiz, Allahın vədi haqqdır;” İslam dünyaya hakim olacaq, ayə var, qətidir. “Elə isə dünya həyatı sizi aldatmasın”, yəni dünyanın mənfəəti, uşaq-muşaq, yemək-içmək o-bu aldatmasın. “…Və yalançılar da sizi Allah ilə (Allahın adından istifadə edərək) aldatmasın”. Baxın, bu çox əhəmiyyətlidir, bir qisim xurafatçılar çıxıb deyəcək ki, Allahın vədi yoxdur, İslam hakim olmayacaq, İslamiyyət artıq keçdi deyəcəklər, yəni elə bir şey yoxdur, bir sıra saxtakarlar artıq ümidinizi kəsin deyəcəklər, buraxın deyəcəklər, inşaAllah. Və bunu Allah və din adına söyləyəcəklər. Quranda onsuz da İslamın hakimiyyətindən bəhs edilmir, sən haradan çıxarırsan deyəcək.

Allahın vədini inkar edəcək bir çox ayə olduğu halda “və yalançılar sizi Allahın adından istifadə edərək aldatmasın”. Məsələn, İstanbulda çıxacaq o xurafatçı da elə edəcək, insanları Allah ilə aldadacaq və klassik yalançı olacaq. Yəni Allah şişirdilmiş şəkildə  onun yalançı olduğunu insanlara göstərəcək. Ya Rəbbim, insanlar mən anlamadım deməyəcəklər, yəni İstanbuldakı o azğın xürafatçıların hərəkətlərini, yalançı olduqlarını bütün şiddəti ilə, bütün açıqlığı ilə görəcəklər. Axırzamanda gələcəyi vəd edilmiş mühüm bir şəxsdir, Axırzaman şəxsidir, inşaAllah. “Yalançılar da sizi Allah ilə (Allahın adından istifadə edərək) aldatmasın” ayənin birinci qismi 2015 tarixini verir,… ardı...

 

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (12 DEKABR 2011, 22:00)

Ali İmran surəsi, 78-ci ayə: “Onlardan elə bir dəstə də vardır ki,”-münafiq dəstəsinə, bu xurafatçı dəstəsinə deyir-“oxuduqlarını Kitabdan hesab edəsiniz deyə Kitabı oxuyarkən dillərini əyib bükürlər.” Uydurmaq üçün, Quranda varmış kimi göstərib, bax, Quranı oxuyarkən dilini əyib bükərlər. “…Kitabdan hesab edəsiniz deyə…”-yəni Allahın hökmlərindən hesab edəsiniz deyə-“halbuki o, kitabdan deyil” əslində isə Allahın hökmü deyil, deyir Allah, “Onlar: “Bu, Allah qatındandır!”–deyirlər. Halbuki o, Allah qatından deyildir. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan danışırlar.”-deyir Allah, xurafat dəstəsinə.

 

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (12 DEKABR 2011; 22:00)

ADNAN OKTAR: Bax, Allah təala, Əraf surəsi, 32-33-cü ayələrdə buyurur: “De ki, Allahın qulları üçün üzə çıxartdığı zinəti”-zinət nədir? Bəzək əşyaları “…Və təmiz ruziləri kim haram etmişdir?” Kim haram edir? Xurafatçılar, müşriklər. Diqqət edin: “Allahın, haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi Ona şərik qoşmağınızı”-yəni “Allah belə dedi” deyərək yalan danışağı-“və bilmədiyiniz şeyləri Allahın əleyhinə söyləməyinizi haram buyurmuşdur”, deyir. Sən nə deyirsən? “Allah dedi” deyərək, Allah adına yalan danışırsan. “Ayə göstər” -deyirəm; “Yox” deyirsən. Xurafatdır? “Bol” deyirsən.

 

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SOHBƏTİ (3 NOYABR 2011; 20:00)

ADNAN OKTAR: Baxın, Əraf surəsi, 32-33-cü ayələr. “De ki; Allahın qulları üçün üzə çıxartdığı zinəti” -yəni bəzəkləri, gözəllikləri, müsəlmanların gözəl görünməsi üçün lazımlı hər cür vəsait-” və təmiz ruziləri “, halal olan yeməkləri kim haram etmişdir? Xurafatçılar haram edir. Quranla edir? Xeyr, xurafatla. Baxın, Allah təala deyir: “Haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi”-yəni Quran ayəsi olmadığı halda-“nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşmağınızı”, yəni Allah adına hökm vermənizi, bütlər yolu ilə Allah adına hökm uydurmanızı, ortaya hökm gətirmənizi, “və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyinizi Allah haram etmişdir” deyir. Münafiq, xurafat tayfası… ardı...

 

Adnan Oktarın 26 iyun 2011 A9 Tv və Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram Qəmər surəsi, “Onlar bir ayə (möcüzə) görsələr, arxa çevirərlər və: “(Bu,) Davam edən bir cadudur.” deyərlər.” Biz də deyirik ki, bax, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in belə hədisi çıxdı, eynisiylə, deyirik, adamdan donquldanma gəlir. Kometa çıxacaq deyir, iki uclu kometa çıxacaq deyir, hamısı çıxdı deyirik. Ondan əvvəl yağışlar kəsiləcək dedi, bu da oldu. Ondan sonra yağışlar çoxalacaq dedi, o da oldu deyirik. Adamdan yenə donquldanma gəlir. Nə deyir ayədə  Allah, şeytandan Allaha sığınıram, “Onlar bir ayə (möcüzə) görsələr, arxa çevirərlər.” Yəni baş qoşmazlar deyir Allah. “Və: “(Bu,) Davam edən bir cadudur.”” deyərlər.” Cadudur bu, biz buna bu gözlə baxmırıq deyirlər. “And olsun, onlara (onları şirkdən və azmalardan) imtina etdirəcək nə qədər xəbərlər gəldi.” Xurafatçı dəstəsinə daima xəbərdarlıq gəlir, amma insanlar baş qoşmurlar. “(Ki hər biri) böyük bir hikmətdir.” Çox mənalı və gözəl sözlər eşitdikləri halda, deyir Allah, “lakin xəbərdar etmələri bir fayda vermir.” Xurafatçı dəstəsi heç təsirlənmir. Darvinist, materialistlərin də bu azğın dəstəsinə bunlar da təsir etmir, xurafatçı dəstəsinə də haqq-həqiqət təsir etmir. “Elə isə, sən onlardan üz çevir. Carçının onları “nə tanınmış, nə görülmüş” bir şeyə çağıracağı gün…” Bax, “nə tanınmış, nə görülmüş bir şeyə çağıracağı gün…”

quran_kitabi

 

Adnan Oktarın 26 iyun 2011 A9 tv və tv Kayseridəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram, “Halbuki, onların bununla əlaqədar heç bir məlumatları yoxdur. Onlar, yalnız zənnə uyarlar.” Xurafatçı dəstəsi nəyə uyurmuş? Zənnə uyur, zənn və təxminlə yalan danışırlar. “Halbuki, həqiqətdə zənn, haqdan yana heç bir fayda verməz.” deyir Allah. Zənn ilə olmaz; açıq hökm, möhkəm hökm lazımdır, uydurmaqla olmaz. “Bu halda sən, Bizim zikrimizə arxa çevirən və dünya həyatından başqasını istəməyəndən üz çevir.” Qurandan ayrılmışdır adam, xurafata girmişdir. “Dünya həyatından başqasını istəməyəndən üz çevir.” Əhli dünyaya yaltaqlıq edir. Allah “Onlardan üz çevirin” deyir.

quran_kitabi