Quran əxlaqı və təfəkkür

Ərəb əlifbasındakı hər hərfin ədədi dəyəri vardır. Yəni ərəbcədə hər hərf bir rəqəmə uyğun gəlir. Bundan istifadə edilərək müxtəlif hesablamalar edilir. Məhz edilən bu hesaba “əbcəd hesabı” ya da “hisabı cümel” deyilir. 239

Əbcəd əlifba nizamının hər bir hərfinin bir rəqəmə uyğun gəlməsi xüsusiyyətindən faydalanan müsəlmanlar, bunu müxtəlif sahələrdə istifadə etmişlər. Cifr elmi də bu üsullardan biridir.

arapatablocopy

Cifr; gələcəkdə olacaq işlərdən xəbər verən elmin adıdır. Buna görə simvolik şəkillər və hərflərin əbcəd ədəd qarşılıqları üzərində edilən şərhlər, bu sahəylə məşğul olan kəslərin üz tutduqları yollardan biridir. Əbcəd ilə cifr üsulları arasındakı ən əhəmiyyətli fərq, əbcəd reallaşmış olanın, cifr isə reallaşması ehtimal olanın elmidir. 240

Bu hesab üsulu, çox keçmiş tarixlərə qədər uzanan və hələ Quran endirilməzdən əvvəl istifadəsi çox geniş yayılan orfoqrafik şəklidir. Ərəb tarixində keçən bütün hadisələr, hərflərə rəqəm dəyəri verilərək yazılar və beləcə hər hadisənin tarixi də qeydə keçmiş olardı. Bu tarixlər, hər istifadə edilən hərfin xüsusi rəqəm dəyərlərinin toplanmasıyla əldə edilirdi.

Məhz, bəhs olunan bu əbcəd üsuluyla, Quranda keçən bəzi ayələr araşdırıldığında, bu ayələrin mənalarına uyğun olaraq bəzi tarixlərə bərabər gəldiyini görərik. Və bu ayələrdə bəhs edilən hadisələrin, əbcəd hesablarıyla əldə edilən tarixlərdə reallaşdığını gördüyümüzdə isə, bəhs olunan ayələrdə hadisəyə bağlı gizli işarə olduğunu anlayarıq. (Doğrusunu Allah… ardı...

 

Bu hissəyə qədər Quranın, elmi və tarixi bucaqlardan möcüzəvi xüsusiyyətlərinə toxunduq. Bütün bunlarla yanaşı, Quran eyni zamanda ədəbi istiqamətdən də heyranlıq oyandırıcı, bənzərsiz üsluba malikdir.

Əvvəlcə ifadə edilməlidir ki, Quran hər dövrdən, hər cür insan qrupuna xitab edən izahata sahibdir. Oxuyan adamın məlumat və mədəniyyət səviyyəsi nə olursa olsun, Quran hər kəsin anlaya biləcəyi kimi açıq, aydın dilə malikdir. Bir ayədə Allah Quran haqqında belə bildirir:

 

Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq… (Qamər surəsi, 22)

 

Quranda bu qədər asan, aydın olan üslub olmasına baxmayaraq, heç bir istiqamətdən Quranın təqlidi mümkün olmamışdır. Allahın Quranın bənzərsizliyinə diqqət çəkdiyi ayələrdən bir qismi belədir:

 

Əgər qulumuza nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə, onda ona bənzər bir surə gətirin və əgər doğru deyirsinizsə, Allahdan savayı bütün şahidlərinizi köməyə çağırın! (Bəqərə surəsi, 23)

 

Yoxsa: “Məhəmməd onu özündən uydurdu!” – deyirlər. De: “Əgər doğru danışırsınızsa, ona bənzər bir surə də siz gətirin və Allahdan başqa, kimi bacarırsınızsa, köməyə çağırın!” (Yunis surəsi, 38)

 

Quranın möcüzə sözü ilə xarakterizə edilməsinin səbəblərindən biri, yuxarıdakı ayələrdə vurğulandığı kimi insan səyi ilə bənzərinin yazıla bilməməsindən qaynaqlanır. Məhz bu qeyri-mümkünlük nə qədər böyük olsa, möcüzə də o qədər böyükdür. Bu səbəbdən Quranın üslubunun əsrlərdir milyardlarla insan arasından, tək bir adam… ardı...

 

(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Bütün kainat, içində yaşadığımız dünya, canlı-cansız bütün varlıqlar, elementlərin müxtəlif şəkillərdə birləşməsiylə meydana gəlmişdir. Elementləri meydana gətirən bütün atomlar eyni parçacıqlardan meydana gəldiyi halda, bir-birlərindən fərqli xüsusiyyətlərə sahibdirlər. Elementləri təməldə bir-birlərindən fərqli edən şey, atom nömrələri, yəni atomlarının nüvələrindəki proton saylarıdır. Ən yüngül element olan hidrogen atomunda bir proton, ikinci ən yüngül element olan helium atomunda iki proton, qızıl atomunda 79 proton, oksigen atomunda 8 proton, dəmir atomunda 26 proton vardır. Qızılı dəmirdən, dəmiri oksigendən ayıran xüsusiyyət, yalnız atomlarının proton saylarındakı bu fərqlilikdir. Tənəffüs etdiyimiz hava, insan bədəni, hər hansı bitki və ya heyvan ya da kosmosdakı planet, canlı-cansız, acı-şirin, qatı-duru hər şey, Allahın üstün yaratmasındakı dəlillərindən biri olaraq, proton, neytron və elektronlardan meydana gəlir. (Ətraflı məlumat üçün baxın. “Atom möcüzəsi” və “Molekul möcüzəsi” Harun Yəhya)

 

Quranda yer alan Hədid surəsi, element olan “Dəmir” mənasını verir. Bu surədə digər elementlərə də atom nömrələriylə və ağırlıqlarıyla işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.) Digər sözlə dəmir elementinin adına sahib Hədid surəsində, təxminən 1400 il əvvəl kainatdakı maddələri meydana gətirən atomlarla əlaqədar məlumatlar təqdim edilir. Elementlərin, atom nömrələrinin hələ kəşf edilmədiyi dövrdə,… ardı...

 

Image result for KuranBu kitabda nəticə hissəsinə qədər araşdırdığımız bütün məlumatlar, bizlərə açıq həqiqəti göstərir: Quran elə bir kitabdır ki, içində verilən xəbərlərin hamısı doğru çıxmışdır və çıxır. Elmi mövzularda, keçmişdən və gələcəkdən verilən xəbərlərdə ya da riyazi şifrələmələrdə o dövrdə heç bir insan tərəfindən bilinməyəcək həqiqətlər ayələrdə xəbər verilmişdir. Bu məlumatların o dövrün məlumat səviyyəsiylə və texnologiyasıyla əldə edilməsi mümkün deyil. Əlbəttə ki, bu vəziyyət, Quranın insan sözü ola bilməyəcəyinin açıq-aşkar isbatıdır.

Quran, hər şeyi yoxdan var edən və elmiylə bütün varlıqları əhatə edən Qüdrətli Allahın sözüdür. Allah bir ayəsində, Quranla əlaqədar olaraq, “…Əgər o, Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət tapardılar.” (Nisa surəsi, 82) buyurur. Quranın içində yer alan hər məlumat, bu İlahi kitabın bilinməyən gizli möcüzələrini ortaya qoyur. İnsana düşən isə, Allahın endirdiyi bu İlahi kitaba sıx sarılmaq və onu özünə yol göstərici olaraq qəbul etməkdir. Allah, Quranda bizlərə belə bildirir:

 

Bu Quran Allahdandır, Ondan başqası tərəfindən uydurula bilməz. Lakin o, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmiş, içində də heç bir şəkk-şübhə olmayan kitabları müfəssəl izah edəndir. Yoxsa: “Məhəmməd onu özündən uydurdu!” – deyirlər. De: “Əgər doğru danışırsınızsa, ona bənzər bir surə də siz gətirin və Allahdan başqa, kimi bacarırsınızsa, köməyə çağırın!” (Yunis surəsi, 37-38)

 

Bu, Bizim nazil etdiyimiz mübarək bir Kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna. (Ənam surəsi, 155)

 

(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Bilindiyi kimi DNT termini, canlılardakı genetik vəsaitin qısaldılmış ifadəsidir. Genetika elminin başlanğıc tarixi isə, Mendel adlı elm adamının 1865-ci ildə hazırladığı genetika qanunlarına əsaslanır. Elm tarixi üçün dönüş nöqtəsi meydana gətirən bu tarixə, Quranda 18:65 nömrəli Kəhf surəsinin 65-ci ayəsində işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

bilimsel mucizeler_111_clip_image002(1)bilimsel mucizeler_111_clip_image004(1)

D-N-T hərflərinin (Ərəbcədə Dal-Nun-Əlif hərflərinin) Quranda haralarda yan-yana gəldiyi araşdırıldığı zaman, ən çox Kəhf surəsinin 65-ci ayəsində keçdiyi görüləcək. Bu ayədə bənzərsiz şəkildə, D-N-T hərfləri ard-arda tam üç dəfə, yan-yana iştirak edir. Quranın başqa heç bir ayəsində “DNT” hərfləri bu şəkildə ard-arda və çox sayda keçməz.

DNT termininin diqqət çəkici şəkildə yer aldığı bu istisna ayənin nömrəsi isə 18:65-dir. Bu rəqəmlər genetika elminin başlanğıc ili olan 1865-ci ilə diqqət çəkir. Bunu təsadüf olaraq qiymətləndirə bilmərik. Çünki Quranda yalnız 18:65 ayəsində “DNT” ard-arda üç dəfə keçir. Bu işarə möcüzəvi xüsusiyyətdədir, çünki elm dünyası DNT (Dezoksiribonuklein turşusu) adını çox yaxın sayılacaq tarixdə qoymuşdur.

DNT və genetika tarixinin başlanğıcı olan və 1865-ci ilə işarə edən Kəhf surəsində, DNT cəmi 7 dəfə təkrarlanarkən, RNT də (Ərəbcədə Ra-Nun-Əlif hərfləri) 7 dəfə təkrar edir. Bildiyiniz kimi RNT molekulu da DNT kimi genetik quruluşu meydana gətirən digər molekuldur. Bu səbəblə DNT-RNT-nin xüsusilə bu surədə bərabər sayda keçməsi, həqiqətən bu molekullara əsrlər əvvəl Quranda işarə edildiyinin ayrı dəlilidir. (Doğrusunu Allah bilir.)