(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Müasir astronomiyadakı əhəmiyyətli inkişaflardan biri, Halley quyruqlu ulduzunun kəşfidir. Edmund Halley adlı elm adamı, bu ulduzun 76 illik dövrə vurma müddəti olduğunu 18-ci əsrdə ortaya qoymuşdur. Edmund Halley bu kəşfi ilə, quyruqlu ulduzların astronomik orbitlərini də açıqlığa qovuşdurmuşdur.

“Halley” adı ilə xatırlanan bu ulduzun adı, Quranda diqqət çəkici şəkildə Ənam surəsinin 76-cı ayəsində keçir:

 

Gecənin qaranlığı onu bürüdükdə o, ulduz görüb: “Bu mənim Rəbbimdir!” – dedi. O batdıqda isə: “Mən batanları sevmirəm!” – dedi. (Ənam surəsi, 76)

matematik06 clip_image002(2)

“Halley” sözünü meydana gətirən hərflər, Quranda ilk dəfə bu ayədə keçir. Üstəlik bu ayədə “batan” bir ulduzdan bəhs edilməsi də son dərəcə mənalıdır. Bundan əlavə bu ayədə “ulduz” mənasını verən ərəbcə “kevkeba” sözü də, “Halley” hərflərinin yaxınında yer alır:

matematik06 clip_image004(2)matematik06 clip_image006(2)

Bu ayənin nömrəsi olan 76 rəqəmi də ulduzun fırlanma müddəti olan 76 ilə işarə edə bilər. (Doğrusunu Allah bilir.) Ayənin nömrəsi olan 76 rəqəmi, Halley ulduzunu təmsil edir, çünki Halley ulduzu 76 ildən bir Dünyadan görülər, yəni orbitini 76 ildən bir tamamlayar. Bu səbəblə. Halley ulduzunun Quranda ilk olaraq 76-cı ayədə keçməsi Allahın möcüzəsidir.