(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Quranın endirildiyi çağda, kimsə hemoqlobin molekulundan xəbərdar deyildi və belə bir tibb termini də tapılmamışdı. Oksigen və karbon dioksidi, bədənimizdəki qanda daşıyan və qana qırmızı rəngini verən hemoqlobin, 19-cu əsrdə kəşf edilmişdir.

Bədənimizdəki dəmir (Fe) elementi sayəsində yaranan hemoqlobin, həyati funksiyaların davamı üçün zəruri əhəmiyyətə malikdir. Hemoqlobinin ortasında olan dəmir (Fe) elementi, oksigeni özünə bağlayar və beləcə oksigeni qanda daşıyar. Bu səbəbdən hemoqlobin molekulu, dəmir elementi ilə birlikdə düşünülə bilər.

Fəth surəsinin 25-ci ayəsində, Fe (dəmir) və hemoqlobin sözlərini meydana gətirən hərflər möcüzəvi şəkildə yan-yana gəlir. Üstəlik. hemoqlobini meydana gətirən hərflər başqa heç bir ayədə yan-yana gəlmir. Bu istisna vəziyyət, keçmiş və gələcəyin sahibi, zamandan münəzzəh Rəbbimizin yaratmasının dəlillərindəndir.

* Hemoqlobin sözü türkcə, ərəbcə, ingiliscə və fərqli dillərdə demək olar ki, eyni şəkildə yazılıb oxunur. Hemoqlobin sözünü meydana gətirən hərflər soldan sağa doğru yan-yana gəlir.

matematik07 clip_image004(1)matematik07 clip_image002(1)