(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Qurandakı Əhqaf surəsi, söz mənası olaraq “qum təpələri” mənasını verir. Astronomiyada Mars deyildiyində ağıla ilk gələn xüsusiyyətlərindən biri, Marsdakı yüksək qum yığınları, yəni nəhəng “qum təpələri”dir. Mars bu cəhətiylə digər planetlərdən fərqlidir.

matematik07 clip_image002_0000(1)matematik07 clip_image004_0000(1)

Əhqaf surəsinin 23-cü ayəsindəki hərf düzülüşlərinə baxdığımızda isə, ərəbcə Mim, Əlif, Ra və Sin hərfləri yan-yana gələrək, Mars sözünü meydana gətirir.

Bu hərflərin Marsın ən diqqətə çarpan xüsusiyyətlərindən biri olan və “qum təpələri” mənasını verən Əhqaf surəsində yer alması son dərəcə diqqət çəkicidir. Üstəlik yalnız Mars deyil, eyni zamanda Marsın peyki olan göy cismi “Deimos” sözü də bu surədə yan-yana keçir. Marsın ətrafında dönən “Deimos” adlı göy cisminə aid hərflər, Əhqaf surəsinin 30-cu ayəsində yan-yana gəlir. Bütün bunlar zamandan münəzzəh Rəbbimizin Quranda təcəlli edən sonsuz elm və biliyinin nümunələrindəndir.

matematik07 clip_image006(1)matematik07 clip_image008(1)