(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Retina, görməyimizi təmin edən hüceyrələrin olduğu göz təbəqəsidir. Quranın endirildiyi dövrdə görmə funksiyasını təmin edən bu təbəqə bilinmirdi və retina sözü də istifadə edilən termin deyildi. Ancaq Quranda “Retina” sözünü meydana gətirən hərflər, tək ayədə -Fatir surəsinin 8-ci ayəsində- yan-yana gəlir. Üstəlik. bu ayədə “görməkdən” və “göstərməkdən” bəhs edilir; bu səbəbdən retinaya işarə olması ehtimalı çoxdur. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

Pis əməli özünə gözəl göstərilib onu yaxşı hesab edənlə, doğru yolla gedən kimsə eyni ola bilərmi? Həqiqətən, Allah istədiyini zəlalətə salır, istədiyini də doğru yola yönəldir… (Fatir surəsi, 8)

matematik12 clip_image002(1)matematik12 clip_image004(1)

* Ərəbcə samitlərdən ibarət olan əlifbadır. Əlif hərfi ərəbcədəki sözlərin oxunuşuna təsir etmək surətiylə istifadə edilir.

Görməyi təmin edən retina sözünün keçdiyi bu ayədə, “görmək” mənasını verən ərəbcə “raa” felindən bəhs edilir. Sonrakı ayələrə baxıldığında, eyni surənin 19-cu ayəsində “Kor ilə görən bir deyil,” cümləsi keçir. Bilindiyi kimi. retinanın zərər görməsi qalıcı korluğa səbəb olur. Sonrakı 20-ci ayədə isə “Zülmətlərlə nur da bir olmaz” ifadəsi keçir ki, bu izahat retinanın işığa həssas hüceyrələrdən yaranması baxımından çox mənalıdır. Bu saydığımız ayələrdəki görməklə əlaqədar ifadələr bütün Quranda çox nadir keçir. Bu səbəbdən “retina” sözünün minlərlə ayənin arasında, yalnız bu ayələrlə bir yerdə bərabər gəlməsi, Allahın Qurandakı möcüzələrindən biridir.