(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Enerji qaynaqlarının başında gələn neft, bu adla ilk dəfə alman mineroloq Qeorqius Aqrikolanın, 1556-cı il tarixli “De Re Metallica” (Mineralların təbiəti üzərinə) adlı əsərində keçir. Qurandan əsrlər sonra adlandırılan bu enerji qaynağına, Quranda əhəmiyyətli işarələr yer alır. (Doğrusunu Allah bilir.)

Neft sözünü meydana gətirən hərflər (Be-Te-Re-Le) bütün Quranda tək bir ayədə yan-yana keçir. Ənam surəsinin 59-cu ayəsində, “yerin qaranlıqlarındakı” mənasını verən “fi zulumati elardi” ifadəsi də, neftin yerin altında meydana gəlməsinə işarə edərcəsinə eyni ayədə yer alır.

 

…. O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın. (Ənam surəsi, 59)

 

Qurandan əsrlər sonra istifadə edilən neft sözünün fərqli dillərdəki yazılışı və ya oxunuşu demək olar ki, eynidir; türkcə, ingiliscə, ərəbcədə olduğu kimi…

matematik10 clip_image002(2)matematik10 clip_image004(1)

* Ərəbcədə “P” hərfi yoxdur, bu səsə bərabər olaraq “Be” hərfi istifadə edilir.

Bundan əlavə elm adamları neftin meydana gəlməsini açıqlayarkən, heyvan və bitkilərə aid  qalıqların uzun müddətdən sonra neftə çevrildiyini ifadə edirlər. Quranda bu yaranışa diqqət çəkən başqa ayə belədir:

 

O Rəbbin ki, otlağı cücərtdi, sonra da qaralmış samana çevirdi. (Əla surəsi, 4-5)

 

(Mövzu ilə əlaqədar ətraflı şərh üçün baxın, Harun Yəhya, Quran Möcüzələri, 1-ci cild, 8-ci nəşriyyat, iyul 2006)