(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

“Ozon” sözü ərəbcədə, türkcədə və digər bütün xarici dillərdə demək olar ki, eyni şəkildə oxunub yazılır. Ozon sözünü meydana gətirən hərflər, Cin surəsinin 6-cı ayəsində yan-yana keçir. Üstəlik, bu ayədən sonrakı ayələrdə isə, səmanın “qoruyucu” xüsusiyyətinə diqqət çəkilir:

matematik09 clip_image002_0000(1)matematik09 clip_image004_0000(1)

Biz səmaya qalxdıqda onun sərt gözətçilər və yandırıb-yaxan alovlarla dolu olduğunun şahidi olduq. (Cin surəsi, 8)

 

Ayədə səma ilə əlaqədar təsvir edilən “qoruyucu”luq, atmosferin Ozon təbəqəsi ilə çox üst-üstə düşən şərhdir. Çünki Ozon, səmadakı qoruyucu təbəqədir və dünyanı təhlükəli günəş şüalarından qoruyur.

Ozon sözünü meydana gətirən hərflərin yan-yana gəlməsi, üstəlik də ardından gələn ayədə səmanın “qoruyucu” xüsusiyyətindən bəhs edilməsi təsadüflərlə açıqlana bilməz. Bu Rəbbimizin Quranda yaratdığı möcüzələrdən biridir.