Quran əxlaqı və təfəkkür

Axırzamanda din ilə dünyanı tələb edən insanlar zühur edəcək. Bunlar insanlara yaxşı görünüb onları aldatmaq üçün o cür bir yumşaqlığa bürünərlər ki, qoyun postu yanlarında kobud qalar. DİLLƏRİ DƏ BALDAN DAHA ŞİRİNDİR. ANCAQ QƏLBLƏRİ QURDLARINKINDAN DAHA VƏHŞİDİR…

(Tirmizi, Zühd 60)

 

 

Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki:

“Axırzamanda dinlə dünyanı tələb edən insanlar zühur edəcək. Bunların dilləri də baldan daha şirindir. Ancaq ürəkləri qurdlarınkından vəhşidir”.

(Kütübü sittə, Riya hissəsi, hədis nömrə: 2005)

 

OSMANLININ ƏSKİK TƏRƏFLƏRI DƏ VAR ƏLBƏTTƏ, SƏHV TƏRƏFLƏRİ DƏ VAR. YAXŞI TƏRƏFLƏRİ DƏ ÇOXDUR, AMMA HEÇ QƏBUL ETMƏDİYİMİZ TƏRƏFLƏRİ DƏ VAR. MƏSƏLƏN, O SİYASİ CİNAYƏTLƏR RƏZALƏTDİR. YƏNİ HEÇ BİR AÇIQLAMASI YOXDUR. 6 yaşında, 7 yaşında uşaqların qətlə yetirilməsi, şəhid edilməsi. “Dövlət adına” -deyir. Nə əlaqəsi var? Götürüb təhsil verərsən, bir yerdə yerləşdirərsən, olar bitər. Yəni öldürərək, şəhid edərək … Çox qorxunc bir metoddur. Axirətdə açıqlanacaq kimi bir istiqaməti yoxdur. Haramdır, çox böyük günaha girmişlər.

MÜQƏDDƏS SANDIĞI TAPACAQ OLAN MEHDİDİR. ALLAH ONA O VƏZİFƏNİ VERMİŞ. BAŞQASI TAPA BİLMİR. CIA var, o qədər kəşfiyyat təşkilatı var, dövlətlər var gücüylə axtarır. İsrail dövləti rəsmi olaraq axtarır Müqəddəs Sandığı. Bütün imkanları hesabına, bütün insanlar axtarır, amma tapa bilmirlər. Yerini kim bilir, yalnız Mehdi bilir. Mehdi də tam vaxtında sandığı ortaya çıxaracaq.

Oruc tutan fiziki cəhətdən çox sağlam olmalıdır. Təzyiqi, hər şeyi çox yaxşı olacaq. Belə olduqda onsuz da oruc tutan xəbəri belə olmaz, çox gözəl olar, çox zövqlü olar. Bütün bədənində hiss edər, bir xoşluq gələr. XÜSUSİ BİR ENERJİSİ VARDIR ORUCUN. BÜTÜN DAMARLARDA, HƏR YERDƏ HİSS EDİLƏR. Bədəndə köklü bir dəyişikliyə səbəb olar. Yəni ruhi və fiziki çoxlu faydaları vardır. Damarlarda xolesterol plaklarını əridər. Çünki bədən istifadə edəcək qida tapa bilmir, məcbur olaraq damarlardakı… ardı...

 

Bax, deyir ki, Bədiüzzaman: “Ey paşalar, zabitlər! Bütün qüvvətimlə deyirəm ki: “Qəzetlərdə nəşr etdiyim bütün məqalələrimdəki” yazılarımı “bütün həqiqətlərdə son dərəcədə israrlıyam”. Doğruluqlarını isbatlayaram.  “Əgər keçmiş zaman yönündən, Əsri Səadet məhkəməsindən ədalətnamə-i şəriət ilə dəvət olunsam;” yəni, şəriət məhkəməsindən ədalət üçün dəvət olunsam ifadəm alınması üçün “nəşr etdiyim həqiqətləri eynən ortaya qoyacağam. Olsa olsa, o zamanın şərtlərinin modasına görə bir libas geydirəcəyəm”. Yəni, o dövrün düşüncəsinə görə bir şəkil verəcəyəm, dəyişdirməyəcəyəm deyir. “Əgər müstakbəl tərəfindən” gələcək tərəfindən, “üç yüz il sonrakı ağıllıların tənqid məhkəməsindən tarix çağırışı ilə cəlb olunsam,” yəni, 300 il sonra da yenə gələcəkdə mən cəlb olunsam, “yenə bu həqiqətləri, genişləyib çatlayan bəzi yerlərini yamamaqla bərabər, təzə olaraq orada da göstərəcəyəm”.

Eyni fikirlərimi yenə mühafizə edərəm, deyir. Əsrı Səadətdə də olsa, 300 il sonra da olsa eyni şeyi söyləyərəm, deyir. İndi, bu Əsri Səadətə mən dönərəm mənasınə gəlmir bu ifadə, dünyanın ömrü 300 il davam edəcək mənasına da gəlmir. 10.000 il sonra da deyə bilər, 300 il də deyə bilər, 500 il də deyə bilər. Bu, dünyanın 300 il yaşayacağı mənasında bir ifadə deyil. Bu mütəşabih bir ifadədir, yəni gələcək mənasını vurğulamaq üçün istifadə etdiyi bir… ardı...