Quran əxlaqı və təfəkkür

        Rəsulullah (sallallahu əleyhi vəsəlləm) səhabələrinə: “Ey Səhabələrim! Nafilə oruc tutmaqdan və sədəqə verməkdən və namaz qılmaqdan daha fəzilətli bir əməli sizə söyləyimmi?” buyurduqlarında Səhabələr: “Bəli, ey Allahın Elçisi” dedilər. Peyğəmbər belə buyurdu: “Aralarında düşmənlik olan iki möminin arasını düzəltməkdir. O möminlərin arasını vurmaq dini məhv etməkdir”. (Tergib ve Terhib, c. 5/379-2)

 

        Bir-birinizə buğz etməyin. Bir-birinizə həsəd etməyin. Bir-birinizə arxa çevirməyin. Bir-birinizlə əlaqəni kəsməyin. Ey Allahın qulları qardaş olun. Bir Müsəlmanın qardaşını 3 gündən çox tərk etməsi haramdır. (Buhari- Müslim- Riyaz üs-salihin səh. 930)

        Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Sizə namaz, oruc və sədəqədən daha üstün bir şey göstərimmi?” buyurdu. Bəli, ya rəsulullah dedilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) barışdırmaqdır. Çünki aranın pozulması, inciklik saçı kökündən qırxar demirəm, dini kökündən qırxar, dini yox edər, deyirəm buyurdu” (Tirmizi qiyamə-56)

 

        “Bir müsəlmana din qardaşını 3 gün, 3 gecədən çox tərk etməsi haramdır. Bu inciklikdə qarşılaşdığında ilk dəfə salam verib barışan ən xeyirli olandır. (Buhari, Müslim-Riyaz üs- Salihin səh. 946)

 

        Əməllər bazar ertəsi və cümə axşamı günləri… ardı...

 

 

 

 

Axırzamanda din ilə dünyanı tələb edən insanlar zühur edəcək. Bunlar insanlara yaxşı görünüb onları aldatmaq üçün o cür bir yumşaqlığa bürünərlər ki, qoyun postu yanlarında kobud qalar. DİLLƏRİ DƏ BALDAN DAHA ŞİRİNDİR. ANCAQ QƏLBLƏRİ QURDLARINKINDAN DAHA VƏHŞİDİR…

(Tirmizi, Zühd 60)