Quran əxlaqı və təfəkkür

 

 

Axırzamanda din ilə dünyanı tələb edən insanlar zühur edəcək. Bunlar insanlara yaxşı görünüb onları aldatmaq üçün o cür bir yumşaqlığa bürünərlər ki, qoyun postu yanlarında kobud qalar. DİLLƏRİ DƏ BALDAN DAHA ŞİRİNDİR. ANCAQ QƏLBLƏRİ QURDLARINKINDAN DAHA VƏHŞİDİR…

(Tirmizi, Zühd 60)

 

 

Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki:

“Axırzamanda dinlə dünyanı tələb edən insanlar zühur edəcək. Bunların dilləri də baldan daha şirindir. Ancaq ürəkləri qurdlarınkından vəhşidir”.

(Kütübü sittə, Riya hissəsi, hədis nömrə: 2005)