Quranın riyazi möcüzələrinin bir başqa yönü isə 19 sayının, ayələrin içinə şifrəli şəkildə yerləşdirilmiş olmasıdır. Quranda “Onun üzərində on doqquz vardır.” (Muddəssir surəsi, 30) ayəsi ilə diqqət çəkilən bu ədəd, Quranın bir çox yerində şifrələnmişdir. Bunun nümunələrindən bir qismini belə saya bilərik:

 

 • Bəsmələ 19 hərfdir.

 

 

1-ci hərf 8-ci hərf 15-ci hərf
2-ci hərf 9-cu hərf 16-cı hərf
3-cü hərf 10-cu hərf 17-ci hərf
4-cü hərf 11-ci hərf 18-ci hərf
5-ci hərf 12-ci hərf 19-cu hərf
6-cı hərf 13-cü hərf    
7-ci hərf 14-cü hərf    

 

 • Quran 114 (19 x 6) surədən ibarətdir.
 • İlk vəhy olan surə (96-cı surə) sondan 19-cu surədir.
 • Quranın ilk vəhy edilən ayələri 96-cı surənin ilk 5 ayəsidir və bu ayələrin cəmi söz sayı 19-dur.

 

5-ci söz 4-cü söz 3-cü söz 2-ci söz 1-ci söz
.
  9-cu söz 8-ci söz 7-ci söz 6-cı söz
.
  12-ci söz 11-ci söz   10-cu söz
   
. . 15-ci söz 14-cü söz 13-cü söz
.
   19-cu söz  18-ci söz 17-ci söz 16-cı söz

 

Görüldüyü kimi ilk 5 ayə cəmi 19 sözdən meydana gəlir. Arada keçən “ “ hərfdir, söz deyil. ““ hərfləri də eyni şəkildə sayıma daxil edilməmişdir.

 • Vəhy edilən ilk surə (Ələq surəsi) 19 ayəyə malikdir və 285 (19 x 15) hərf ehtiva edir.
 • Son vəhy edilən surə Nəsr, cəmi 19 sözdən meydana gəlir.

 

5-ci söz 4-cü söz 3-cü söz 2-ci söz 1-ci söz
10-cu söz 9-cu söz 8-ci söz 7-ci söz 6-cı söz
     
      12-ci söz 11-ci söz
 
  16-cı söz 15-ci söz 14-cü söz 13-cü söz
   
     19-cu söz  18-ci söz 17-ci söz

 

Ayrıca, Nəsr surəsinin Allahın köməyindən bəhs edən ilk ayəsi də 19 hərfdir.

 

1-ci hərf 8-ci hərf 15-ci hərf
2-ci hərf 9-cu hərf 16-cı hərf
3-cü hərf 10-cu hərf 17-ci hərf
4-cü hərf 11-ci hərf 18-ci hərf
5-ci hərf 12-ci hərf 19-cu hərf
6-cı hərf 13-cü hərf
7-ci hərf 14-cü hərf

 

 • Quranda 114 (19 x 6) bəsmələ var. Bu ədəd də 19-un 6 qatıdır.
 • Quranda 113 surə bəsmələ ilə başlayır. Başında bəsmələ olmayan tək surə, 9-cu surə, Tövbə surəsidir. Quranda yalnız Nəml surəsində iki bəsmələ var. Bu bəsmələlərdən biri surənin başında, digəri isə 30-cu ayədədir. Bəsmələ ilə başlamayan Tövbə surəsindən etibarən saymağa başlanıldığında Nəml surəsinin 19-cu sırada yer aldığı görüləcək.

 

19 surə sonra gələn 27 nömrəli Nəml surəsinin həm başında, həm də 30-cu ayəsində bəsmələ vardır. Beləcə 27-ci surədə iki bəsmələ var. Bəsmələləri 114-ə tamamlayan 27-ci surənin 30-cu ayəsidir. Ayrıca, surə və ayə nömrələrini, yəni 27 və 30-u topladığımızda 57 (19 x 3) sayını əldə edərik.

Tövbə surəsindən (9) Nəml surəsinə (27) qədər olan surə nömrələrinin cəmi;

(9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27)= 342-dir. Bu da 19-un 18 qatıdır.

 • 19 və 19-un qatı olan ayələrdə keçən Allah sözlərinin cəmi 133 (19 x 7) qatıdır.
 • Bir mənasını verən “vahid” (i hərfi oxunarkən əlavə olunur) sözünün əbcəd dəyəri 19-dur. Quranda bu söz, bir növ yemək, qapı və s. kimi fərqli sözlər üçün istifadə edilmişdir. “Bir Allah” olaraq istifadəsi isə 19 dəfədir.

 

(Ərəbcəsi harekesiz olaraq göstərilmişdir) “Vahd” sözünün hərfləri Hərflərin ədəd dəyərləri
V
A
H
D
6
1
8
4
Sözün cəmi əbcəd dəyəri:   19

 

 • 19 dəfə vahd sözünün keçdiyi ayələrin surə və ayə nömrələrinin cəmi: 361 (19 x 19)-dır.
 • “Yalnız Allaha ibadət edin” ifadəsinin ərəbcəsi “Vahdahu” 7:70, 39:45, 40:12, 40:84 və 60:4 nömrəli ayələrdə keçir. Bu ədədlər təkrarsız olaraq toplandığında 361 (19 x 19) sayını əldə edərik.
 • İlk başlanğıc hərflərindən (Əlif, Lam, Mim; Bəqərə surəsi, 1-ci ayə) son başlanğıc hərflərinə (Nun; Qələm surəsi, 1-ci ayə) qədər olan ayə sayı 5.263 (19 x 277)-dır.
 • Başlanğıc hərflərinin olduğu ilk surə ilə başlanğıc hərflərinin olduğu son surə arasında, başlanğıc hərflərinin olmadığı 38 (19 x 2) surə vardır.
 • “Rəhman” sözü isə Quranda 57 (19 x 3) dəfə keçir.
 • Quranda bəhsi keçən 30 fərqli rəqəm vardır.
1 7 19 70 1.000
2 8 20 80 2.000
3 9 30 99 3.000
4 10 40 100 5.000
5 11 50 200 50.000
6 12 60 300 100.000

 

Quranda keçən bütün bu ədədləri (təkrarlar diqqətə alınmadan) topladığımızda çıxan ədəd 162.146-dır. Bu da 19-un 8.534 qatıdır:

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+99+100+200+ 300+1.000+ 2.000+3.000+5.000+50.000+100.000=162.146 (19 x 8.534)

 • Bu 30 fərqli ədədə əlavə olaraq Quranda 8 ədəd kəsrli ədəddən bəhs edilir. Bunlar 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3-dür. Beləcə Quran 38 (19 x 2) fərqli ədəd ehtiva edir.
 • Quranın ən başından etibarən 19 ayəyə sahib ilk surəsi İnfitar surəsidir. Bu surənin digər xüsusiyyəti son sözünün Allah olmasıdır. Bu eyni zamanda Rəbbimizin “Allah” olaraq zikr edilən, Qurandakı sondan 19-cu adıdır.
 • Qaf hərfi ilə başlayan 50-ci surədə 57 (19 x 3) ədəd Qaf hərfi vardır. Başında Qaf hərfi olan 42-ci surədə yenə 57 (19×3) ədəd Qaf hərfi var. 50-ci surənin 45 ayəsi vardır. Bunları toplasaq nəticə 95 (19 x 5)-dır. 42-ci surənin 53 ayəsi vardır. Bunları toplasaq 42+53 yenə 95 (19 x 5)-dır.

 

50-ci surə   57 (19×3) Qaf hərfi
42-ci surə   57 (19×3) Qaf hərfi
50-ci surə 45 ayə 50+45=95 (19×5)
42-ci surə 53 ayə 42+53=95 (19×5)

 

 • Qaf surəsinin ilk ayəsində Quran üçün istifadə edilən Məcid sözünün əbcəd dəyəri 57 (19 x 3)-dir. Yuxarıda da ifadə etdiyimiz kimi surə içindəki Qaf hərflərinin cəmi də 57-dir.
 • Qaf surəsindəki Qaf hərflərinin keçdiyi ayələrin nömrəsini topladığımızda 19-un 42 qatı olan 798 sayını əldə edərik. 42 sayı isə başlanğıc hərfləri arasında Qaf olan digər bir surənin nömrəsidir.
 • Nun hərfi yalnız 68-ci surənin başında var. Bu surədəki Nun hərflərinin cəmi sayı 133 (19 x 7)-dır.
 • Surə nömrələri 19-un qatı olan surələrin ayə saylarını (bəsmələ daxil) topladığımızda:

 

 

  SURƏ NÖMRƏ AYƏ SAYI
19×1 19-cu surə 99
19×2 38-ci surə 89
19×3 57-ci surə 30
19×4 76-cı surə 32
19×5 95-ci surə 9
19×6 114-cü surə 7
CƏMİ   =266 (19×4)

 

 • Ya, Sin hərfləri Yasin surəsinin başında yoxdur. Sin hərfi Yasin surəsində 48 dəfə keçməkdə ikən Ya hərfi 237 dəfə keçir. Bu iki hərfin cəmi 285 (19 x 15)-dir.
 • Yalnız tək bir surə, 7-ci surə, “Əlif, Lam, Mim, Sad” başlanğıc hərfləriylə başlayır. Əlif hərfi bu surədə 2.529 dəfə, Lam hərfi 1.530 dəfə, Mim hərfi 1.164 dəfə və Sad hərfi 97 dəfə keçir. Bu şəkildə 4 hərfin bu surədə cəmi olaraq keçdiyi yer 2.529 + 1.530 + 1.164 + 97 = 5.320 (19 x 280)-dır.
 • Əlif, Lam, Mim hərfləri ərəbcədə ən çox istifadə edilən hərflərdir. Bu hərflər bir yerdə 6 surənin (2, 3, 29, 30, 31 və 32) başında iştirak edirlər və bu 3 hərf, 6 surənin hər birində cəmi 19-un qatı olaraq keçir. Sırasıyla [9.899 (19 x 521), 5.662 (19×298), 1.672 (19 x 88), 1.254 (19 x 66), 817 (19 x 43)]. Bu üç hərfin 6 surədə cəmi olaraq keçdiyi yer 19.874 (19 x 1.046)-dür.
 • Əlif, Lam, Ra başlanğıc hərfləri 10, 11, 12, 14 və 15. surələrdə var. Bu hərflərin bu surələrdə cəmi olaraq keçdiyi yer 2.489 (19 x 131), 2.489 (19×131), 2.375 (19 x 125), 1.197 (19 x 63) və 912 (19 x 48)-dir.
 • Əlif, Lam, Mim, Ra başlanğıc hərflərinin cəmi olaraq keçmə sıxlığı 1.482 (19 x 78)-dir. Əlif hərfi 605 dəfə, Lam hərfi 480 dəfə, Mim hərfi 260 dəfə və Ra hərfi 137 dəfə keçir.
 • Qaf, Ha, Ya, Ayn, Sad başlanğıc hərfləri tək bir surədə (19-cu surə) keçir. Qaf hərfi bu surədə 137 dəfə, Ha hərfi 175 dəfə, Ya hərfi 343 dəfə, Ayn hərfi 117 dəfə və Sad hərfi 26 dəfə keçir. 5 hərfin cəmi olaraq keçdiyi yerlərin sayı 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 (19 x 42)

Bu mövzudakı digər təsbitlər isə belədir:

Bütün Quranda;

– Etiu (itaət edin) sözü 19 dəfə,

– Abd (qul), abid (qulluq edən adam) və ibadət sözləri isə cəmi 152 (8 x 19) dəfə keçir.

 • Aşağıda nümunə olaraq verilən Allahın adlarından bəzilərinin ədədi əbcəd dəyəri də 19-un qatlarıdır.

– Vahid (Tək) 19 (19 x 1)

– Məscid (Toplayan) 114 (19 x 6)

 

Fövqəladə ədəd: 19

 • On doqquz, 9 və 10 ədədlərinin ilk qüvvətlərinin cəmidir. 9 və 10 ədədlərinin ikinci qüvvətləri arasındakı fərq də 19 sayını verir.

 

 

101
102
10+9
100 – 81
19
19

 

 • Günəş, Ay və Dünya hər 19 ildə bir eyni nisbi mövqedə sıralanırlar. (242)
 • Halley kometası hər 76 (19 x 4) ildə bir Günəş Sisteminin içindən keçər. (243)

 

19 sayının Paskal üçbucağındakı yeri

 • Paskal üçbucağında ilk 19 rəqəmin cəmi 38 (2×19)-dir.

Şəkil 1: İlk 19 rəqəm Paskal üçbucağı riyaziyyatın cəbr və ehtimal hesablarında istifadə edilən riyazi üçbucaqdır.

 

 • Paskal üçbucağındakı ilk 19 ədədin cəmi, 57 (3×19)-dir.

Şəkil 2: İlk 19 sayı

 

Nəticə:

İlk 19 rəqəmin cəmi 19-un qatıdır.

İlk 19 ədədin cəmi 19-un qatıdır.

 

Quran ayələrinin endirilmə sırasına görə, 19 şifrəsinin Paskal üçbucağı ilə əlaqəsi

 • İlk vəhy olan 96-cı surə sondan 19-cu surədir. 19 ayədən meydana gəlir və bu surədə cəmi 285 (19 x 15) hərf vardır. Vəhyin ilk 5 ayəsində isə 76 (19 x 4) söz var.
 • İkinci olaraq vəhy edilən 68-ci surədə vəhy olunan ilk ayələr 38 (19 x 2) sözdən meydana gəlir.
 • Üçüncü vəhy olan 73-cü surə, 57 (19 x 3) sözdən meydana gəlir.

 

Bu Quran aləmlərə ancaq xatırlatmadır. Siz onun verdiyi xəbəri bir vaxtdan sonra mütləq biləcəksiniz!” (Sad surəsi, 87-88)

 

 

242) http://www.iol.ie/~plugin/stonecal.htm

243) http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/halley.html