ayetler5

Əhdi-Ətiqdə hz. İbrahim ilə hz. Yusif zamanındakı Misir hökmdarından Firon deyə bəhs edilir. Halbuki Firon xitabı hər iki peyğəmbərdən çox sonra istifadə ediləcək.

Quranda hz. Yusif dövründəki Misir rəhbərindən bəhs edilərkən “hökmdar, kral, sultan” mənalarını verən ərəbcə “Əl məlik” sözü istifadə edilir:

 

Padşah dedi: “Onu yanıma gətirin!”… (Yusif surəsi, 50)

 

Hz. Musa dövründəki Misir rəhbərindən isə “Firon” kəlməsi ilə bəhs edilir. Quranda edilən bu ayrı-seçkilik, Əhdi-Ətiqdə və Əhdi-Cədiddə ya da musəvi tarixçilər tərəfindən edilməz, sadəcə Firon ifadəsi istifadə edilir.

Necə ki, həqiqətən də Misir tarixində “Firon” termininin istifadəsi yalnız keçmiş dövrə aid idi, Firon xitabı ilk olaraq 14-cü əsrdə Amenhotep IV dövründən etibarən istifadə edilməyə başlamışdır. Hz. Yusif isə bu tarixdən ən az 200 il əvvəl yaşamışdır. 224

“Encylopedia Britannica”da, Firon sözü üçün yeni krallıqdan etibarən (18-ci Xanədandan başlayır, 1539-1292) 22-ci xanədana qədər (E.ə. 945-730) istifadə edilən hörmət ünvanı olduğu, daha sonraları bu xitabın kralın ünvanına çevrildiyi, daha əvvəllər isə bu ünvanın heç istifadə edilmədiyi ifadə edilir. Bu mövzudakı başqa məlumat isə, “Academic American Encyclopedia”da verilir və Firon ləqəbinin Yeni Krallıqdan etibarən istifadə edilməyə başlandığı ifadə edilmişdir.

Görüldüyü kimi, Firon sözünün istifadəsi müəyyən tarixdən etibarən əsas mövzu olmuşdur. Bu səbəbdən Quranda bu ayrı-seçkiliyin tam olaraq edilməsi -hz. Yusif zamanındakı hökmdardan həmişə “Kral” olaraq danışılarkən, hz. Musa zamanındakı hökmdardan hər səfərində “Firon” olaraq bəhs edilməsi- Quranın Allahın sözü olduğunu isbat edən başqa dəlildir.

 

  1. http://www.islamic awareness.org/Quran/Contrad/External/josephdetail.html;

http://www.islaam.com/Article.asp?id=40.